peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


godlike999.peperonity.net

SISTEEMA

kâpçc gan mums ir jâdzîvo sistçmâ, kuras pamati un arî sienas un viss pârçjais ir veidots no naudas. nevis no tâ, ko katrs no mums varçtu vçlçties? diezgan sareþìîts jautâjums. man laikam bûtu grûti iestâstît kâdam, ka viòam tieðâm nepiecieðams kaut ko savâ dzîvç mainît. un tas arî nav vajadzîgs. kâ jau vienmçr... jâsâk taèu ar sevi. mana galva ir pârbâzta ar plâniem, skaistâm domâm idejâm. un varbût es kïûdos, bet es ceru, ka es tieðâm ðos plânus neizmetîðu miskastç. varbût es kïûðu ”pieaudzis”, lai ko arî tas nozîmçtu. bet es negribu kïût par cilvçku bez sapòiem. es negribu piekâpties. bet varbût es visu pârspîlçju. un ja tu tâ domâ (îpaði - ja tu tâ domâ par sevi), tad visticamâk, ka tavi sapòi tieðâm pamazâm sâk pârklâties ar putekïu kârtu.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.