peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


acatiste.peperonity.net

Psalmul 88

PSALMUL 88
O învăţătură a lui Etam Ezrahitul.
1. Milele Tale, Doamne, în veac le voi
cânta.
2. Din neam în neam voi vesti
adevărul Tău cu gura mea,
3. Că ai zis: "În veac mila se va zidi, în
ceruri se va întări adevărul Tău.
4. Făcut-am legământ cu aleşii Mei,
juratu-M-am lui David, robul Meu:
5. Până în veac voi întări seminţia ta
şi voi zidi din neam în neam scaunul
tău".
6. Lăuda-vor cerurile minunile Tale,
Doamne şi adevărul Tău, în adunarea
sfinţilor.
7. Că cine va fi asemenea Domnului
în nori şi cine se va asemăna cu
Domnul între fiii lui Dumnezeu?
8. Dumnezeul Cel Preamărit în sfatul
sfinţilor, mare şi înfricoşător este
peste cei dimprejurul Lui.
9. Doamne, Dumnezeul puterilor,
cine este asemenea ţie? Tare eşti,
Doamne, şi adevărul Tău împrejurul
Tău.
10. Tu stăpâneşti puterea mării şi
mişcarea valurilor ei Tu o potoleşti.
11. Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel
mândru; cu braţul puterii Tale ai
risipit pe vrăjmaşii Tăi.
12. Ale Tale sunt cerurile şi al Tău
este pământul; lumea şi plinirea ei Tu
le-ai întemeiat.
13. Miazănoapte şi miazăzi Tu ai zidit;
Taborul şi Ermonul în numele Tău se
vor bucura. Braţul Tău este cu putere.
14. Să se întărească mâna Ta, să se
înalţe dreapta Ta. Dreptatea şi
judecata sunt temelia scaunului Tău.
15. Mila şi adevărul vor merge
înaintea feţei Tale. Fericit este
poporul care cunoaşte strigăt de
bucurie;
16. Doamne, în lumina feţei Tale vor
merge şi în numele Tău se vor bucura
toată ziua şi intru dreptatea Ta se vor
înălţa.
17. Că lauda puterii lor Tu eşti şi
întru bună vrerea Ta se va înălţa
puterea noastră.
18. Că al Domnului este sprijinul şi al
Sfântului lui Israel, Împăratului
nostru.
19. Atunci ai grăit în vedenii
cuvioşilor Tăi şi ai zis: Dat-am ajutor
celui puternic, înălţat-am pe cel ales
din poporul Meu.
20. Aflat-am pe David, robul Meu; cu
untdelemnul cel sfânt al Meu l-am
uns pe el;
21. Pentru că mâna Mea îl va ajuta şi
braţul Meu îl va întări.
22. Nici un vrăjmaş nu va izbuti
împotriva lui şi fiul fărădelegii nu-i va
mai face rău.
23. Şi voi tăia pe vrăjmaşii săi de la
faţa lui şi pe cei ce-l urăsc pe el îi voi
înfrânge.
24. Şi adevărul Meu şi mila Mea cu el
vor fi şi în numele Meu se va înălţa
puterea lui.
25. Şi voi pune peste mare mâna lui şi
peste râuri dreapta lui;
26. Acesta Mă va chema: Tatăl meu
eşti Tu, Dumnezeul meu şi
sprijinitorul mântuirii mele.
27. Şi îl voi face pe el întâi-născut,
mai înalt decât împăraţii pământului;
28. În veac îi voi păstra mila Mea şi
legământul Meu credincios îi va fi.
29. Şi voi pune în veacul veacului
seminţia lui şi scaunul lui ca zilele
cerului;
30. De vor părăsi fiii lui legea Mea şi
după rânduielile Mele nu vor umbla,
31. De vor nesocoti dreptăţile Mele şi
poruncile Mele nu vor păzi,
32. Cerceta-voi cu toiag fărădelegile
lor şi cu bătăi păcatele lor.
33. Iar mila Mea nu o voi depărta de
la el, nici nu voi face strâmbătate
întru adevărul Meu,
34. Nici nu voi rupe legământul Meu
şi cele ce ies din buzele Mele nu le voi
schimba.
35. O dată m-am jurat pe sfinţenia
Mea: Oare, voi minţi pe David?
Seminţia lui în veac va rămâne
36. Şi scaunul lui ca soarele înaintea
Mea şi ca luna întocmită în veac şi
martor credincios în cer.
37. Dar Tu ai lepădat, ai defăimat şi
ai aruncat pe unsul Tău.
38. Stricat-ai legământul robului Tău,
batjocorit-ai pe pământ sfinţenia lui.
39. Doborât-ai toate gardurile lui,
făcut-ai întăriturile lui ruină.
40. Jefuitu-l-au pe el toţi cei ce
treceau pe cale, ajuns-a ocară
vecinilor săi.
41. Înălţat-ai dreapta vrăjmaşilor lui,
veselit-ai pe toţi duşmanii lui.
42. Luat-ai puterea sabiei lui şi nu l-ai
ajutat în vreme de război.
43. Nimicit-ai curăţenia lui şi scaunul
lui la pământ l-ai doborât.
44. Micşorat-ai zilele vieţii lui,
umplutu-l-ai de ruşine.
45. Până când, Doamne, Te vei
întoarce? Până când se va aprinde ca
focul mânia Ta?
46. Adu-Ţi aminte de mine; oare, în
deşert ai zidit pe toţi fiii oamenilor?
47. Cine este omul ca să trăiască şi să
nu vadă moartea şi să-şi izbăvească
sufletul său din mâna iadului?
48. Unde sunt milele Tale cele de
demult, Doamne, pe care le-ai jurat
lui David, întru adevărul Tău?
49. Adu-Ţi aminte, Doamne, de ocara
robilor Tăi, pe care o port în sânul
lneu, de la multe neamuri.
50. Adu-Ţi aminte, Doamne, de ocara
cu care m-au ocărât vrăjmaşii Tăi, cu
care au ocărât paşii unsului Tău.
51. Binecuvântat este Domnul în veci.
Amin. Amin.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.