peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Mobile Blog


lsmastories.peperonity.net

ngazekwa shame

12.11.2014 07:09 EST
Ngihlala lendoda sihlala elokishini umakhelwane wethu ngumfana nje laye ubuya ekhaya uhlala yedwa usebenza ebusuku,indoda ingithengele ifoni emalangeni manje sengifunde iwhatsap sengihlala ngicofa,ekuseni todae iwhatsap ivuke ingahambisi amameseji ingangenisi lutho futhi,ngifonele indoda yathi angikhuphe ibetri ngiphinde ngilibisele lakanye ngikwenzile lokho yayala,kwasekufika ukuthi ngicele uSipho yena makhelwane wethu lo angilungisele,ngivele ngavuka ngagqoka ipantie phela likhunyulwe izolo ebusuku,ngathandela itowel ngayanokha kuSipho,lakanye wavula enqunu ngaphezulu efake ishort,ngamtshela ngodaba lwami wasethi angiyishiye ngize ngiyilande in 5min,eqinisweni angingenanga endlini yakhe,ngimqhubele ngisemnyango ngabuyela kwami ngangena engutsheni since kubanda so,ngihlalile 5min ngasengisiya futhi kuSipho nganokha wavula wathi isaloda&kukhona izinto azozifuna kimi like inumber yam so angingene ngingami emnyango,lakanye ngiqale ngaqalaza phela ukuthi akulamuntu ongibonayo yini ngingena endlin kaSipho,lakanye ngibone kuthe ziiii ngivele ngitshompele phakathi abesevala,akulatho yokuhlala lana kumele ngihlale embhedeni,besengihlala ke ekhoneni lombheda agibele yena embhedeni angene engutsheni,ngihleli lapho itoweli ngiyihlome emlenzeni ukuze kungenzeki iphutha uSipho abone imlenze yam,siqale ke sesiyaxoxa ngezinye nje ifoni isaloda,aqale ke manje uSipho ukucela igolo,mina ngithi uyadlala kanti umuntu kudala eyiplanile lento ukhuluma wezenje ukhumula ishort yakhe uyikhumulela phakathi kwengubo,vele senqantshe ufile,umuntu qalae ukungitshela ngokuthi mina angangidla ngibhotshe,inkulumo zakhe ziyangibhora nalefoni ungathi yenza kancane,avuke uSipho embhedeni vele usenqunu selumi mpo,ngithi ma ngilubona ngizwe ngiqhuqha amadolo kodwa lomuntu ungibonisani?angikaze ngilubone ubolo olungaka ulokhe elubamba ngesandla eluphulula engibuza ukuthi ma lungangena phakathi kwami luganxame ngamasende ngingachama kangaki?angiselampendulo sengivale amehlo ngezandla kodwa iminwe ivulekile ngiyalubona ma eluphulula,uthe ma ethi“luganxame ngamasende”ngezwa inhliziyo yami ishona isinye siluma ma ngilumajina selugcwele phakathi,uthe ma ethi uyasondela kimi ngamthembisa ukuthi ngiyahlaba umkhosi wama ukusondela walubamba ngesandla wathi kimi“ahhh ma ungincisha sengishaya ibhonyaponya ngichame phambi kwakho”ngakubona kungcono kabi lokho ngavele ngathi“ok ungangithinti”,walubamba umuntu waqala ukuluphulula uyazi eluphulula softly aze agomele,aluyeke luzimele lodwa abeselugidisa ngilubone lusiya le lale kodwa lokhe luqina ngamandla seluze lulemthambo,lapho besengihlale ngahlanganisa imlenze ngokuhala,uthe ma elubamba ngesandla elubotoza ngezwa igolo lami libopha mfiii kudikiza ingono zamabele,ngizekiwe ebusuku loyababa ungixabile hai kancane kodwa lokhu esengikuzwa ungathi ngilenyanga ngingakhwelwa,phela usondelile kimi lwangishaya uvalo wathi kimi“lubambe dear lawe uke uthinte imamba”,,ngathi kuye“uyahlanya indoda yami ilayyishe okudlula lokhu”wathi“unamanga suhala bamba uluzwe lusoft kanjani”,,ngethuke selugcwele esandleni sami lungasashisi bantu ngiluzwa luthi fuuu fuuu luphefumula lapho ngavele ngabamanzi,uthe noma esengifuqa ukuthi ngilale ngeqolo ngavele ngathi bhewuuu,wavele wakudonsa okuyitowel wakulahlela phansi lapho ngavele ngabanjwa yinkantsho imlenze yombili umuntu wathukuza isandla ngaphansi kwemqamelo wadonsa amacondom waligqoka ngimbhekile ngithe ngimbona eluqondisa engangikhumulanga ipantie ngezwa ngisibadizzy,ngizwe elibamba ipantie elitshekisa okungamalebe kufohla bengivele sengimanzi ngezwa engihlikihla iskhala segolo ngeminwe esimanzi amanzi egolo,uvele walufuqela etshekise ipantie ngaluzwa lungena lonke phakathi lwangena lwangivala ukuphefumula lungasashisi nje ubolo asokuvula imlenze lokhuya,,,umuntu wangithi 1 -2 -3 waluhlikihlela ngaluzwa lugoqoza phakathi lapho ngavele ngasangana ngalibona izulu ngamuzwa elunga kahle phezukwami hai okungumuntu kwangibethela strong ngachama ngaphinda ngalizwa selinxapha igolo umuntu engikhanda hai kancane,wangidonsela ekhoneni lombheda wayigoqa ngabayisijumba hai wangidla umuntu ngezwa kunwayizela esphundu engibethela hai kancane,wangidla umuntu ukuthi vele usendlaleni zakhe,wangidla umuntu ngezwa ukuthi ngiyadliwa&ngiyaphela lana,wangidla wachama noma esechama ngimzwile ukuthi uchamela endlaleni wachama waze waqhasha umuntu phezukwami ngezwa lishisa igolo ngaze ngachama lami,walala umuntu phezukwami lulokhe ludikiza phakathi ngiluzwa,walala lwaze lwathula kodwa ngilokhe ngiluzwa ukuthi lugcwele phakathi ngendlela olukhulu ngakhona,,, Isiryt iwhatsap yam kodwa ngidliwe shame ngiphume endlini kaSipho igolo selimanzi amadolo eseshayana angazi lokuthi lobaba engathi uyayifuna ngizomuphani koz ngiyezwa I need to recover 1st,khona kumnandi lokhu okungumfana,kudady ngiyavele ngithi ngiyikhuphe ibetri yabaryt


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.