peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Mobile Blog


kosong
geguritan.jowo.peperonity.net

geguritan jowo

Dhedhep tidem
perbawaning ratri..,

Anglangut ati bebasan
tanpo tepi
Amung marang sliramu
sawiji..,

Sasat koyo anyumpeno
Sukmo amekak howo,
Jumangkah teguh ing
karso
Nglambrang tumekan
sawenehing tlogo...
mbulan biru ing pucuk randu, dak sawang soko jendelo kamarku...., ratri gegayut sepi kekancan ati..., mbulan biru lungguh ing kreteg kali, pangi... Read more
Dalu cumondhok ing galih, Geter kalbu kagubel raos sih..., Yogene mekso'ogemang nlesih, Saikine poyang-paying kabuncang perih..., Nadyan kuwoso ngr... Read more
Wengi kang tintrim kebak panandhang Ngantu-antu cahyaning wulan kebak piterang... Apa wengi iki isih biso antuk pedhanging ratri Ngrengkuh katresna... Read more
Alon-alon srengengene angslup mengulon.. awane padhang kencar-kencar sinare madhangi saklumahe bantolo saiki dadi reep sirep soko panyawangku.. can... Read more
lurung cilik nyigar sawah lan pategalan tumuju karang padesan... nggarit lembah sing nyimpen cangkrimane simbah sing biyen kulina dak ambah... bang... Read more
Angin wengi iki Alus tumiyub,angusap buono... Ombak segoro gegojegan Kadyo kita kang lagi Lelumban ing kidung asmoro... Nanging kuwi amung gegambar... Read more
Naliko grimis ngriwis Nelesi dalan lakumu, Dak iris papah sakdhepo Minangko payung Banyu udan kang kemrungsung.., Tanganmu dak gandheng mlaku bebar... Read more
pasuryanmu sing bening tumibo ing banyu mili turut pletheking suryo... soyo suwe tansoyo adoh ninggalake sepi tan ono sabowo gumrisiking alang-alan... Read more
udan riwis-riwis nggawa angin gumanti ora kaya nalika kang kawuri sing kebak pangarep-arep dikaya ngapa lemah wus kebanjur teles sesuk esuk yen san... Read more
sumribit angin ngelus langit sore manuk sriti bali ing pucuking cemara nganti tekaning wengi sing nyenyet gawang-gawang katon pasuryanmu gawe tamba... Read more
rong puluh tahun kepungkur aku lan sliramu nate mlaku ana dalan kene saklawase ora nate ketemu saliramu lan saliraku wus beda ora kaya biyen nalika... Read more
angrantu sinambi jumangkah ing dalan kang peteng kebak sandungan mecaki lurung lurung kang dawa satengahing ara-ara samun bumi kang kapidak kebak s... Read more
lintang-lintang abyor ing tawang cumlorot sliweran nalika alihan kumleyang mencok ing socamu asihku cahyane gumebyar sunare gilar-gilar ing telenge... Read more
Wis, Jeng... Aku sumeleh nyelehake pangarep- arepku marang katresnan lan kawigatenmu sing semu yen nyatane amung semene cunthele lelakonku... Pepen... Read more
Atimu kang wingit moro selehno ing dhadhaku, atimu kang wengis moro tumpangno ing tanganku... Priyo kang tansah ngulandoro moro nyedhako, ing tanga... Read more
Wengi sansaya atis nalika aku sesingidan ing sajroning swara gamelan kang digawa dening angin prasasat tan kendhat anggonku kulak warta adol prung... Read more


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.