peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


jigga.peperonity.net

K700 trmp ap.

Iðmatavimai (aukðtis x plotis x storis) 99 x 47 x 20 mm
Svoris 93 g
Standartinë baterija Li-Ion 0 mAh
Maksimalus budëjimo laikas 300 val
Maksimalá pokalbio trukmë 420 min
Ekranas Grafinis (176x220 taðkø)
spalvotas (65536 spalvos), TFT
Daþniai GSM900
GSM1800
GSM1900
Kvietimø registras (priimti - siøsti - praleisti) 20 - 20 - 20
Kiti duomenys vibro-skambutis
laikrodis
þadintuvas
kalkuliatorius
infraraudonøjø spinduliø jungtis IrDA
WAP : 2.0
greitas rinkimas
pokalbio trukmës laikmatis
pokalbio kainos laikmatis
laukimas
peradresavimas
konferencinis pokalbis
galima gauti ir siøsti SMS
SMS raðymas nuspëjimo bûdu T9
SMS raðymas nuspëjimo bûdu
galima gauti ir siøsti EMS
galima gauti ir siøsti MMS
rodo skambinanèiojo numerá ir vardà
animuotas meniu
kiekvienam kontaktui galima iðsaugoti iki kelis numerius ir tekstinius áraðus
kiekvienam numeriui galima priskirti po melodijà numeriø rinkimas balsu
telefono valdymas balsu
þaidimai
galima atsisiøsti naujø þaidimø
kiekvienas vardas gali turëti atskira paveikslëlá
polifoninës melodijos
melodijø redaktorius
mp3 muzikos grotuvas
garsiakalbis
FM bangø radijo imtuvas (20 stoèiø atmintis)
diktofonas
kalendorius su priminimo funkcija
darbø sàraðas
GPRS
Bluetooth
e-paðtas (POP3/SMTP)
Java (J2ME)
SyncML
32 MB atminties
skaitmeninë foto/video kamera (640x480 taðkø, x4 skaitmeninis priartinimas, blykstë)
This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.