peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


dragon-ball-z.peperonity.net

Kovotoju kilmes

Cia rasite informacija apie Keleta zymesniu Dbz rasiu.

Kaio ruðys gyvena pomirtiniame pasaulyje.Gyvena planetose kuriø trauka þymiai didesnë nei þemës.Nei vienas Kajaus giminës padaras nera labai stiprus iðskyrus Karaliu Kaju.Jis vienintelis yra kovotojas ið Kajaus ruðies. Visi Kajaus rûðies padarai dëvi juodus akinius nuo saulës, jeigu per filmukus gerai pasiþiurësite nepamatysite nei vieno be akiniu nuo saulës.

Androidai tai yra labai tobuli robotai sukurti Dr.Gero. Pats pirmasis Androidas #8 buvo sukurtas Raudonajai Armijai ir jà turëjo apsaugoti nuo Goko.Bet pirmasis robotas sugedo ir ðiek tiek padëjo Gokui.Serijose Jus matysite ðiuos Androidus #08, #13, #14, #15, #16, #17, #18, #19, #20, Cell, Cell Jr, Kakao, Super 13, Super 17Androidai gali mastyti patys ir galvoti savo programiðkai sukurtu protu.Jie gali netgi uþpulti savo sukurëjà ar ðeiminkà. Daugumas Androidø buvo sukurti sunaikinti Gokà.

Þmoniø rasë nera labai gera kovotojø rasë.Bet jeigu vienas Þmogus pradeda kovoti ir uþsiema tuo visa savo gyvenimà jis gali tapti stipriu kovotoju.Skirtingai nei Sajanø Þmoniø kovinë galia siekia vos 1-6.Tad bent kiek stipresnis kovotojas gali juos visus nukauti.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.