peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


gelme3.peperonity.net

***Pirmas kartas12***

celka

Jam pirmas kartas nutiko landynëj vakar, kai jis buvo 26 metø. Dabar jam 29 metai.

Bardakas.Jau visi gerokai nusitaðæ , prieblanda ,ant stalo boba guli , voliojas samogono buteliai...

Jis: a duosi ?
Ji: nëëë !
Jis: a bl.að.t , gal duosi ?
Ji: nëëëëë!!!
Jis: nu ku.va , duosi , bo að neklausiu...
Ji: rëksiu!
Jis: rëk nerëkus - neiðgirs !
Ji: aaaaaa
Jis: uþèiaupk srëbtuvæ , bo gausi á dantis !
Ji: gerai , iðgerti , kuiliau duosi ?
Jis: o Tau maþai ?
Ji: negausi nieko !
Jis: a ku.va , nori gauti á ragus ?
Ji: gerai , tik duok iðgert ...
Jis: tik man va , bl.að.t , palik !
Ji: ko lauki , kuiliau ?
Jis: ..u..ach ..u..u..ah...uh...ai..vo..blyn...ai..oh...Tu dar celka ?
Ji: nu trauzus man bent tu nuimk !
Jis: ah , ku.va , ah , dalbo..bas , ah mauðius að !
Ji: davai - jau nieko nepakeisi !
Jis: ..u..u..ah..ai..uh..ah..wow..oje..u..uh...ai..ai..oi...jomajo !
Ji: nu tu ir savo nusiimki , va kuiliau neraliuotas !
Jis: na gerai ! ?
Ji: valiai !
Jis: ..ups..u.u...ai...u..wow...ai..ah..ah..oi...ah...
Ji: uþteks stenëti - juk nestovi tau visai !
Jis: padëk , tu boba , pastatyti !
Ji: o að manau jau vsio !
Jis: tuoj , ku.va , gauni á dantis ! Iðgërei mano pusæ samogono ir dar pagalbos man suteikt nenori , kà ?
Ji: na gurkðtelt man dar duosi ?
Jis: va gausi tu man tuoj á morda riebià ! A jau ?
Ji: valiai !
Jis: ..a...ah...ups...u..u..u..uh..ai..ai..oi..oi..u..u..ups..aps...
Ji: aaaaaa......uuuuuuu
Jis: ai ai ai aaaaaaaaaaaaa tfu.....tfu
Ji: nu ?
Jis: reikëjo tampeksus tau iðsiimti , ku.va neraliuota !
Ji: a baigei , ar nepradëjai ?
Jis: pabaigsi èia su burna , tu sterva neþabota !
Ji: nëëëëëë , man gerti reikia ,- ten pabaik , bo butelá að þiodau !
Jis: aik tu peklon , bl.að.t , að tau parodysiu va kaip èia nesavo gert !

Dabar man girdis smûgiø aidas ir va dejonës ten kaþkokios...

Ji: ai ai aaaaa , nu , kuilius neraliuotas , va bonkà sudauþei !
Jis: visvien tuðèia jau buvo ! O að baigiu , tu bl.að.t þiûrëk ir man padëk !
Ji: valiai !
Jis: ..u..u..ups ..ah ..uh...vau..ai ..ai..uh ..uh..ah..ah..ups ..ups....aaaaaaaaaaa
Ji: nu jau baigei ?
Jis: baigiau , tu suka !
Ji: a prezervatyvà bent uþsidëjai ?
Jis: apseisi , px man...
Ji: að rëksiu !
Jis: rëk gi sau , visvien negausi nieko !
Ji: aaaaaaaaaaaaaaaa
Jis: iðeinu tu bl.að.t ir man èia viskas px , bo viskai baigës jau seniai !
Ji: eik Tu nx !

Ir visa TAI man teko va iðgirst ir pamatyt ðiek tiek per plyðá sienoj...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.