peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.peperonity.net

Umuzi kababa 2

'Awusho ngabe uzobuya yini ekhaya ngale weekend?'Iwona umbuzo umama ongizalayo asengibelesele ngawo.Phela sengibuyele emsebenzini ngaqamba amanga ngathi ilivu yami isiphelile.Ngibuyele ngingakayiqedi nendlu yami engiyakhayo.Bengisalala nabo omama endlini eyodwa.

Eyi phela sengimbhebha impela umama omncane uMaNdaba umfazi kababa.Angigcinanga ngalelilanga ngimbhebha emnyameni.Sekuyinsakavukela ukunyonyoba ngiyombhebha ngomnyama.

Umama omncane ngimthola njalo elele ebheke phezulu.Akwenzeki ngimfice ebheke phansi engincisha ingquza.Futhi akagudluki lalpho andlala khona uma sekulalwa.okwami ukuqonda ngqo kuye ngingene engutsheni ngithi ukunwaya umsunu.Ngifake umunwe engquza niyizwe imomozi ukuthi isimanzi bese ngiyamgibela.Ngiwufaka kancane uzishelele ngifende uze uthi ngci phansi.Kufenda mina ngedwa.Lapho isuke ingasemnandi khona ingquza okwala.Onke amalanga ngimthola eshisa bhe.Ngike ngiyizwe kodwa ingquza ibamanzi kakhulu bese engathi iyabopha.Angazi noma usuke ethi uyaphupha yini umama omncane noma usuke ezwa ukuthi umthondo lona uphakathi egolo.Ngiyazama ukuzibamba uma sengichama ngingamemezi noma ngisuke sengiphefumulela phezulu.

Okungimangazayo naye akathi vu uma sesibonana ekuseni.Angazi ukuthi usuke elele ngempela yini noma usuke ekuthokozela okwenzekayo.Ngabe kade ambikela umama wami ongizalayo uMaFakude.Kodwa ngingaba yini amahloni!

Ayi imnandi kodwa ingquza yasebumnyameni uyidla lapho kungafanele khona ekhaya kumama kukhona nomama ongizala iii!yena edla ubuthongo mina ngidla ingquza.

Ile"call"nale"sms"ephuma kumama wami ongizalayo intombi yakoFakude osekungesabisa.Ngineviki ngila engiqashe khona.Ngithe ilivu yami iphelile ngoba ngisadliwa amahloni okubhebha kwami ekhaya.

Ilobubusuku engiphuze ngabo ukungena endlini.Bengikade ngakha indlu.ngaxova kakhulu udaka.Kwahlwa ngalobobusuku ngageza kulendlu ebengiyakha.Ukudla vele bese ngidlile ngase ngithi ukuhlalahlala phandle ngifonela izintombi engike ngizibhebhe.

Ngingene endlini sebelele omama sebecimile.Ngikhanyise ngefoni ngiqonde embhedeni wami.Ngikhumule ngingene ezingutsheni.

Ithi ingaqhoba ithambo yejwayele.Ukuqhanyelwa kuthi ngila.Uvuke umthondo uqhanse imithambo.Ngike ngithi ukuzulisa ukucabanga kwami kulamantombazane ake angisantuzele ingquza ngiwabhebha.Kodwa umqondo wami nezinkanuko kube kulelogolo engilidla lapha endlini elalidliwa ubaba.Ngizibone senginyonyoba ngiyomqhoqhobala umfazi
kababa.

Ngiqonde khona umthondo sengiwubammbe ngesandla.Ngembule ingubo ngingene.Angifuni sithintane ngemizimba ngingakamkitazi umsunu hleze ethuke.Nebala ngiwupholishe kahle ngiwukitaze.Kwawona namuhla ingathi uqumbile ungangobhozo wasonyaweni.Kuyacaca ngizobhebha ngenele uma umsunu usuvele uzuqhanyelelwe kanje.Ngithi ukuwufaka umunwe ubuye usumanzi amazi egolo.

Ngingabe ngisazibambelela ngigibele phezulu.Phela uma sengimgibela umfazi kababa ngiye nginganamatheli kuye.Ngiqale ngicokame ngize ngiwufake umthondo.Ngimnamathele uma sengifenda.

Ngiwubambe umthondo ngigcobhoze ikhinqi emanzini egolo.Umthondo ngiwuzwe ubamanzi ikhinqi.Ngiwuphushe kancane ugudle izindonga zegolo.Ushelele kamnandi ngifende kabili ngidibhe wonke phakathi egolo likamama.Ngifende lishise okuxakile igolo ngize ngithi ukububula kancane ngizibambe kodwa ukuze umama ongizalayo angangizwa.

Ngiyenzele ingquza ngomthondo.Ngiwushaye ugudle izindonga zegolo.Ngibuye ngithi"deep" egolo.ngizibambile ngingakhali.Imnandi phela lengquza kamama.Ngifenda ngokuphakathi nendawo ngibuye kancane lapho ngla khona umama ukuthi angawuzwa umsindo wokubhehana.Ukushisa okumnandi kwengquza ngibone ukthi kuzongichamisa. Ngiwenyuse umthondo le umsunu.Ngiyizwe ingquza ibophana iba manzi kakhulu.Ngimuzwe umama equma,'Mmmmh!'Awu nami ngisidedele isidoda sigcwale igolo.Ngiwumboncule umthondo uvuza isidoda ngiwubambe ngesandla esinye sikhongozele esiconsayo.

Namuhla ngimbhebhe waze waquma umama omncane esechama.Ayi ke ubuthongo obumnandi sebuzokwehla ke manje.

Ngithi lapha sengingene engutsheni akhanyise umama omncane avuke.Ngintshontshe ngifuna ukubona ukuthi kwenzenjani.Phela akaze angavuka uma sengimchamele.Kuba ileso sikhathi uma eyochama ngesikade futhi.

Awu ugovozile uphethe ithawula usula isidoda egolo.Ngiphinde ngibukisise nakhu kuyakhanya.Awu bekwenzenjani!Ubengalalanga endaweni yakhe.Ulele endaweni kamama.Umama ongizalayo ulele endaweni yakhe.Awu!Ngaze ngambhebha umama wami ongizalayo ngephutha!


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.