peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


cantang bicol - Newest pictures
bik0lexpress.peperonity.net

CANTANG BIKOL (lyrics)

♫AN BURAC NIN MALUBAGO♫

An burac nin malubago

Cawat nin mga balo

Kasalon man daing belo

Ponsionan dai gurano

Bacong arog can daraga

Kasalon man labing ogma

Bunoan man pitong baka

Ponsionan man sarong semana.


↮*.¸¸¸¸.*♥*.¸¸¸¸.*↮

♫AN HARONG KO NIPA♫

An harong ko nipa

Minsan ngani sadit

Manga maritas diyan nasasaray

Singkamas asin talong

Sigarilyas asin mani

Sitaw, bataw patani

Kundol, patola, upo kalabasa

Sa kadakul-dakul pang labanos

Mustasa, sibulyas, kamatis

Bawang saka luya

Sa palibot may langa.


↮*.¸¸¸¸.*♥*.¸¸¸¸.*↮

♫ANO DAW IDTONG SA GUGON♫

Ano daw idtong sa gugon
Bulawan bagang paghilngon
Caso sacuyang dulocon
Lulay, burac palan nin balagon

Casu sacuya ng qui cu-a
Sarong tingog ang nagsayuma
Hare man aco pagcua-a
Lulay,
burac aco ni Maria.

Si Nanay co gayod idto
Naglalakaw sa tinampo
Midbid ko man an pamayo
Lulay,
garo nang burac nin cayo.

Si Nanay co gayod iyan
Naglalakaw sa lansangan
Midbid co man an pamutos
Lulay,
garo nang burac nin lucban.


↮*.¸¸¸¸.*♥*.¸¸¸¸.*↮

♫AY QUE TRISTE DE MI♫

Ay que triste de mi
De mi, de mi alma
Con magcacanigo
Sa buhay mo baga

Huni ang panuelo
Siring sa salida
Parahaleng pungaw, parahaleng pungaw
Nening con dai ca.

Nening con dai ka
Firming sa pagtangis
Firming tinitingag an mata sa langit
Matang pinipiyong luhang nagdalihig.

Tulos nagagaha, tulos nagagaha
Ay nening finis, ay nening ko finis
Con naroromduman
An siring sa sacong may pagromdum simo

Sain man paduman
Sain man destino
Barriong Bankilingan, barriong Bankilingan
An firming romdum ko.


↮*.¸¸¸¸.*♥*.¸¸¸¸.*↮


♫BURAC NA MAOGMA♫

Burac na maogma
Sa puso co naging ranga
Caya baya, nening, guiromdoma
Si mga sumpaan tang duwa
Maski ngani an puso co
Lingaw mo na
Marasa pa ang suwerte co
Iyo gayod ini an palad co
Manga kasakitan nakamtan co
Matutunaw an puso co
Dahil simo


↮*.¸¸¸¸.*♥*.¸¸¸¸.*↮

♫CON GUSTO CANG MAGYAMAN♫

Con gusto cang magyaman

Magpaagom ka sa capitan

Capitan man con tonto

Mas marhay pang musikeroMusikero aldao, bangui

Pigcacacan anas carne

Carne man con agui agui

Marhay pa an ogbos camote

↮*.¸¸¸¸.*♥*.¸¸¸¸.*↮

♫DARAGANG BIKOLANA♫

Oras na mabansay asin matoninong
Liwanagin bulan nin mga bitoon
Hamot nin sampagita rosal ka nanggad
Digdi kaning hardin na makaarog
Mga daragang Bicolana
Con minahuyom, mahinhin

↮*.¸¸¸¸.*♥*.¸¸¸¸.*↮

♫DUMAN-O SA BASUD♫

Duman-o sa basud
Sa basetang labnig
May sarong daraga
Inanod nin tubig
Dacul man na tawo
Nagtanaw balaquid
Nagsampa sa batang
May aki pang kilik
Nagpaparaapod asin nagpapaypay
Manoy Ireneo asin Manay Iray
Con dai cuta na aki mo cadamay
Nalibre cuta ang sacuyang buhay.

↮*.¸¸¸¸.*♥*.¸¸¸¸.*↮

♫DUMAN SA SAMO♫

Duman po sa samo alebyosong lugar
Maski daing paros pirme an hayahay
Con siisay saindo an nasasaquitan
Dumoman sa samo tolos maomayan
Con siisay saindo an igwang panuga sa Peñafrancia
Sarong Domingong selebrar sa laog can Naga
Prosisyon maogma pagbilog nin bulan,
Bulan na tiembre cadacul na tawo
Iyan an kaogmahan
Mayaman ta pobre pagheleng puro pantay
Gurang manta aqui con makipag-olay
May opo sa aqui sa gurang man.

↮*.¸¸¸¸.*♥*.¸¸¸¸.*↮

♫DUMAN SA SAMUYA♫

Duman sa samuya
Sa guilid nin parel
Nagmasetas aco
Rosas de paticwil
Cadang minaagi
Ticwil sanang ticwil
Hadoc sanang hadoc
Hamot daing siring

Duman
sa samuya
May daculang harong
Apat na harigi
Anas ilolobong
May daculang sira
Na nagsirongsirong
May ipot sa dongo
Dai napaparong.

Duman sa samuya
Igua ni mataba
Kung nagdadalagan
Biyong nagbabaha
Kaya palan nagbabaha
Duman sa samuya
Nagtuturaan ang mantika.

Duwa ko at maya
Susuguon taka
Maghiling nin dagat
Kung baga honas na
Dai ka mag-agi
Sa puon nin pili
Ta andyan si unggoy
Nangaon nin bucoy.

Duman sa samuya
Igua nin baraca
Dai nababanwit
Ta sige ang uca
Kan sacong ladopon
Nagluwas si pusit
Ang tinta binuga, pinacupsit.

↮*.¸¸¸¸.*♥*.¸¸¸¸.*↮

♫HUROP-HUROPA MAN BAYA♫

Hurop-huropa man baya, ay nening ko
Ta ica ang dahilan, can tinitios co
Dai acong guibong sala, pasinggon mo
Macatios man logod, can labing pasakit mo

Pobre ay de mi, ay herac man
Caiining sacong
camogtacan
Madya baya duloc ngonian
Halea na lugod an sacuyang buhay.

↮*.¸¸¸¸.*♥*.¸¸¸¸.*↮

♫ILONG PAGKAMOOT♫

Ilong pagcamoot na siring sa banwit na dai nin paon

Dai makalawod ta daing sakayan, dai pang bontogon

Dai macapondo ta daing sinipit patod si arurunday

Bari pa si sagwan bari pa si sagwan tinalbo si timon

Oh madaras na duros layag pinaracnit

Pinaracnit mo pa

Si sarwal kong puti

Sisay pa daw ang maherac sa saco tumahi

Patod si torsido patod si torsido

Si dagom nabari.


↮*.¸¸¸¸.*♥*.¸¸¸¸.*↮

♫IMPOSIBLEMENTE♫

Imposiblemente, no puede ignorar

Ica an magsabi na may pagcaaram

Puso co ay nalamos con ano an dahilan

Ta ining sakit ko, simo gabos gikan

Ay que tiempieda de mi

Maherac ca na sa saco

Sa tinangis-tangis pusong binabakho

Sa tahaw nin dagat puso co ay nalamos

Baga sarong danao luhang buminolus

Baga sarong danao luhang buminolus.

↮*.¸¸¸¸.*♥*.¸¸¸¸.*↮

INING KALIBANGBANG

Ining kalibangbang macurin an lipungaw

Sa tangod nin burac naglalayawlayaw

Pusong nagtitios asin nanambitan

An hamot mo, Jazmin, sa puso cong nacaomayAn hamot mo Jazmin, abaa na

Sa pusong may sakit nacaranga

Caya sa limpoy mo aco pasironga

Tibaad mahali an sakit ko

Na pinagtitios haloyon na

Acong sinikwal mo lugod gadanon na.

↮*.¸¸¸¸.*♥*.¸¸¸¸.*↮

INI AN POON NIN SAKIT

Ini na an poon nin sakit

Tiempo nin paghadit

Si paghali cong mapait

Mundong dai maisip

Tahaw nin kadagatan

Haros kalipungawan

An balon co sa paglacao

Luha sa puso co gikan

Adios o namomotan co

Ica co ay babayaan

Ta con dai nin palad

Ining paghali co ngonian

Porque soy in digno

Ining pobreng buhay

Di co naaraman

Con aco na ya magadan.

↮*.¸¸¸¸.*♥*.¸¸¸¸.*↮

ISIPON MO SANA

Isipon mo sana namomotan ta ca
Nganing minsan saen dai malingaw ca
Sa simong pagturog asin sa pagmata
Gabos cong recuerdo simong giromdoma


Sa aldaw sa bangui antes cang magturog
Sarong inagrangay idulot mo sa Dios
Nganing matiwasay an sacong pagcamoot
Isipon mo sana namomootan ta ca.

↮*.¸¸¸¸.*♥*.¸¸¸¸.*↮

KARSELADONG PAGKAMOOT

Nagtitios ang puso ko
Nagtatangis huli simo
Karseladong pagcamoot nadatngan ko
Luhay luhaya man Nenang
Ang pag-api sa buhay ko
Acong namomoot pinababayaan
Bangui, aldaw pagcamoot gabos simo

Ogma mo man na ako padusahan

Na magtios sa kinaban

Anong pait ang padusa

Sa buhay mong nag-agrangay

Bulong nin sakit itao mo na, Nenang.

↮*.¸¸¸¸.*♥*.¸¸¸¸.*↮

LAYOG NA DAW PAPEL

Layog na daw papel

O tintang maitom

Asin ica pluma

Na pakpak nin bayong

Madya camong tulo

Sacong susugoon

Duman ki pulana

Na satuyang poon.

Pag-abot mo duman

Duman sa saiya

Magtao kang galang

Asin lumuhod ca

Dios marhay na aldao

Mahal na señora

Aco po sinugo

Palad mong maogma.↮*.¸¸¸¸.*♥*.¸¸¸¸.*↮

MARASAPA BAYA NAMOMOTAN

Marasa pa baya namomotan
Ta dai ca naherac saco ngonian
Neneng, marasa pa ta di mo maheracan
Mas marhay pang mapara sa kinaban
Pagcadaing suerte buhay con ini-o
Acong namomoot pinababayaan
Neneng, marasa pa ta di mo naheracan
Mas marhay pang mapara sa kinaban. ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.