peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Mobile Blog


lsmastories.peperonity.net

My Sisters best friend

05.11.2014 09:07 EST
Vusi is sitting in siting room watching the soccer game between orlando pirates and supersport as he is a die hard fan of bhakabhaka..when heard a knock form the kitchen ivele nje imdine ukuthi ubani loyo as he doesn`t like to be disturbed when he is watching the match..Come in as he respond without bothering to look who is coming in..Hey wena lova uhleli ubukele ibhola awubheki nokuthi ubani ongenayo endlini ngale bhola lakho.. hhayi sisi bengithi ngizosukuma ngidinwa lematch kwazise ibucs iyadliwa phe phela unkabi uyafavour ukwade ugane unwabu Ikhale impempe liphelele ibhola...Asukume ngoba elambile ayozenzela ukudla uthatha amaslice kwi tin bread ufaka ipolony enze netiye aphindele futhi esitting room ayodla kuthi lapho asadla khona ngungene umamakhe ebuya kwi society..ooh..ooh mtana ngikhathele kunini sihlezi imali zalabantu abangafuni ukubhadala imust balance the books abanye bayalova kodwa akuphela unyaka yibo phambili. angibekela amanzi ngizogeza ngidle ngilale ha kungene usisi wakhe abuze ukuthi uphi umamakhe..amtshele use ekamelweni aye ngakhona usisi wakhe ajabule ukubona indodakazi baxoxe kuze kungene uVusi nokudla badle bobabili ekamelweni kuze kufike isikhathi umamakhe afune ukulala amshiye ahambe..Abese acela umfowabo ukuthi ayenzele umngane wakhe ukudla abulethe eroomini..Ngokushesha asebe ekokota eroomini elethe ukudla wathi engena wafika kanti wuye lo amjwayele ukuza naye khona lana ekhaya..Ethi ubuka embedeni kasisi wakhe abone ukuthi kukhona nesoka likasisi wakhe futhi bayazwane kakhulu nonkabi ababulise abese emnika ukudla abonge kwasize ibe kade usbali akhale ngokuhalela iti agxume ngokushesh ayolanda itiye abazele bonke naye baphuze besa bexoxa. kuthi lokhuya usisi acele ukuthi umfowabo alalise umngane wakhe ngoba nanti isoka lakhe likhona amlalise embhedeni yena ayolala esofeni..Avume abese ethi uyogeza lezitsha aphinde amlungisele indawo yokulala.."athi usisiwakhe" ngicela ungenzeli umngane wakhe izinto ezisnax please.."abese kasisi wakhe"ebuza ukuthi enganzani lomfana kuye?.. amphendule phela uVusi uthanda amantomabazane wezwa ngomunye umngane uVusi..avele ahleeke umngane abese akahambe ayolala ashone endlini ku Vusi athole asageza izitsha..washesha kangaka angikalungisi nombhede kusho..uVusi..ngizalungisa Vusi kusho uNontobeko eish ngikhathele uyazi lapha pick n pay sima kuze kushise izinyawo especially month end..abese eshona ekamelweni ayolungisa athole ukuthi kunongubo neduvet..uVusi angene athi ngizothatha ingubo ngiyolala ngayo ne sheet.asho ephuma nomthwalo wakhe eya-edinning room kusofa..kuthi around midnite kuqale imvula enye ishaye kakhulu kuqale ukubanda uVusi hhayi le angeke asayimela leyokubanda ashone khona ekamelweni uthola UNontobeko akalele naye umamele lokubanda..wazise ukuthi akunaceiling & iasbestos iyabanda yona..abeke lengubo phezu kwaleduvet because i doubleply azwe kubangcono uNontobeko abese engena engubeni noVusi angene amfalathele bathintane ngemiqolo kuthi emva kwesikhashane aphenduke abheke lakakubheke khona usisi lo asondele ngqo ezwa ngezwi selithi "that`s much better...amqgaqe ngesandla to test the waters kuthuleke angasho lutho usisi bobabil sebezwa ukushisa kwemizimba yabo..uNontobeko azumeke ngokuthala komzimba uVusi uthulile he is doubting ukumphakamisa inite dress azwe ngokuphefumula ukuthi uzumekile agcine azidelile isibindi phela unkabi uqgoke lena yemini adonse konke uMavusana athole ukuthi uqgoke i G-string ..ipipi selime ingathi ukhuni olomile acale ngokudlalisa amabelekazi asuse intanbo ye G-string alibele efenda kancane eliphusha kancanekancane ezwa kancane ukuthi isemnyango wengquza kuthi akawufuluhleke wonke aphphinde azikhuze ukuthi uzovuka nkabi kodwa ukuqhanyelwa kukhuluma okunye..elibela amkopela ngomunwe obhontshisini uthe uyanyakaza wabuyela emuva usisi yalimunya lonke ipipi ingquza wafenda okumshini..wamkhuza usisi ngenzi ngespeed umama uzobezwa ngale ekamelweni akashaye kancane ngeyakhe ubusuku bonke..usho kubani indoda eqhanyelwe aizwa lutho imphendule uwufake wonke inyawo izibeke amahlombe naye ezwe ukuthi manje lomfana uyangibhebha akasezwa lutho kwayena sekahluleka ukuzibamba ukuchama sekuze seduze kube ubuxhafu xhafu amkopele ngezinyawo afende mpella ezwa ukthi ngalendlela ambambe uzuchama naye afenedele ukuchama ezwa nge gese imbamba ahcame indoda ibhonga ekwe nkomo isivulela impopmi yesidoda..


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.