peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.peperonity.net

A soccer team

Empeleni yimina enginephutha.Ngempela yimina enginephutha.Kuze kubenjena nje yimina.Angibasoli abafana.Bebengathini ingquza ibazela endlini.Impela yimina.Besengiphuze kakhulu.Ngincishelwe amahloni kungakabiphi.Ngiyazi ubani nobani wesifazane kumele abe ne'control'yengquza yakhe.Bengilokhu ngimfune la uShoes isikhulu se team.Shame bandla sake sanginika ngenela.Yingakho namuhla bengifisa ukusintshontshela.Awu pho utshwala buyaqhanyelisana yini pho.Buvele behlele ngezansi.Ngiqhanyelwe ngiyafa.Ingquza yami iyajuza.Umsunu sengiwuzwa ufukuza uqinile.Sekungathi ngingawunwaya ngomunwe ophakathi nendawo.
Ngimfune yonke indawo ngihamba ngingqongqoza."Shoes!Shoes!Akekho uShoes la?"Impela besengidakwe kakhulu.Ekugcineni ngikhumbule ukuthi i'team'inomdlalo kusasa.Nginikele ku'club house' yabo lapho abakhempa khona.Sekumnyama manje.Ngifike ngishaye umnyango kakhulu."Shoes!"Babuze abafana ngaphakathi,''Ubani?"Ngithi."Vulani mani ngifuna uShoes."ngibakhahla sengifile ukuqhanyelwa."Akekho uShoes lapha sisi."kuphendula abafana."Vulani mani!"ngibakhahla ngibona bengifihlela umuntu engimfunayo.
Baze bavule abafana,ngiphoseke phakathi.Kuno'carpet'ogcwele indlu akunasihlalo nambhede kwi'clubhouse'.Ngifike ngizilahle phansi ngasodongeni ngenabe thwi.Ngithi ukudonsa isiketi sami sibe ngenhla kwamadolo."Ake nisho-ke bafana uphi uShoes?"ngigijimisa amehlo indlu yonke ngiqalaza uShoes."Sishilo sathi akekho lapha."
Kugcwele uswebezane lwabafana."Angihambi lapha engekho uShoes."Ngibhokela abafana."Kungcono sikuhambise ekhaya sisi."Ngivele ngimise idolo isiketi sami sinyuke ithanga lisale lidikiza lodwa ngaphandle.Ngikubone kukhamisa okungabafana kukhombisana ngethanga lami.Basondele abafana bangibambe emahlombe bezama ukungiqukula.Vele ngigoqe imilenze ngingafuni ukuhamba.Bangiphakamise nemilenze bezama ukungikhipha endlini.
Nginyantuze imilenze amathanga ami aphenyeke onke.Bakhale abafana be'team',"Awu safa ingquza bo!"Bangibeke phansi ngilale ngomhlane ngibheke phezulu.Ngizwe esinye isandla senyuka ngomlenze siye singithinta isibumbu.Ngenanele,"Oooh.!"Bangivule imilenze manje.Sengizwa inqwaba yezandla ingiphulula kamnandi amathanga.Ezinye izandla zingipotoza amabele.Lapho sengicimezile ngenanele ukuphathwaphathwa izandla eziningi kangaka.Zizodwa ezingiphathaphatha isibumbu.Mina ngilokhu ngiquma nje,"mmmmh mmmm..."Iphenti lami ngilizwe lihuluka nge'speed'liyophuma ngemilenze.Ngimise amadolo.Bangivule imilenze ngiyithì qheke ingquza.Ngizwe abafana bethi, ''Qala kaputeni''
Ngiwuzwe ushisa okakaputeni ewufaka.Ngenanele"Oooo....hhliii....e..e..e..e..."Kungibhebhe okomfana weteam uyezwa.Ngithi ngisananele lowomthondo ngibhejwa ngizwe kukhala okomfana."Aaaawwwuuu..sisi kumnandi ngiyachama.''Kulifaze ngesidoda okuwumfana igolo lami.Ngithi ngisalalele ukushisa kwesidoda sikakaputeni bamuthi yabu bamdonse ngemilenze.Ngizwe sekungena omunye umthondo 'special'.Ngifende ngizwe kukhala zisuka okomfana."Aaawwu sisi...aaaawwwuu kumnandi.'Kudedele.Ingathi kusachama icene lokhu akukakapheleli ukuthomba.
Ngivule amehlo ngibone i'team'yonke isikhumulile.Abafana bonke babambe imithondo eqhanyelwe.Zingibhebhe lezizingane zishintshana ngami.Eminye imithonjwana ifike igoqoze intante egolo ngingayizwa noma ikhona noma ayikho engquza."Akuze abanemithondo emikhulu njengokaputeni wenu manje.Nina nidlala ngami."Ngikhonondela okunye okomfana okwase kuntanta nje egolo.Ngingasafendi nakufenda.Yebo khona uhhafu we'team'sengiwubhebhisile.Kusele ingxenye encane nama'reserves.'
Ngiyibukisise yonke imithondo yalababafana.Eminye yayo izinsungulo.Eminye yayo
Eminye izigqunswana.Bakhona abanemithondo ehalisayo.Kuthi kusenjalo 'gudlu' umnyango kungene uShoes.Naye uzidlele.Amahloni angembathe.Uzongibiza ngesifebe soqobo esibhebhisa iteam yonke."Hawu bafana nimthatha kuphi umuntu wami?''Usho njalo igolo ngilithe qheke.Bengisakhomba okunye okomfana okunomthondo omkhulu,lapho sengithi nje'next'...
"Sukani,dedani!"Kusale kuyibambe ngezandla imithondo okungabafana.Aguqe athi ukuyesula indunu yami eyabe isimanzi ukuchanyelwa ibhejwa abafana.Akhiphe uhalasha lomthondo.Awubhuxeke uvele ugcwale 'mfi' igolo.Awushaye uze uyofika ekugcineni kwembobo yengquza lapho nami engingazi khona okwazi khona umthondo obhebha igolo.Kubemnandi
Ngifende igolo ngilithe qheke."Uyafenda kuShoes."Kwenanela i'team'.Awushaye uShoes nami ngingazibeki phansi ngifenda kumnandi."Shoes!Shoes!"kubongela i'team'engibhebha uShoes."E...e...e...oh Shoes kumnandi...ungibhebha kamnandi Shoes...oooh"
I'team'ivele isizungeze ishaye ihlombe elihambisana nokufendana kwethu.Lapho angisakhali engidla uShoes."Ooooh...eeee...Shoes...umnandi umthondo wakho...eeeeeeeeee!"Ngilizwe igagasi eligijima ingquza yonke.Ngizwe umzimba wami udlikizela wonke.Ngikhale ngichama."Ooooooh ...wwweeeee....."Sinkonkoshelane.Ngimuzwe equma uShoes."Oooooooooh...!Ashaye inkihlinkihli yesidoda egolo lami.
"Seningaqhubeka nidle igolo bafana."Kusho uShoes esewumbonculile owakhe umthondo.Bangibhebhe lapho abafana beteam ubusuku bonke beshintshana ngami.Ngibhebhise i'team' yonke ngisho nama'reserves'Ngilokhu ngichamile ngichanyelwa kwaze kwayosa.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.