peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


jannatulfirdaus.peperonity.net

;*"]["*;JANNAT KYA HAI;*"]["*;

JANNAT QUR'AN KI ROSHNI ME!/!/!/!/!/!/!/!/!/!/!/!/!/!/!/!/!/!/!/!/!/!!/!/!/!/!/!/!/!/!/!/!/!/!/!/!/!
EMAAN LAANEY K BAAD NAIK AMAL KARNE WALE LOOG
JANNAT MEIN JAYENGEY
JANNAT K PHAL NAAM WA SHAKAL MEIN DUNYA K PHALO
SE MILTE JULTE HONGEY
JANNAT KI AURATEY ZAHIRI AALAISHO (MASALAN HAIZ
WA NIFAAS WAGAIRAH) AUR BAATINI AALAISHO
(MASALAN GUSSA, GEEBAT AUR HASAD WAGAIRAH) SE
PAAK HOGI
JANNAT KI ZINDAGI LA-ZAWAL HOGI
"(Ae Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Sallam!) khushkhabri
de do un loogo ko jo emaan laye aur naik amal kiye k unke
liye aese baag hai jiske nichey nehrey behti hongi un baago
k phal dunya k phalo se milte julte honge jab koi phal uney
khaaney k liye diya jayega to wo kahengey k aese hi phal is
se pehle humey (dunya mein) diye gaye they unke liye waha
pakeezah beewiya hongi aur wo usmey hamesha rahengey".
(Surah Baqarah Surah no. 2 Ayat no. 25)
AHLE JANNAT QAYAMAT K ROOZ HAR TARAH KI ZILLAT
AUR RUSWAAYI SE MEHFOOZ RAHENGEY
AHLE JANNAT KO JANNAT MEIN ALLAH TA'ALA KA
DEEDAAR NASEEB HOGA
"Jin loogo ne (emaan laane k baad dunya mein) naik kaam
kiye unke liye (aakhirat mein) accha sila (yaani jannat) hoga
aur us se zayada (inaam wa ikraam) bhi (yaani deedaar e
ilahi) unke chehrey par zillat aur ruswaayi na hogi (balkey
khushi aur chamak hogi) ye hai jannati loog jo usmey
hamesha hamesha rahengey". (Surah Younus Surah no. 10
Ayat no. 26)
AHLE EMAAN MEIN SE JINKE DILO MEIN DUNYA MEIN EK
DOOSRE K KHILAAF KOI NAFRAT YA HASAD HOGA JANNAT
MEIN JAANE K BAAD ALLAH TA'ALA KHATAM FARMA
DENGEY
"Aur jo kuch unke dilo mein keena tha unko hum khatam
karengey unke (mehlo k) nichey behti hogi aur wo kahengey
k Allah ka ehsaan hai jisne humko yaha ka raasta dikhaya
aur agar humko Allah ye raasta na dikhata to hum kabhi ye
raasta na paatey, beshak hamarey Allah k Rasool haq baat
le kar aaye they aur (us rooz) munaadi kardi jayegi k tum
un aamaal k siley mein jo (dunya mein) karte they jannat k
maalik bana diye gaye ho". (Surah Aaraaf Surah no. 7 Ayat
no. 43)
JANNAT MEIN AHLE JANNAT KABHI BHOOK YA PIYAAS
MEHSOOS NAHI KARENGEY
JANNAT MEIN NA SARDI KI SHIDDAT HOGI NA GARMI KI
BALKEY SADABAHAAR MOSAM HOGA
"(Ae Aadam Alaihis Salaam!) tu jannat mein bhooka rahega
na nanga, waha tere liye piyaas hogi na dhoop mein jalna
hoga". (Surah Taha Surah no. 20 Ayat no. 118-119)
NAIK KHATOON, JINME AABAA WA AJDAAD, BEEWIYA AUR
UNKI AULAADEY SHAMIL HOGI, JANNAT MEIN EK HI
JAGAH IKATTHEY KAR DIYE JAYENGEY
"Abdi jannato mein jannati loog khud bhi dakhil hongey aur
unke aaba wa ajdaad (pariwaar), unki beewiya aur aulaado
mein se jo naik hongey wo bhi unke saath jannat mein
jayengey jannat k har darwaazey se farishtey ahle jannat k
paas aayengey aur kahengey "salamati ho tum par ye jannat
tumhare sabar ka badla hai (jo dunya mein tumne kiya)
aakhirat ka ghar tumhey mubarak ho". (Surah Raad Surah
no. 13 Ayat no. 23-24)
AHLE JANNAT KO JANNAT MEIN KISI QISM KI MEHNAT YA
MASHAKKAT NAHI KARNI PADEGI
"Ahle jannat ko jannat mein kisi qism ki thakaan na hogi na
hi wo us se nikaaley jayengey". (Surah Hijr Surah no. 15
Ayat no. 48)
JANNAT MEIN JANNATI LOOGO K SAATH BADI IZZAT AUR
EHTARAAM KA SULOOK KIYA JAYEGA
JANNAT K KHUDDAM JANNATI LOOGO KI KHIDMAT MEIN
SAFAID RANG KI LAZEEZ SHARAAB K JAAM PAISH
KARENGEY
JANNAT KI SHARAAB HOSH O HAWAAS MEIN BIGAAD
PAIDA NAHI KAREGI
ANDEY K CHILKEY K NICHEY CHIPI HUI JHILLI SE ZAYADA
NARAM WA NAZUK AUR KHOOBSURAT MOOTI AANKHO
WALI HOOREY, JANNATIYO KO INAAM K TAUR PAR DI
JAYENGI
"Jannati loogo k liye (jannat mein) khana pehan'na rizq
hoga, maivey hongey aur naimat bhari jannatey jinme wo
izzat k saath rakkhey jayengey, aamney saamney takhto par
takiya lagaaye baithey hongey, sharaab k chashmo se jaam
bhar bhar kar jannatiyo ki khidmat mein paish kiye
jayengey, sharaab hogi safaid rang ki lazeez, jis se na zarar
pahunchega na aqal kharaab hogi aur unkey paas haya-
daar, khoobsurat mooti aankho KARENGEY
rey hogi aesi naram wa nazuk jese andey k nichey chipi hui
jhilli". (Surah Saffat Surah no. 37 Ayat no. 41-49)
JANNATIYO K LIYE ADN (JANNAT K EK MEHAL KA NAAM)
K AESE BAAGAAT HONGEY JISKE DARWAAZEY UNKE LIYE
HAMESHA KHULE RAKKHEY JAYENGEY
JANNATI LOOG PAL-BHAR MEIN DHAIRO PHAL AUR
MASHROBAAT KHA-PEE JAYENGEY JO FAURAN HAZAM HO
JAYENGEY
JANNAT KI HOOREY KHOOBSURAT, SHARMEELI, MOOTI
AANKHO WALI AUR APNE SHOHARO KI HAM-UMAR HOGI
JANNAT KI NAIMATEY KAM HOGI NA KHATAM HOGI
"Aur muttaqi loogo k liye behtareen thikana hai bagaat adn
k darwaazey unke liye (hamesha) khule rakkhey jayengey
usi mein wo takiya lagaaye baithey honge phal aur
mashroob bakasrat talab karengey unke paas sharmeeli aur
ham-umar beewiya hongi ye wo cheezey hai jinhey hisaab k
din ata karne ka tumse wada kiya ja raha hai hamari ye ata
kabhi khatam na hogi". (Surah Saad Surah no. 38 Ayat no.
49-54)
AHLE JANNAT APNI NAIK BEEWIYO K SAATH JANNAT MEIN
KHUSH WA KHURRAM ZINDAGI BASAR KARENGEY
JANNATI JOODO (MIYA BEEWI) K SAAMNE, SOONEY K
THAAL JINME MUKHTALIF QISM K PHAL AUR KHAANEY
HONGEY AUR SOONEY K SAGIR JINME MUKHTALIF QISM K
MASHROBAAT HONGEY, PAISH KIYE JAYENGEY
JANNAT MEIN QALB WA NAZAR KO LAZZAT PAHUCHANEY
WALI HAR CHEEZ MOJOOD HOGI
JANNATI LOOGO KI IZZAT AFZAAYI AUR HOSALA AFZAAYI
KI KHATIR UNHEY BATAYA JAYENGA K YE JANNAT AUR
USKI NAIMATEY TUMHARE AAMAAL K BADLEY MEIN
ALLAH NE TUMHEY ATA FARMAYI HAI
"Dakhil ho jao jannat mein tum aur tumhari beewiya (aaj)
tumhey khush kar diya jayega unke aagey sooney k thaal
aur sooney k sagir garoosh karaaye jayengey aankho ko
lazzat dene wali aur jannatiyo ki har matlooba cheez waha
mojood hogi (unse kaha jayega) tum us jannat mein
hamesha hamesha rahogey, tum us jannat k waris un
aamaal ki wajah se banaaye gaye ho jo tum dunya mein
karte rahey ho". (Surah Zukhruf Surah no. 43 Ayat no.
70-73)
JANNAT MEIN KOI RANJ, DUKH, MUSEEBAT YA
PARESHAANI NAHI HOGI BALKEY HAR WAQT AUR HAR
TARAF MUSARRAT, RAAHAT AUR AMAN WA SALAMATI
HOGI
JANNATI LOOGO KA LIBAAS BAREEK AUR MOOTEY
RAISHAM SE BANAYA GAYA HOGA
MOOTI AUR KHOOBSURAT AANKHO WALI GOORI AURATO
SE UNKA NIKAH KIYA JAYEGA
JANNAT MEIN MAUT NAHI AAYEGI BALKEY ABDI ZINDAGI
HOGI
IBTADA'AN JANNAT MEIN DAKHIL HONE WALE LOOG
JAHANNAM K AZAAB SE MUKAMMAL TAUR PAR MEHFOOZ
RAHENGEY
ALLAH TA'ALA K FAZAL WA KARAM K BAGAIR JANNAT
MEIN JANA MUMKIN NAHI
JANNAT MEIN DAKHIL HONA HI ASAL FALAH AUR
KAAMYAABI HAI
"Muttaqi loogo yaqeenan aman ki jagah (jannat) mein
hongey baago aur chashmo mein (mazey karengey) hareer
(bareek raisham) aur daiba (moota raisham) pehne aamney
saamney baithey honge ye hogi unki shaan aur hum goori
goori khoobsurat mooti aankho wali aurato se unka nikah
karengey jannati loog har tarah ki lazeez cheez poorey
itminaan aur be-fikri se talab karengey (yaani kisi cheez se
inkaar hone ya kisi cheez k khatam hone ka khatra nahi
hoga) jannat mein loog maut ka maza nahi chakhengey pas
pehli (zindagi ki) maut jo aa chuki so aa chuki, Allah ta'ala
unhey apne fazal se jahannam k azaab se bacha lega, aur ye
bahut badi kaamyaabi hogi". (Surah Dukhaan Surah no. 44
Ayat no. 51-57)
JANNAT MEIN SAAF SUTHREY AUR KHALIS PAANI, DOODH,
SHARAAB AUR SHAHED KI NEHREY HONGI JINSE JANNATI
LOOG PIYENGEY
JANNAT KI NEHRO K MASHROBAAT KA RANG AUR ZAIQA
HAMESHA EK JESA RAHEGA
AHLE JANNAT KO ALLAH TA'ALA TAMAAM GUNAHO SE
PAAK SAAF KARKE JANNAT MEIN DAKHIL FARMAYEGA
"Muttaqi loogo k liye jis jannat ka wada kiya gaya hai uski
shaan to ye hai k usme nehrey beh rahi hongi saaf aur
suthrey paani ki aur aese doodh ki jiska zaiqa na badla hua
aesi sharaab ki jo peeney walo k liye lazeez ho aur saaf
shaffaaf shahed ki, waha unke liye har tarah k phal honge
aur unke rabb ki taraf se magfirat hogi". (Surah
Muhammad Surah no. 47 Ayat no. 15)
NAIK AULAADO KO NAIK AABAA WA AJDAAD K SAATH
JANNAT MEIN IKATTHA KAR DIYA JAYEGA AUR AGAR UNKE
BA'HAMI DARJAAT MEIN FARQ HOGA TO KAM DARJA
WALO K DARJAAT KO ALLAH TA'ALA APNE FAZAL WA
KARAM SE BADHA KAR DONO KO UNCHEY DARJEY MEIN
MILA DENGE TAKEY JANNAT MEIN WO SAB KHUSH WA
KHURRAM RAHEY AUR EK DOOSRE KO DEKH KAR UNKI
AANKHEY THANDI HO
"JO loog emaan laye hai aur unki aulaad emaan k kisi darja
mein unke naksh e qadam par chali hai unki aulaad ko bhi
ham (jannat mein) unke saath mila dengey aur unke (yaani
aabaa wa ajdaad k) amal mein koi kami nahi karengey har
shaks apne aamaal k auz rahan hai". (Surah Tour Surah no.
52 Ayat no. 21)
JANNATIYO KO LAZEEZ PHALO K SAATH SAATH UNKA
MANPASAND GOOSHT BHI MUHAYYA KIYA JAYEGA
JANNATI LOOG KHAATE PEETE WAQT AAPAS MEIN CHEENA
JHAPTI KAR KE KHUSH TAB'I KARENGEY
JANNATIYO K KHADIM LADKEY IS QADAR HASEEN WA
JAMEEL HONGE JESE MEHFOOZ KIYE HUE KHOOBSURAT
MOOTI HO
"Hum unhey har tarah k lazeez phal aur manpasand goosht
dete chale jayengey wo ek doosre se jaam e sharaab ki
cheena jhapti karengey, aesi sharaab jiske peene se na to
baihudah gooyi hogi na koi gunah sarzad hoga, mehfooz
kiye hue mootiyo ki tarah khoobsurat ladkey unki khidmat
mein har waqt hazir rahengey". (Surah Tour Surah no. 52
Ayat no. 22-24)
JANNAT MEIN MUQARRABEEN (ALLAH K KHAAS NAIK
BANDO) K LIYE DO DO BAAGH HONGEY JO NAIMATO K
LIHAAZ SE AAM MOMINO (ASHABUL YAMEEN) K BAAGHO
SE AFZAL HONGE
DONO BAAGHO MEIN DO CHASHMEY, HAR TARAH K
LAZEEZ PHAL AUR RAISHMI MUSNADO PAR MUSHTAMIL
BAITHAKEY HONGI
JANNATIYO KI BEEWIYA INTIHAAYI SHARMEELI,
PAAKBAAZ, HEERO AUR MOOTIYO JESI CHAMAKTI
DAMAKTI KHOOBSURAT, SIRF APNE SHOHARO KI
KHATIRDAARI KARNE WALIYA HONGI
JANNATIYO KI BEEWIYO KO JANNAT MEIN DAKHIL HONE
SE PEHLE NAYE SIREY SE PAIDA KIYA JAYEGA AUR US
PAIDAISH K BAAD UNHEY KISI INSAAN (YA JINNAT KI
BEEWIYO KO KISI JINN) NE HAATH TAK NAHI LAGAYA
HOGA
"Jo shaks apne rabb k huzoor paish hone se darta raha
uske liye do baagh honge (ae jinn wa ins!) tum apne rabb ki
kin kin naimato ko jhutlaaoge?, dono baagh hari bhari
daliyo se bhar-poor honge (to phir ae jinn wa ins) tum apne
rabb k kin kin ehsanaat ko jhutlaaogey?, dono baagho mein
har phal ki do qismey hongi (ek dunya mein istemaal ki ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.