peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


acatiste.peperonity.net

Psalmul 105

PSALMUL 105
Aliluia.
1. Lăudaţi pe Domnul că este bun, că
în veac este mila Lui.
2. Cine va grăi puterile Domnului şi
cine va face auzite toate laudele Lui?
3. Fericiţi cei ce păzesc judecata şi fac
dreptate în toată vremea.
4. Adu-Ţi aminte de noi, Doamne,
întru bunăvoinţa Ta faţă de poporul
Tău; cercetează-ne pe noi cu
mântuirea Ta,
5. Ca să vedem întru bunătăţi pe
aleşii Tăi, să ne bucurăm de veselia
poporului Tău şi să ne lăudăm cu
moştenirea Ta.
6. Păcătuit-am ca şi părinţii noştri,
nelegiuit-am, făcut-am strâmbătate.
7. Părinţii noştri în Egipt n-au înţeles
minunile Tale, nu şi-au adus aminte
de mulţimea milei Tale şi Te-au
amărât când s-au suit la Marea Roşie.
8. Dar i-a mântuit pe ei pentru
numele Său, ca să facă cunoscută
puterea Lui.
9. El a certat Marea Roşie şi a secat-o
şi i-a condus pe ei prin adâncul mării
ca prin pustiu;
10. El i-a scos pe ei din mâna celor
ce-i urau şi i-a izbăvit pe ei din mâna
vrăjmaşului;
11. Şi a acoperit apa pe cei ce-i
asupreau pe ei, nici unul din ei n-a
rămas.
12. Şi au crezut în cuvintele Lui şi au
cântat laudă Lui;
13. Dar degrab au uitat lucrurile Lui
şi n-au suferit sfatul Lui;
14. Ci au fost cuprinşi de mare poftă,
în pustiu, şi au ispitit pe Dumnezeu, în
loc fără de apă.
15. Şi le-a împlinit cererea lor şi a
săturat sufletele lor.
16. Şi au mâniat pe Moise în tabără şi
pe Aaron, sfântul Domnului.
17. S-a deschis pământul şi a înghiţit
pe Datan şi a acoperit adunarea lui
Abiron.
18. Şi s-a aprins foc în adunarea lor,
văpaie a ars pe păcătoşi.
19. Şi au făcut viţei în Horeb şi s-au
închinat idolului.
20. Şi au schimbat slava Lui întru
asemănare de viţel, care mănâncă
iarbă.
21. Au uitat pe Dumnezeu, Care i-a
izbăvit pe ei, Care a făcut lucruri mari
în Egipt,
22. Lucruri minunate în pământul lui
Ham şi înfricoşătoare în Marea Roşie.
23. Atunci a zis să-i piardă pe dânşii,
şi i-ar fi pierdut, dacă Moise, alesul
Lui, n-ar fi stat înaintea feţei Lui ca
să întoarcă mânia Lui şi să nu-i
piardă.
24. Apoi ei au dispreţuit pământul cel
dorit şi n-au crezut în cuvântul Lui,
25. Ci au cârtit în corturile lor şi n-au
ascultat glasul Domnului.
26. Atunci El a ridicat mâna Sa
asupra lor, ca să-i doboare pe ei în
pustiu
27. Şi să doboare sămânţa lor întru
neamuri şi să-i risipească pe ei în
toate părţile.
28. Au jertfit lui Baal-Peor şi au
mâncat jertfele morţilor
29. Şi L-au întărâtat pe El cu faptele
lor şi au murit mulţi dintre ei.
30. Dar a stat Finees şi L-a îmblânzit
şi a încetat bătaia
31. Şi i s-a socotit lui întru dreptate,
din neam în neam până în veac.
32. Apoi L-au mâniat pe El la apa
certării şi Moise a suferit pentru ei,
33. Că au amărât duhul lui şi a grăit
nesocotit cu buzele lui.
34. N-au nimicit neamurile de care
le-a pomenit Domnul;
35. Ci s-au amestecat cu neamurile şi
au deprins lucrurile lor
36. Şi au slujit idolilor lor şi s-au
smintit.
37. Şi-au jertfit pe fiii lor şi pe fetele
lor idolilor,
38. Au vărsat sânge nevinovat,
sângele fiilor lor şi al fetelor lor, pe
care i-au jertfit idolilor din Canaan şi
s-a spurcat pământul de sânge.
39. S-au pângărit de lucrurile lor şi s-
au desfrânat cu faptele lor.
40. Atunci S-a aprins de mânie
Domnul împotriva poporului Său şi a
urât moştenirea Sa
41. Şi i-a dat pe ei în mâinile
neamurilor şi i-au stăpânit pe ei cei
ce-i urau pe ei.
42. Vrăjmaşii lor i-au asuprit pe ei şi
au fost nefericiţi sub mâinile lor.
43. De multe ori Domnul i-a izbăvit
pe ei, dar ei L-au amărât pe El cu
sfatul lor şi i-a umilit pentru
fărădelegile lor.
44. Dar Domnul i-a văzut când se
necăjeau ei, a auzit rugăciunea lor,
45. Şi şi-a adus aminte de legământul
Lui şi S-a căit după mulţimea milei
Sale;
46. Şi le-a dat să găsească milă
înaintea celor ce i-au robit pe ei.
47. Izbăveşte-ne, Doamne Dumnezeul
nostru, şi ne adună din neamuri, ca
să lăudăm numele cel sfânt al Tău şi
să ne fălim cu lauda Ta.
48. Binecuvântat este Domnul
Dumnezeul lui Israel, din veac şi până
în veac. Tot poporul să zică: Amin.
Amin.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.