peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


klub.xtreme.peperonity.net

>!< BaNcUrI >!<

BANCURI CU CALCULATOARE

1. Dragã primitorule!
Tocmai ai primit un virus taliban! Avînd în vedere faptul cã în Afganistan nu sîntem încã atît de avansaþi, acesta este un virus manual. Aºa cã te rog frumos sã trimiþi tu singur virusul tuturor celor pe care îi cunoºti ºi sã-þi ºtergi tu singur toate fiºierele de pe hard disk!
Mulþumesc frumos.
Abdullah. Hacker Taliban.


2. De ce numai 10% din creierul uman conþine cod executabil? S-a descoperit cã restul sînt comentarii.

3. Într-o searã, se întorcea Billy Gates de la Microsoft, de la lucru. Mergînd cãtre casã se opreºte sã-ºi vadã noua vilã în construcþie. Fiind neatent ºi obosit, cade într-un ºanþ unde îl viziteazã niºte îngeri. Unul din ei se adreseazã lui Billy:
- Bunã, Bill! Am douã veºti sã-þi dau: una bunã, iar alta proastã. Cu ce sã încep?
- Începe cu vestea cea bunã, rãspunse Billy.
- Vestea cea buna e cã la noi, în cer, pe toate PC-urile ne-am pus Windows 95!
- Foarte bine! Dar care e vestea cea rea?
- Vestea cea rea este cã avem o micã problemã ºi te luãm cu noi în ceruri sã o rezolvi...

4. Cicã pe un aeroport american, doi oameni de afaceri au închiriat un avion care sã-i ducã pînã la Seattle. Pe drum, sînt cuprinºi de o ceaþã groaznicã care îl face pe pilot sã zboare mai mult dupã instrumente. Din nefericire, are loc un scurtcircuit la bord ºi instrumentele înceteazã sã mai funcþioneze. Pilotul se învîrteºte disperat în dorinþa de a gãsi un loc de
aterizare. Dintr-o datã, îºi dã seama cã survoleazã un oraº. Vede un zgîrie-nori ºi zburînd pe lîngã el reuºeste sã vada într-un birou pe cineva. Printr-o foarte complicatã serie de manevre, reuºeºte sã se apropie ºi sã-i strige persoanei din birou:
- Hei, unde mã aflu?
Rãspunsul nu a întîrziat sã aparã:
- Te afli într-un avion!
Pilotul tace, apoi se lumineazã la faþã, vireazã la 90° ºi apoi coboarã drept pe aeroportul din Seattle! Cei doi oameni de afaceri, aflaþi între groaza pe care tocmai au trãit-o ºi fericirea cã au scãpat, îl întreabã pe pilot cum de a reuºit chestia asta de-a dreptul miraculoasã.
- Numai dupã rãspunsul omului din birou, rãspunde pilotul. Rãspunsul era sutã la sutã corect, dar de nici un folos. Deci omul era unul din angajaþii Microsoft, iar clãdirea era a Microsoft din Seattle care este chiar lîngã aeroport.

5. Ce se intampla dupa moarte? R: Ajungi backup pe un DVD.


6. Cîte taste are o tastaturã Microsoft? 3 (Ctrl+Alt+Delete).7. Un turist stã sã se înece în mare. Pescarii stau ºi se uitã.
- Help! Help! strigã turistul.
Un pescar cãtre celãlalt:
- Apasã odatã F1, n-auzi?


8. Studentul cheamã supraveghetorul laboratorului:
- Te rog, ajutã-mã, programul meu se încarcã, dar nu face nimic.
Supraveghetorul studiazã cazul fãcînd ochii din ce în ce mai mari.
- Pãi cum sã meargã dacã ai pus totul în comentariu?
- ªtiu, zice studentul cu amãrãciune, dar dacã altfel nu s-a lãsat compilat...9. Dacã constructorii ar înãlþa clãdirile în acelaºi fel în care programatorii
îºi concep programele, atunci prima ciocãnitoare care s-ar ivi ar distruge civilizaþia.


10. Se spune cã dacã bagi CD-ul de la Windows 98 în unitate ºi faci în aºa fel încît sã se învîrtã în sens invers vei auzi niºte acorduri muzicale satanice. Însã ce este mai îngrijorãtor este cã dacã se învîrte în sensul normal, se instaleazã Windows 98.

11. O tînãrã se adreseazã vînzãtoarei de la un magazin de cosmetice:
- Aº dori ca bãrbatul meu sã îmi acorde mai multã atenþie. Aveþi cumva un parfum care miroase ca un computer?

12. "Stimaþi pasageri, vã aflaþi la bordul celui mai perfecþionat avion, în întregime computerizat, fãrã echipaj uman, cu un pilot automat perfect, astfel conceput încît nu se poate defecta niciodatã, niciodatã, niciodatã, niciodatã..."


13. Mergea Bill Gates cu maºina pe o autostradã, fiind însoþit de un mecanic auto ºi un electrician auto. La un moment dat, se stricã maºina. útia trag pe dreapta ºi încep sã se certe:
Mecanicul: Sigur este o problemã mecanicã, mã voi apuca sã o repar...
Electricianul: Sigur este o problema de naturã electricã, mã voi apuca s-o repar...
Bill Gates: Nu, bãieþi, vã spun eu cum facem: ieºim afarã ºi mai intram o datã, ºi o ia precis…

14. ªtii cã ai devenit dependent de Internet cînd:
- toþi prietenii tãi au un @ în numele lor;
- nu poþi sã îþi chemi mama... fiindcã nu are modem;
- gagica ta face o nouã regulã... fãrã computere în pat;
- rîzi de oamenii cu modemuri la 2400;
- îþi întorci capul cînd vrei sã zîmbeºti :-);
- factura telefonicã îþi vine într-o cutie;
- te trezeºti scriind "com" dupã fiecare punct;
- te prezinþi "Gigi@internet.com".


15. Sunã un client la hotline:
Client: "Buna ziua. Tocmai am instalat Windows 98..."
Hotline: "...ªi?"
Client: "Pãi am o problemã..."
Hotline: "Bine, bine, asta tocmai aþi spus-o..."


16. Care este diferenþa dintre Bill Gates ºi Dumnezeu? Dumnezeu ºtie cã nu este Bill Gates…

17. Se întîlneºte Windows 98 cu o balegã.
Balega: "Salut, eu sînt o balegã!"
Win 98: "Ciao, eu sînt un sistem de operare."
Balega: "Mai lasã vrãjeala! Dacã tu eºti un sistem de operare, eu sunt o pizza!"


18. Un mare concern realizeazã un supercalculator care putea rãspunde aproape la orice întrebare, drept care se convoacã presa ºi se invitã o persoanã din salã sã-ºi spunã numele, domiciliul ºi sã formuleze întrebarea. Dupã cîteva momente de rumoare, se ridicã un tip ºi spune:
- Sînt Corcadase John din Blatonia ºi am urmãtoarea întrebare: ce face tatãl meu acum?
Dupa cîteva secunde, sistemul rãspunde:
- Tatãl dumneavoastrã este la pescuit.
La care tipul replicã stîrnind un hohot uriaº de rîs:
- Tata-i mort de zece ani!
Dupã vreo cateva luni, timp în care hardiºtii ºi softiºtii au muncit sub teroare, respectivul concern îl cheamã pe cel cu întrebarea, rugîndu-l ca pentru a testa sistemul sã reformuleze întrebarea. Tipul acceptã ºi reformuleazã:
- Sunt Corcadase John din Blatonia ºi am urmatoarea întrebare: ce face acum soþul mamei mele?
La care sistemul rãspunde prompt:
- Soþul mamei dumneavoastrã-i mort de zece ani, dar tatãl dumneavoastrã este la pescuit!


19. Un programator mergea pe stradã cînd o broascã îl strigã ºi îi spune:
- Dacã mã sãruþi, am sã mã transform într-o prinþesã foarte draguþã.
Programatorul luã broscuþa, o puse în buzunarul lui ºi merse mai departe. Broscuþa strigã:
- Dacã mã sãruþi, am sã mã transform într-o prinþesã foarte draguþã ºi voi sta cu tine o sãptãmînã.
Programatorul scoase broscuþa din buzunar, se uitã la ea, zîmbi ºi o puse înapoi în buzunar. Broscuþa urlã din nou:
- Dacã mã sãruþi, am sã mã transform într-o prinþesã foarte draguþã, voi sta cu tine o sãptãmînã ºi voi face orice vrei.
Programatorul scoase broscuþa din buzunar, îi zîmbi ºi o puse înapoi în buzunar. În final, broscuþa îl întrebã:
- Care-i problema? Þi-am spus cã mã voi transforma într-o prinþesã foarte drãguþã, voi sta cu tine ºi voi face absolut ce vrei tu. De ce nu vrei sã mã sãruþi?
Programatorul spuse:
- Uite, eu sînt un programator. Eu nu am nevoie de prietenã, dar o broscuþã care vorbeºte, asta e ceva…


20. La o expoziþie de computere, Bill Gates a fãcut comparaþie între industria informaþiei ºi cea a autoturismelor:
"Dacã General Motors ar fi progresat la fel ca Microsoft am conduce maºini de 15 dolari care ar merge 1000 de km cu un litru de benzinã".
Ca rãspuns la aceasta remarcã biroul de presã al firmei General Motors a rãspuns:
"Dacã am construi maºini aºa cum Microsoft realizeazã programe, aceasta ar avea urmãtoarele caracteristici:
- Fãrã nici un motiv s-ar defecta de douã ori pe zi.
- De cîte ori s-ar revopsi liniile de demarcaþie de pe drumuri ar trebui sã-þi cumperi maºina nouã.
- Cîteodatã, de exemplu cînd virezi la dreapta, maºina s-ar opri ºi ar trebui sã-i schimbi motorul.
- În maºinã ar încãpea numai o persoanã sau ar trebui sã mai cumperi scaune.
- Noile scaune ar obliga pe toatã lumea sã aiba funduri la fel de mari.
- MacIntosh ar face o maºinã care merge cu energie solarã, nu s-ar defecta niciodatã, ar merge de cinci ori mai repede, de douã ori mai uºoarã ºi mai uºor ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.