peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


constantin si elena - Newest pictures
acatiste.peperonity.net

Acatistul Sf Constantin si Elena

Condacul 1
Cel ce chipul Crucii stralucind pe cer
mai mult decit soarele l-ai vazut si
biruinta semnului Domnului bine ti-
a descoperit, cu care intr-armindu-
te pe toti vrajmasii i-ai biruit, acum
si noua celor ce ne plecam
genunchii inaintea icoanei tale,
Sfinte Imparate Constantin, da-ne
noua, impreuna cu buna ta maica,
Imparateasa Elena, ajutor, celor ce
cintam voua: Bucurati-va, parintii
crestinilor!
Icosul 1
Ca un inger luminos ai binevestit
lumii pe Domnul nostru Iisus Hristos,
ca este Dumnezeu si Fiul lui
Dumnezeu cel adevarat; pentru
aceasta cintam tie acestea:
Bucura-te, al crestinilor numit de noi
tata;
Bucura-te, ca singur Domnul Iisus in
vis tie s-a aratat;
Bucura-te, caci cu semnul Sfintei
Cruci te-a inarmat;
Bucura-te, ca pe Maxentie, prin
puterea cinstitei cruci, l-ai biruit;
Bucura-te, ca in Roma cu mare alai
ai intrat;
Bucura-te, ca romanii cu bucurie
imparat al lor te-au pus;
Bucura-te, ca in cinstea Domnului
Iisus Hristos o cruce de piatra in
mijlocul Romei ai pus;
Bucura-te, ca pe Sfinta Cruce ai
scris: "Iisus Hristos NIKA", adica, cu
acest semn vei birui;
Bucura-te, ca prin puterea crucii lui
Hristos pe toti vrajmasii tai i-ai
biruit;
Bucura-te, caci cu stirea si voia lui
Dumnezeu, de boala leprei te-ai
imbolnavit;
Bucura-te,ca tie sfintii mai-marii
apostolilor ti s-au aratat;
Bucura-te, ca prin invatatura
Sfintului Ierarh Silvestru cu toata
inima ai crezut in Domnul nostru
Iisus Hristos;
Bucura-te, Sfinte Imparate
Constantin!
Condacul 2
Vazindu-te singur ca esti lepros cu
trupul si cu sufletul, ai chemat in
ajutor pe Dumnezeul crestinilor, iar
Dumnezeu, nezabovind, ti-a trimis
pe Sfintii Apostoli sa te mingiie si ti-
a spus ce sa faci ca sa fii sanatos si,
bucurindu-te de dumnezeiasca
cercetare, ai cintat lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul 2
Pe imparateasa Elena cea prea-
cinstita, pe maica imparatului
Constantin, cu bucurie sa ne
adunam toti dreptcredinciosii
crestini, impreuna cu monahii si
monahiile si sa o laudam cu cintari
ca acestea:
Bucura-te, ca esti nascuta din neam
imparatesc;
Bucura-te, ca esti maica Sfintului
Imparat Constantin;
Bucura-te, ca in Iisus Hristos ai
crezut;
Bucura-te, ca in numele Sfintei
Treimi te-ai botezat;
Bucura-te, caci cu sirguinta si cu
multa evlavie la Ierusalim ai plecat;
Bucura-te, ca tu Crucea Domnului
mult ai dorit;
Bucura-te, ca acolo Crucea cea de
viata facatoare ai aflat;
Bucura-te, ca Sfintei Cruci tu intii ai
zis: "Bucura-te lemn fericit";
Bucura-te, caci cu mare veselie te-
ai bucurat cind Sfinta Cruce pe cel
mort l-a inviat;
Bucura-te, ca in Ierusalim biserica
mare si prea frumoasa ai poruncit
sa se zideasca;
Bucura-te, ca "Biserica Invierii
Domnului Iisus Hristos" ai poruncit
sa se numeasca;
Bucura-te, ca tu crestinilor ne esti ca
o maica;
Bucura-te, Sfinta Imparateasa
Elena!
Condacul 3
Preacinstita imparateasa, noi
credinciosii, impreuna cu clerul si cu
toti monahii, catre tine nazuim in
nevoile noastre; fii acum si noua
pacatosilor grabnica folositoare, ca
sa cintam cu bucurie lui Dumnezeu:
Aliluia!
Icosul 3
Rivnitor fiind de Imparatia cea de
sus, fericite imparate Constantin,
Imparatului si Stapinului tuturor cu
minte curata crezind, te-ai botezat;
pentru aceasta cintam tie asa:
Bucura-te, ca in numele Tatalui si al
Fiului si al Sfintului Duh te-ai
botezat;
Bucura-te, ca in timpul botezului
mina Domnului Hristos de tine s-a
atins;
Bucura-te, ca boala leprei ca niste
solzi de pe tine a cazut;
Bucura-te, ca in haine albe
imbracindu-te, imparat crestin te-ai
numit;
Bucura-te, ca tuturor paginilor a se
boteza le-ai poruncit si crestini sa se
numeasca;
Bucura-te, ca tu capistile idolilor ai
poruncit sa se risipeasca;
Bucura-te, ca sfinte biserici in
numele lui Iisus Hristos ai poruncit
sa se zideasca;
Bucura-te, ca pe sfinta maica Elena
cu multa cinste si avere la Ierusalim
ai trimis-o;
Bucura-te, intre imparati cel dintii
crestin;
Bucura-te, ca in toata lumea cu
botezul tau mare bucurie ai facut;
Bucura-te, ca paginii, cautind la tine,
crestini s-au facut;
Bucura-te, ca si noi, clerul mirean si
calugaresc, desi pacatosi fiind, iti
cintam laude si mariri totdeauna;
Bucura-te, Sfinte Imparate
Constantin!
Condacul al 4-lea
Pomenirea binecredinciosului
imparat Constantin ca niste mir de
mult pret, astazi a rasarit, caci de
Hristos dorind, pe idoli a defaimat;
pentru aceasta, dupa vrednicie,
impreuna cu tine cintam lui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Tie, celei dupa vrednicie si cu
credinta urmatoare Cuvintului lui
Dumnezeu, Care pentru buna
cucernicia ta te-a impodobit cu
multa cinste, ca pe o imparateasa a
crestinilor, cu bucurie iti aducem
aceste laude:
Bucura-te, ca in Ierusalim
optsprezece biserici ai zidit;
Bucura-te, ca pe aceste biserici cu
toate podoabele le-ai infrumusetat;
Bucura-te, ca impreuna cu fiul tau,
imparatul Constantin, Sfinta Cruce in
miini o tineti;
Bucura-te, ca o parte din lemnul
crucii celei de viata facatoare la
Constantinopol ai adus-o;
Bucura-te, ca si sfintelor piroane pe
cruce Domnul Iisus Hristos le-a dat
putere vindecatoare, iar tu in miini
le-ai purtat;
Bucura-te, ca dupa botez cu
dreapta credinta lui Hristos ai slujit;
Bucura-te, ca intotdeauna pe saraci
ai miluit;
Bucura-te, ca tu cu toate faptele
bune te-ai impodobit;
Bucura-te, ca pentru viata ta cea
buna pe pamint de multa cinste te-
ai invrednicit;
Bucura-te, ca toate neamurile
crestine ca pe o imparateasa
binecredincioasa te cinstesc;
Bucura-te, ca slabind de osteneli si
de blindete, aproape de sfirsitul
vietii ai ajuns;
Bucura-te, ca bine-placind lui
Dumnezeu, te-ai mutat din viata
aceasta, la viata cea vesnica;
Bucura-te, Sfinta Imparateasa
Elena!
Condacul al 5-lea
Cu mare rivna te-ai straduit Sfinte
Imparate Constantin, sa raspindesti
crestinismul in tot imperiul tau,
precum si in toata lumea; drept
aceea multe si drepte hotariri ai
luat pentru a aduce la bun sfirsit
acest act crestinesc, precum si de a
curati diferitele eresuri ce o data cu
crestinismul intemeiat au rasarit ca
neghinele in holda dreptei credinte;
pentru aceasta impreuna cu tine
cintam lui Dumnezeu cu dragoste:
Aliluia!
Icosul al 5-lea
Ai adunat, preafericite imparate
Constantin, sobor de parinti de
Dumnezeu purtatori si printr-insii
inimile tuturor cele inviforate de
blestematul eres al lui Arie le-ai
intarit sa slaveasca pe Domnul Iisus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu; pentru
care iti aducem tie laudele acestea:
Bucura-te, ca soborul cel dintii al
celor trei sute optsprezece sfinti
parinti cu porunca ta in Niceea s-au
adunat;
Bucura-te, ca prin lupte mari
credinta cea dreapta s-a luminat;
Bucura-te, ca Arie de la sobor a
ramas rusinat;
Bucura-te, ca necredinciosul Arie in
veci cu diavolii este bagat in iad;
Bucura-te, ca noi crestinii de la tine
cu dreapta credinta sintem
luminati;
Bucura-te, ca pe Domnul nostru
Iisus Hristos in toata lumea L-ai
propovaduit a fi Fiul lui Dumnezeu;
Bucura-te, ca prin crestinarea ta
Crucea Domnului s-a aflat;
Bucura-te, ca prin aflarea Sfintei
Cruci dusmanii ei se tinguiesc;
Bucura-te, ca prin insemnarea
cinstitei Cruci diavolii se izgonesc;
Bucura-te, ca impreuna cu sfinta
maica ta, Crucea Domnului Iisus
Hristos in miini o tineti;
Bucura-te, ca o parte din lemnul
crucii adus de sfinta maica ta,
imparateasa Elena, in sfintele tale
miini ai primit-o;
Bucura-te, ca noua fratilor in Hristos
esti rugator mare catre Dumnezeu;
Bucura-te, Sfinte Imparate
Constantin!
Condacul al 6-lea
Ca si cu o porfira te-ai imbracat,
marite, cu milostivirea, si ca si cu o
hlamida cu bunele blindeti te-ai
impodobit. Drept aceea, cinstind
pomenirea ta, preaslavim pe
Dumnezeu, zicind: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Dar cum vom cinta mai cu
vrednicie, sau cu ce cuvinte mai
potrivite vom lauda frumusetea
bunatatilor tale, cinstita Elena, cele
cistigate in ceruri, de la Dumnezeu,
Cel ce stie a cinsti pe cei drepti;
pentru aceasta noi iti cintam tie
unele ca acestea:
Bucura-te, ceea ce sfintul tau suflet
cu mare cinste in ceruri de ingeri
este suit;
Bucura-te, ca in lumina cea prea
stralucita pe Dumnezeu ai vazut;
Bucura-te, ca lui Dumnezeu-
Cuvintul si preacuratei Maicii Lui,
cazind, te-ai inchinat;
Bucura-te, ca locasurile cele prea
frumoase ale sfintilor le-ai cercetat;
Bucura-te, ca si frumusetile raiului
toate ti le-a aratat;
Bucura-te, ca pe cele ce ochiul
omenesc nu le-a vazut si urechea
nu le-a auzit si la inima omului nu s-
au suit, acum tu luminat te
indulcesti de ele;
Bucura-te, ca intru Imparatia
cerurilor te-ai salasluit;
Bucura-te, imparateasa, caci cu
Imparateasa cerurilor impreuna esti
petrecatoare;
Bucura-te, ca impreuna cu
arhangheli esti vorbitoare
Bucura-te, ca impreuna cu ingerii
cinti lui Dumnezeu cintare;
Bucura-te, ca si noi nevrednicii iti
cintam cintare veselitoare;
Bucura-te, Sfinta Imparateasa
Elena!
Condacul al 7-lea
Si dupa deprinderi si dupa ale tale
fapte bune ai fost iubitoare de
Dumnezeu si vrednica de minuni,
fericita imparateasa Elena; pentru
aceasta cu credinta si cu evlavie
mare, noi, cei ce sintem luminati
prin harul lui Dumnezeu, cintare
veselitoare cintam: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Popor al lui Dumnezeu ai facut, prin
dumnezeiescul Duh, pe poporul cel
vechi al iudeilor si al paginilor, cu
baia botezului luminindu-i; pentru
aceasta te laudam, zicind:
Bucura-te, ca intocmai cu apostolii,
de la Dumnezeu esti cinstit;
Bucura-te, ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.