peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


acatiste.peperonity.net

Psalmul 104

PSALMUL 104
Aliluia.
1. Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi
numele Lui; vestiţi între neamuri
lucrurile Lui.
2. Cântaţi-I şi-L lăudaţi pe El; spuneţi
toate minunile Lui.
3. Lăudaţi-vă cu numele cel sfânt al
Lui; veselească-se inima celor ce caută
pe Domnul.
4. Căutaţi pe Domnul şi vă întăriţi;
căutaţi fala Lui, pururea.
5. Aduceţi-vă aminte de minunile Lui,
pe care le-a făcut; de minunile Lui şi
de judecăţile gurii Lui.
6. Seminţia lui Avraam, robii Lui, fiii
lui Iacob, aleşii Lui.
7. Acesta este Domnul Dumnezeul
nostru, în tot pământul judecăţile
Lui.
8. Adusu-şi-a aminte în veac de
legământul Lui, de cuvântul pe care l-
a poruncit într-o mie de neamuri,
9. Pe care l-a încheiat cu Avraam şi
de jurământul Său lui Isaac.
10. Şi l-a pus pe el lui Iacob, spre
poruncă, şi lui Israel legătură veşnică,
11. Zicând: "Ţie îţi voi da pământul
Canaan, partea moştenirii tale".
12. Atunci când erau ei puţini la
număr şi străini în pământul lor
13. Şi au trecut de la un neam la
altul, de la o împărăţie la un alt
popor,
14. N-a lăsat om să le facă
strâmbătate şi a certat pentru ei pe
împăraţi, zicându-le:
15. "Nu vă atingeţi de unşii Mei şi nu
vicleniţi împotriva profeţilor Mei".
16. Şi a chemat foamete pe pământ şi
a sfărâmat paiul de grâu.
17. Trimis-a înaintea lor om; rob a
fost rânduit Iosif.
18. Smeritu-l-au, punând în obezi
picioarele lui; prin fier a trecut
sufletul lui, până ce a venit cuvântul
Lui.
19. Cuvântul Domnului l-a aprins pe
el; trimis-a împăratul şi l-a slobozit,
căpetenia poporului şi l-a liberat pe
el.
20. Pusu-l-a pe el domn casei lui şi
căpetenie peste toată avuţia lui,
21. Ca să înveţe pe căpeteniile lui, ca
pe sine însuşi şi pe bătrânii lui să-i
înţelepţească.
22. Şi a intrat Israel în Egipt şi Iacob
a locuit ca străin, în pământul lui
Ham.
23. Şi a înmulţit pe poporul lui foarte
şi l-a întărit pe el mai mult decât pe
vrăjmaşii lui.
24. Întors-a inima lor, ca să urască pe
poporul Său, ca să viclenească
împotriva robilor Săi.
25. Trimis-a pe Moise robul Său, pe
Aaron, pe care l-a ales.
26. Pus-a în ei cuvintele semnelor şi
minunilor Lui în pământul lui Ham.
27. Trimis-a întuneric şi i-a întunecat,
căci au amărât cuvintele Lui;
28. Prefăcut-a apele lor în sânge şi a
omorât peştii lor;
29. Scos-a pământul lor broaşte în
cămările împăraţilor lor.
30. Zis-a şi a venit muscă câinească şi
mulţime de muşte în toate hotarele
lor.
31. Pus-a în ploile lor grindină, foc
arzător în pământul lor;
32. Şi a bătut viile lor şi smochinii lor
şi a sfărâmat pomii hotarelor lor.
33. Zis-a şi a venit lăcustă şi omidă
fără număr.
34. Şi a mâncat toată iarba în
pământul lor şi a mâncat rodul
pământului lor,
35. Şi a bătut pe toţi întâi-născuţii din
pământul lor, pârga întregii lor
osteneli.
36. Şi i-a scos pe ei cu argint şi cu aur
şi nu era în seminţiile lor bolnav.
37. Veselitu-s-a Egiptul la ieşirea lor,
că frica de ei îi cuprinsese.
38. Întins-a nor spre acoperirea lor şi
foc ca să le lumineze noaptea.
39. Cerut-au şi au venit prepeliţe şi cu
pâine cerească i-a săturat pe ei.
40. Despicat-a piatră şi au curs ape şi
au curs râuri în pământ fără de apă.
41. Că şi-a adus aminte de cuvântul
cel sfânt al Lui, spus lui Avraam,
robul Lui.
42. Şi a scos pe poporul Său, întru
bucurie şi pe cei aleşi ai Săi, întru
veselie.
43. Şi le-a dat lor ţările neamurilor şi
ostenelile popoarelor au moştenit,
44. Ca să păzească dreptăţile Lui şi
legea Lui s-o ţină
_________________________________


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.