peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.peperonity.net

Ayihlabi ngakumisa

'Awu nkosiyami!'kuzikhalela usisi Bongi.Mina ngivele ngome uvalo.Nakhu ngizakufela igolo.UBiyela uzokungisakaza ubuchopho engifice ngibhebha ingoduso yakhe.Useqalile nokulobola.Akukho kubaleka imoto ime emnyango.

'Sheshisa!Ngena ku"wardrobe".Awu yangijuma lendoda...'esho engifuhlela nge"under"yami.Izicathulo azishovele ngaphansi kombhede.Ebe ese''knockile"uBiyela.Singabibikho ngisho isikhathi sokwesula umpipi.Ibeke eceleni eyokugqoka.Ngifuqeleke phakathi nginqunu nomthondo umanzi amanzi egolo.'Ngizovula.'kuphendula uBongi ngezwi eliqhaqhazelayo.I"wardrobe"ngingakhoni ukuyivala kahle uma sengingaphakathi.Umfantu lapho kuhlangana khona iminyango ungavaleki kahle.

Angene uBiyela.Inkulu lendoda.Iko 42 years.Akhumule ibhantshi.Kuvele isibhamu engibona kahle ukuthi sizongidla namhlanje.UBongi atatazele amkhumule i''shirt",aqaqe ibhulukwe aze amkhumule ne"underwear".Asale nesigqunswana somthondo.Usisi Bongi wenza konke lokhu ubalekela ukuba uBiyela angavuli i"wardrobe"lapho avalele ishende lakhe elinqunu.Okuyimina.Lapho-ke ishende sekuthi alichame uvalo.Iyaqala ukungehlela into enje!Futhi angikaze ngiyicabange.

'Mntakwethu wane"t.c"engaka namuhla?'kubuza uBiyela esenqunu.UBongi amxhume ngo"kiss"Bengingakulindele mntakwethu.Kwenzenjani wafika namuhla nokwenza ntathakusa?'Asho ebe edlalisa isigqunsu sepipi.'Ngiphuthuma umthathanduku.'Kube sengathi uqondise kithina ekade sibhebhana i"round"yomthathanduku.Lapho usisi Bongi usebamba eyeka ukutatazela.Kwakhona ukudlalisa lesisigqunsu somthondo uyakwenza uyakuyeka.'Awu Mgazi wathi uyangonga nje...'esho ngelokuncenga,ngiyabona ufuna angambhebhi njengoba angeke asathola ngquza.Bengilimelele igoloAngikhumbuli nokuthi ingquza uke wayesula njengoba besixhamazela ukufika kukaBiyela.

Ngisibone isigqunsu sepipi likaBiyela seliqhanyelwe.Ayinamthondo leyandoda.Ungayibuka uyethembe uma igqokile.

Ngibone imihlola eyenziwa uBiyela.Vele amginqe uBongi.Akamdlalisi nakumdlalisa.Angazi ukuthi usisi Bongi uzakwenzenjani!Uzayizwa phela lomuntu ingquza ukuthi kade ibhejwa.Nokwenza imanzi kade ngiyichamela.Pho-ke uBiyela awufake kunjalo.Uyazama ukumvula imilenze amqhekezise igolo.Usisi Bongi ahlanganise amathanga.Wesaba ukuthi uzokuzwa ukuthi kade edliwa.

Nebala asifake isigqunswana somthondo uBiyela.Ngimuzwe ethi,'Mh,uphakathi yini Bongi?'Aphendule'Uphakathi.Awuwuzwa yini kanti?'Esho ngolakanaAbe namahlonyana uBiyela uma ezwa ukuthi igolo akalizwa noma esewufakile umthondo.Afende kuhle kwesifutho sebhayisikili.Alidlaliswa igolo lapha.Awu negolo vele lingixake.Uma efenda nalo igolo livele lingixake.Ngilizwe lithi,'Nxa!nxa!nxa!'

'Awu washesha wamanzi namuhla?'Ake athule uBongi esathukile ebuyisa nomqondo.'Ukuthi bese ngikukhumbule kakhulu...'Anqamuke ngize ngethuke ku"wardrobe".Ngisole ukuthi uzophahluka ngami.Inhliziyo yami lapho isigcwele ukunyanya nokwesaba.Isikhwele singifikele.Ngifise sengathi usisi Bongi ngabe wenqabile ukubhejwa indoda yakhe phambi kwami.Manje pho!Igolo lithi ,nxa!nxa!nxa!

Limnxaphele umnikazi wegolo ebhejwa nami ngibenamahloni.Ngicabange nethawula ekade sesula ngalo ukuthi alizukubonakala yini.Ngicabange indlela yokuphuma lapha kuvele kubande amathumbu.Kungapheli ngisho 5 minutes eqalile ukufenda uBiyela.Usisi Bongi akafendi.Ulokhu ezama ukuvala amathanga ukuze ingquza ingavuleki kakhulu njengoba bese ngivele ngiyiqede kudala.'Aaaaah!'kukhala uBiyela. esechama.'Usuchamile Mgazi?'Ngelamahloni,'Yebo...'Nami ngibone ukuthi iqhude leli.

Ahlale phezu kombhede okhele ugwayi.'Unayo i"airtime"ungifonise.Ngifuna uBheki noma kanjani angene endaweni yami.'Alandule uBongi.Ngiyaphoqeka ukuyoyithenga.'Asho ebe egqoka mina ngimincile ku"wardrobe".Athathe okhiye anikele emnyango.'Ngisaya kuleliya"garage"ngibone bevulile.'Aphume.aye e"garage" eliwuhhafu wekhilomitha.

Inele ingasuka imoto avule i''wardrobe"usisi uBongi.Siphefumulele phezulu.'Cishe sabanjwa...yasiza i"airtime".Enginika izimpahla engikhomba emnyango athi angisheshe.Ngigqoke ibhulukwe ne"shirt"okwangaphansi namasokisi ngikufake emakhikhini.'Bengithi uzobona ukuthi besidlana.Wangabona usheshile nokuchama.'Angiphendule uBongi.'Ayihlabi ngakumisa.Ungambuka umethembe.Lihlale limehlula igolo.Nguwena ongibhebha kamnandi ngenele.'Asho maqede ngibe ngiphoseka phandle nginikela e'cottage'' lami.

Ngiwabone amalambu emoto eza.UBiyela useyabuya.Angikakangeni e"cottage".Kuyabanda ntathakusa.Ngibone kungcono ngiqale ngisithele ngemuva kwendlu aze adlule bese ngiyangena.Nebala ngenze njalo.Ngime ngemuva ngemuva kwendlu ngiphuthaze okhiye.'Damn you!Ngibakhohlwe ukubathatha kusisi uBongi.Ngizibonele akukho ukwenzenjani.Ukulala emva kwendlu.Vele ngihlale phansi emakhazeni.UBiyela usengene endlini.Ngizwakale ngithi.'Oh!Umthathanduku!'


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.