peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


jigga.peperonity.net

7610

Iðmatavimai (aukðtis x plotis x storis) 109 x 53 x 19 mm
Svoris 118 g
Standartinë baterija Li-Ion 900 mAh
Maksimalus budëjimo laikas 260 val
Maksimalá pokalbio trukmë 180 min
Ekranas Grafinis (176x208 taðkø)
spalvotas (65536 spalvos), TFT
Daþniai GSM900
GSM1800
GSM1900
GSM850
Kvietimø registras (priimti - siøsti - praleisti) 20 - 20 - 20
Kiti duomenys vibro-skambutis
laikrodis
þadintuvas
kalkuliatorius
infraraudonøjø spinduliø jungtis IrDA
WAP : 2.0
greitas rinkimas
pokalbio trukmës laikmatis
pokalbio kainos laikmatis
laukimas
peradresavimas
galima gauti ir siøsti SMS iki 450 simboliø
SMS ðablonai
SMS <a href=´http://www.ntsearch.com/search.php?q=chat&v=56´>chat</a>
galima siøsti melodijas ir paveikslëlius naudojantis SMS
galima gauti ir siøsti EMS
galima gauti ir siøsti MMS
maksimalus 1 MMS dydis - 100 kB
SMS raðymas nuspëjimo bûdu T9
rodo skambinanèiojo numerá ir vardà
kiekvienam kontaktui galima priskirti kelis numerius ir tekstinius áraðus bei paveisklëlá
kontaktø grupës
polifoninës melodijos
galima susikurti asmenines melodijas
animuotos ekrano uþsklandos (galima susikurti asmeninæ)
meniu spalvinës temos
þaidimai
galima atsiøsti þaidimø
integruota laisvø rankø áranga
Symbian 7.0 operacinë sistema (Series 60)
8 MB dinamiðkai paskirtomos atminties
64 MB MMC atminties kortelë
<a href=´http://www.ntsearch.com/search.php?q=Java&v=56´>Java</a> (J2ME)
kalendorius su priminimo funkcija
darbø sàraðas
valiutø konverteris
numeriø rinkimas balsu
telefono valdymas balsu
GPRS (40,3 Kbps)
Pop-Port jungtis
Bluetooth
SyncML
HTML, XHTML, WML narðyklë
WAP per GPRS/CSD
e-paðtas (SMTP, POP3, IMAP4)
USB
koduotës: HR, FR, EFR
animuotas meniu
ePiniginë
skaitmeninis foto/video aparatas (rezoliucija: 1152x864 taðkø (1,3 Mpx); x4 skaitmeninis priartinimas; laikmatis (10 sek.); standartinis ir naktinis rëþimas; 3 kokybës lygiai; nuotraukø galerija; nuotrauku formatai: JPEG, GIF87a/89a, EXIF, DCF, WBMP, BMP, MBM, PNG; <a href=´http://www.ntsearch.com/search.php?q=video&v=56´>video</a> filmavimas: 128 x 96 taðkø, arba 174 x 144 taðkø, x4 skaitmeninis priartinimas, iki 15 sek.); vaizdo formatai: 3GPP, MPEG-4, H.263, Real <a href=´http://www.ntsearch.com/search.php?q=Video&v=56´>Video</a>
RealOne Player (3GPP, RealMedia, MP3, AAC)
MP3 ir ACC bylø muzikos grotuvas


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.