peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


ewelinute.peperonity.net

~*[:eilerashtukai:]*~

...Kawoz puodukaz nepradetas dar ant stalo... cigarete rankoj tuoj susmilx,o mazhas spinduliukaz tau labas rytaz pasakys...
...Atleisk,gywenime ne taip jau buna,o ash nedaug tau blogo padariau.. tad stengiuosi ish kelio pasitraukti,wien tik todel,kad butu tau geriau...
...Meile ir draugyste tai lyg mazhytis kamuolys.. ji ishmetus ish ranku,shukiu niex nesustabdys. tad branginki ka turi ir wisa tai laikyk sawoj mazhoj shirdy!..
...Daug asharu ishlieta.. daug karshtu minciu.. atminimuose ishlieka,zhodzei be raidziu!...
...Kaj naktis apgaubia zheme, ir gesta namuose shwiesa! tawe matyt ir jausti noriu, tu mano meile ir aistra...
...Reikia man gabalelio dangaus,kur randas uzh debesu! reikia mazho lashelio lietaus, reikia tawo zhidruju akiu!...
..Jau naktiz,o blakstienoz nelimpa! ir sapnai neaplanko manez!.. ir shirdiz plaka smarkei, gal todel,kad ilgiuosi tawez...
...Juk zhynai kad saulute toli, bet ji shwiecia ir shildo shirdy! ir atmink: ta saulute-taj tu! be tawez man shirdutej tamsu!...
...Kai tu toli-man neramu ir liudna.. Kai tu shalia-man gera ir jauku... Ir ash kazdien jauciu,kad be tawez gywenti negaliu!...
...Liubliu tebia,Liubit ja budu, kogda umru togda zabudu.. kogda zastynit moja krow, togda zakoncitsa liubow:)....
...Jai pazhwelgsiu ash tawo dangu, Jai shilta zhwaigzhde nukris ant mano ranku! jos keirta wiltiz pateix man wilti,jog turiu rast kelia y tawo shirdi!...
...Kas yra gele be saulez? kas yra zheme be dangaus? kas esu ash be tawez? shtaj kodel sakau,kad myliu! tad nebepyki ant manez!...
...Shesheliu karalystei mes zhaidziam slepynez... aistra..shwelnumaz.meile... paslepti po bejausmem kaukem... ir ashara nurieda,tik asharu ce niex nemato...!
...Once I saw a little star, it seems so nice and bright to my eyes... than suddenly you come a giwe me this star.. and i must thank that you are=)...
...Nesibuciuok kaj bus tamsu,nes menuliukui bus baisu.. ir jis atnesh tau dowanu: mazhuti,plika be dantu...=)...
...Kas laimes milijona?:) gal suzhaidziam? KLAUSIMAS: tawes nemyli,nes tu: A=STUKACIUS, B=LIURBIS, C=SWOLACIUS, D=NEWYKELIS.. Paskambink man ir suzhynosi teisynga atsakyma xe....
...Negaila man,kad zhusta meile.. Negaila man,kad skiriasi keliai.. bet gajla kad tawe mylejau,o mano mejles tiu nesupratai..
...Nebyjok zhaizdu-joz uzhgyja.. nebyjok skausmo-jiz praeina.. nebyjok mirtiez-ji neishwengema.. nebyjok meilez-ji butina...
...Ash nezhinau,ko liudi mano siela.. ash nezhinau,kaz pawerge mane.. man be tawez gywenti nebemiela,man be tawez pasaulio nebera...
...Prasheu kad diewaz duotu gele-o jiz dawe darzheli.. prasheu obuolio-o jiz dawe soda.. prasheu medzio-dawe mishka.. prasheu kad duotu meile-o jiz dawe tawo telefono numeri...
...Ash tykejau tawo meile,tykejau tawo zhodziu grazhumu.. bet tai tera apgaule,kaip sniegaz wasaroz metu...
Atleisk,kad ash tawe mylejau.. atleisk,kad ash tawe trugdziau.. atleisk,kad ash tawim tykejau ir tik shendiena wiska supratau...
...Tu nezhinai,kiek ash miegojau, kaip ash atrodau ir jauchiuos..? bet zhynok kad mano mintyse tu busi nuolatoz...
...Nurimo wejaz.. wisur tylu.. girdziu tik kaip plaka tawo shirdiz.. tu sushnibzhdi man kazhka grazhaus.. ash neishweriu ir pabuchiuoju tawe...
...Atshalo ant stalo kawa, uzhmigo man meile wisa.. mano shirdiz dzeugsiz ir dainuos, bet niekaz to nesuzhinoz...
...Kai saule nugrimsta y jura,tamsa apkabina gatwez.. kazhko mano shirdiz neberimsta-galbut kad ilgiuosi tawez...
...Jai tawo shirdiz butu kalejimaz-norecheu buti uzhdaryta jame iki gywoz galwoz...
...Kai tu buwai wisai mazhytiz-mama lidejo link lowytez.. miegojaj tu su meshkiuku-linkejai jam ´saldziu sapnu´.. tad palinkeki man saldziu,nez ash meshkutiz taz esu..:D
...Noriu apklot tawe shiltais meilez sparnaiz, apkabinti karshtai, pabuchiuoti tyliai tyliai,kad net pawydetu balti angelai...
...Miegeliz per padangez skrenda ir paslapche lowyten lenda:) tu newaryk jo ir nebausk,o paprascheusej prie sawez priglausk...
...Siunchiu tau balta wanilini buchini,su dzeugsmo glaistu ,nuoshirdumo ydaru.. ikiuosi juo suzhawet tawo shirdele...:*
...Tu ateik-ash tawe ishbuchiuosiu.. Tu ateik-prisiglausk prie manez.. tu ateik-wiska tau atiduosiu... Tu ateik-ash laukiu tik tawez....
...Tu mazhaz perliukaz juroz dugne, Tu saulez spinduliukaz dienoz shwiesoje.. Tu karshtaz juroz smeliz,kuri labaj myliu.. Tu mano mazhuliz,be kurio ash negaliu:*...
...Tawez ieshko policija nes tu pawogei mano shirdi.. Tu sesi y kalejima ir neisheisi tol,kol nesumokesi 1000000 buckiu;) nebent turi gera adwokata arba geraz lupaz:)
...Norecheu jausti tawo kwapa.. norecheu ash kasryt prabust shale tawez... norecheu saule tau nuskinti... norecheu,kad noretum tik manez...
...Tu mano angelaz sapnu,be tawez uzhmigti negaliu... sapnuoju ash tawe naktim ir noriu shelti su tawim! atskriski paz mane slapche-mez shelsime nakche drauge!...
...Ash norechiau buti ashara-gimuz tawo akyse.. gywa riededama tawo skruostu ir mirshtanti tawo lupose...
...Uzhmerk akiz,nusishypsok.. pajusk kaip ash tawe buchiuoju.. ir apie nieka negalwok-shia nakty tau padowanoju:)...
...Wirsh medziu pakilo rauswa pilnatiz.. ash tawo ramybe,ash tawo naktiz... ash waikshtau be koju,skraidau be sparnu.. zhwaigzhdez ishdelioju ant tawo delnu...
...Kaj uzhmigs wisi mazhylej,ash atejsiu tylej tylej.. y zhanduka pabuciuosiu ir kaip sapnaz ishgaruosiu...
...Zhingsniz po zhingsnio,naktiz atsitraukia... rytaz y skruosta buciuoja tawe! tu dar miegi,bet gywenimaz laukia.. ant lupu jau zhaidzia shilta shypsena.. labaz rytaz:*
...Kaj pro debesis shwies tik menulio shwiesa,o naktiz buz shalta ir lietinga.. ash ateisiu ryte su pirmaja rasa,tiktaj tam kad tu butum laimyngaz...
...Del begalinio grozhio ar rudu akiu.. o gal del linxmo budo-AS TAWE MYLIU...
...Ash dar atsimenu kai pyrma karta galejau tylej LaBaS tau ishtarti.. ta giluma.. ta shiluma tawo melswu akiu... mane uzhburej liepsnoj lauzhu...
...Kiekwiena dangaus liepsnele-taj swajone.. papuoshk dangu nuostabeusjomiz swajonemiz ir ju shwies sushildys tawo shirdy...
...Pyrma karta tawe pamaciau ir supratau,kad tawe ash mylejau priesh taj.. tawe ash mylesiu wisada.. nez tikra mejle trunka wisa amzhinybe...
...Mylek ta,kuriz myli.. neswarbu kad lupoz tyli.. swarbu,kad meile yra karshta,o ne zhawinga shypsena..
...11 raidziu, 3 zhodzej, 1 reikshme... AS TAWE MYLIU...
...Buk grazhus,kad patjktum.. Buk shwelnuz,kad myleceu... Buk ugnjm kad per ljetu-paz tawe pasjsleptj galeceu...
...Pamjlt tawe-nesunku... Mylet tawe-beprotjshka... Apje tawe swajot jr matyt-per daug skaudu... noret kad jshnyktu-wjsjshkj nerealu.. bet manau kad be tawez-ash njekaz...
...Parashyk man lajshka balta... Zhjemoz spejgo rajde shalta.. Parashyk ant lapo warda,mano lupomjz jshtarta...
...Tu manez daugeu nemylesj.. kjta tau uzhbure akjz.. buk lajmyngaz jaj butj galesj,o man ljx tjk grazhj praejtjz...
...Karshtj sumushtjnej.. kwapnjoji kawa.. jr ash dar lowelej-gal lek paz mane?:) liabaz rytaz:*
...Del mejlez zhmonez juokjasj jr werkja.. o mejlez jeshko kjekwjena shjrdjz.. del mejlez zhmonez zhudosj jr zhusta.. o kaz ta mejle?-njex nepasakyz...
...O myljmaz drauge,kjek daug padareu,kad gywenjmaz butu blogesnjz... jr pykau jr rekjau,jr tjkraj nemaceu,kad uzh gywenjma tu man brangesnjz...
...Ash poete nezhjnjuke.. Nezhjnau,ka ash kurju... Tjk zhynau ash wjena zhodj,kad tjkraj tawe mylju...
...Acju Tau uzh mejle jr bemjegez naktjz.. uzh shwelnuma ranku jr wjrpesj shjrdjez... wjsada man busj kajp grazheusjas sapnaz.. gerjo jr kantrybez... dzeugsmo jr wjltjez...
...Nukrjs ta ashara skajdrj jsh tawo nuostabju akju.. nuplaus shjrdjes skausmuz jr zhejdzencjuz zhodzjuz.. jshtrjnsj wjska mjntjmj,nes wjskaz dar tjk atejty...
...Kajp kejsta gywenjme.. zhmonez susjtjnka,susjpazhysta,netgj jsjmylj.. o paskuj.. djngsta wjenaz kjtam jsh akju,kajp akmuo jshmestaz y gelme...
...Ejnu namo,o asharoz per skruostus rjtaz.. jr snajgez tjrpsta su jomjs kartu. ash nebenorju,kad jshaushtu naujaz rytaz,nes be tawez jis buz labaj sunku...
...Kam pakelej mane lyg zhwajgzhdzju,jsh kur gywenjmaz atrode be galo shwjesus...? gal butu uzhteke tjk lyg debesu,jsh kur krjtjmaz nebutu tox skawduz...?
...Atlejsk-tjk wjeno teprashau... Atlejsk-jr nebekankjnk manes daugeu... Atlejsk-jug ash atsjprasheu... atlejsk-jug ash tjk maldawau..
...Jr kaj wjsaj jau nebera wjltjez,kaj wjsoz wjltyz y shukez suduzhta.. nebukjt medzejs-bukjt zhmonemjs! tegul tjk medzej kertamj paluzhta!
...Asharu upelejs plaukja dar wjena djena.. jshejaj sudje netares,o sjeloj ljko tushtuma...
...Tawe ash pamaceu,o pasjwytj nesuspejaw... tu nuejaj,o ash ljkau kajp lapaz rauswaz wejuje...
...Gal tau patjnka rudaakjs,gal melynaakj pamjlaj? netjkek ka sako akyz,nes jos meluoja amzhjnaj...
...Nubusk kartu su ryto saule,kartu su mano shwytjncjom akjm.. jr dzeukjs tuom ka sutejkja pasauljz,o ash dzheugjuos kartu su tawjm...
...Muz suwede dosnus ljkjmaz, Zheurus ljkjmaz bande muz jshskjrt.. bet per daug stjprj musu mejle buwo,todel nelemta jaj numjrt...
...Apje tawe tjktaj swajoju.. Tykju,kad busjme kartu.. Tawes jlgjuosj jr dazhnaj kartoju: mano gywenjmaz taj Tu:)
...Galbut likimaz tajp norejo,kad lejdo mums susjpazhjnt.. taz pac ljkjmaz mumz parodyz: gywent,mylet ar jshsjskjrt...
Ateik tylej,kad neishgazdintum aushros... ateik ish leto,kad nesugauzhytum shirdies... ishejk ish proto jr jshwesk mane...
...Jai uzhges zhwakiu shwiesa,jaj uzhges mejles liepsna,rasju tawe sawo shjrdyje... man tjk tu amzhems skjrtas... jsh wjsos shjrdjes mylju tjk tawe...
...Tu manes myletj nenorj,tau mano mejle swetjma.. mylek brangusjs ta ka norj,o ash mylesju tjk tawe...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.