peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


lektire.peperonity.net

Dekameron - Djovani Bokaco

1. TEZA : BILJEŠKA O PISCU

Giovanni Boccaccio (1313-1375),bio je italijanski pripovijedaè i romanopisac, prouèavatelj Dantea (napisao Život Danteov i komentar Božanstvene komedije). U romanu u prozi Filocolo (1338) obradio je ljubavno-pustolovnu temu o ustrajnoj ljubavi, vrlo poznatu u srednjem vijeku. Uromanima u stihovima (u oktavama) Filostrato (1338) i Teseida (1339/40) obraðuje teme iz grèkih bajki. Autobiografsku graðu obradio je u proznom romanu Elegija gospe Fiammette (1343). Legendarnu graðu o postanku Fiesola i Firence obradio u oktavama u spjevu Ninfale fiesolando (1344-1346). Najznaèajnije je djelo Dekameron (1348-1353), što znaèi knjiga deset dana. U zbirci od sto novela, dok kuga vlada u Firenci, sedam djevojaka i tri mladiæa provode vrijeme u prirodi prièajuæi naizmjenice deset novela u deset dana. Svojim djelom Boccaccio je otvorio nova tematska podruèja iz liènog i intimnog života, potvrdio nove renesansne poglede na ljudski život, a noveli postavio njene klasiène izražajne okvire tako da æe stil njegove novele stoljeæima biti i ostati uzor talijanske umjetnièke proze. Na slièan naèin kao Petrarchin Canzionijere u lirici.

2. TEZA : ANALIZA DJELA

TREÆI DAN, NOVELA PRVA


LIKOVI: Nuto (vrtlar)
Masetto
Nadstojnik
Glavna èasna sestra
Opatice

MJESTO DOGAÐANJA: ”U ovom našem kraju bio je, a i sada je jedan...”

FABULA: U nekom je kraju postojao samostan. U njemu je radio vrtlar po imenu Nuto. Održavao je vrt, ali kako su ga zadirkivale opatice i pošto nije bio zadovoljan plaæom, izravnao je raèune i vratio se u svoj rodni kraj Lamporecchio. Tamo ga je doèekao mudri Masetto, i èuvši èime se i kako Nuto, uzeo je sjekiru i uputio se prema samostanu. Malo je razmislio i došao do zakljuèka, pošto je mlad, da se pravi da je nijem, jer ga inaèe možda ne bi htjeli uzeti da radi za njih. Kad je došao tamo, obavio je nekoliko poslova. Nadstojnik se uvjerio da on vrlo dobro obavlja svoj posao, dogovorio se sa glavnom èasnom sestrom da ga zadrže. Dok se jednog dana pravio na livadi da drijema, pored njega su prièale dvije opatice kako su èule, da je ono što muškarac može pružiti ženi mnogo ljepše od najljepših zadovoljstava na svijetu, te odluèe to isprobati s njim. Nakon što su to radile više dana, opaze ih tako druge opatice, pa im se i one pridruže. Tako je Masetto morao zadovoljavati svih deset opatica. Šetajuæi se vrtom jednog dana glavna èasna sestra primijeti Masetta napola gola, pa i ona odluèi to isprobati. Odnese ga u dvor i zadrži ga tamo par dana. Nakon više dana, Masetto nije mogao više izdržati sve to,pa je progovorio glavnoj èasnoj sestri. Isprièao joj je da ta bolest nije njemu uroðena, i da sada nije naglo progovorio. Priznao joj je istinu o opaticama i molio je da ona to sredi. Ona se dogovorila sa drugim opaticam o tome kada æe ga koja imati. Kada je umro nadstojnik, njega su stavili na njegovo mjesto. Kada je Masetto ostario, vratio se u rodni kraj Lamporecchio veoma bogat.

TREÆI DAN, NOVELA ÈETVRTA

LIKOVI: Puccio di Rinieri
Isabetta (Pucciova žena)
Don Felice

MJESTO DOGAÐANJA: ”Blizini San-Brankacija živio je jedan...”

FABULA: Nedaleko crkve San-Brankacija živio je Puccio di Rinieri. Bio je vrlo pobožan. Imao je mladu i vrlo lijepu ženu pod imenom Isabetta. Jednog je dana u taj kraj došao redovnik imenom Don Felice. Odmah je otkrio želje Puccia, i ono što muèi njega i njegovu ženu. Puccio je bio vrlo pobožan, i nije mogao pono uživati s ženom. On i njegova žena su se zavoljeli, ali toj njihovoj ljubavi je bio prepreka Puccio, koji nije èesto izlazio iz svoje kuæe. Don Felice je riješio problem tako što je Pucciu izmislio naèin kako da postane svetac. Rekao mu je da mora svaki dan postiti i svake noæi moliti na terasi oèenaše i zdravomarije. Puccio di Rinieri je to povjerovao i dok je molio na terasi, Don Felice je uživao sa njegovom ženom u njegovoj sobi.

ÈETVRTI DAN, NOVELA PRVA

LIKOVI: Salernski knez Tancredi
Vojskovoða Capove
Ghismonda (Kæi kneza Tancreda)
Guiscardo

MJESTO DOGAÐANJA: “Tancredo, knez od Salerna, bio je...”

FABULA: Salerinski knez Tancredi, imao je kæerku jedinicu imenom Ghismonda. Volio ju je više nego što su drugi roditelji volili svoju djecu, i zato ju nije htio udati. Kada je ona veæ bila u godinama kada se druge djevojke udaju, on ipak odluèi da je uda, za vojskovoðu Capova. Meðutim ona nije voljela Capova, veæ se zaljubila za Guiscarda koji je bio iz nižeg staleža. Takav brak njen otac nebi nikad dopustio. Dala je naslutiti Guiscardu da ga voli. Poèeli su se tajno viðati. Jednog je dana Tancredi tražio kæerku. Obièavao ju je posjeæivati u sobi. Jedan dan došao je u njenu sobu i zaspao. Zaspao je na sakrivenom mjestu. Ona ga nije vidjela i poèela se zabavljati sa Guiscardom. Kada je to vidio Tancredi, nije ništa rekao. Šutio je i èekao, pa kada su oboje otišli, neprimjetno se išuljao iz sobe. Drugo jutro naredio je svojim slugama da zarobe Guiscarda, i odtad su ga u najveæoj tajini držali zarobljenog u jednoj prostoriji dvora. Kad je saopæio kæerki da je zarobio Guiscarda, ona je rekla da treba oboje kazniti. Drugo je jutro knez Tancredi zagušio Guiscarda. Izvadio mu srce i na tanjuru ga je poslao svojoj kæerki. Kada je ona vidjela to srce, dugo je vrijeme plakala nad njim, a kasnije je ulila u tu krv otrov i sve skupa popila. Èim je to èuo knez Tancredi, dotrèao je u njenu sobu, u kojoj je ona ležala sa srcem Guiscarda naslonjenim na njeno srce. Zadnje rjeèi koje je Ghismonda izgovorila bile su, da želi da ih pokopaju zajedno da bude stalno s njim. To je njen otac kasnije i uèinio.

ÈETVRTI DAN, NOVELA ŠESTA

LIKOVI: Plemiæ Negro da Ponte Cararo
Andreuola (kæi plemiæa Negra)
Gabriotto
Sluškinja

MJESTO DOGAÐANJA: “U gradu Breschi živio je nekada jedan...”

FABULA: Plemiæ Negro da Ponte Cararo imao je više djece meðu kojima i kæerku Andreuolu. Andreuola se zaljubila u susjeda pod imenom Gabriotto, koji je pripadao nižem staležu od njenog. Sluškinja joj je pomogla pri tome da Gabriotto dozna o tome kako ga ona voli, te da se oni viðaju i uživaju skupa. Andreuola je sanjala da uživa s njim, i da iz njega izaðe nešto crno, i da ga ona gubi. Kada mu je ona to isprièala, nije htio vjerovati, pa ju je pokušao smiriti. Malo kasnije umro je u njenim rukama. Sluškinja joj je pomagala odnijeti tijelo do njegove kuæe. Putem su ih uhitili èuvari i odnijeli pred sud. Nakon što je isprièala istinu, otac se uvjerio da je nevina, pa ju je poveo kuæi. Gabriotta su zakopali sa svim poèastima a kasnije su Andreuola i sluškinja otišle su u samostan i živjele još dugo oèišèene od grijeha.

PETI DAN, NOVELA ÈETVRTA

LIKOVI: Lucio da Valbona (mesar)
Ðakomina (žena mesara Lucia)
Catarina (kæi mesara Lucia)
Ricardo Manardi

MJESTO DOGAÐANJA: “Nedavno je u Romaniji živio jedan...”

FABULA: Mesar Lucio da Valbona imao je kæerku Catarinu. Bila je najljepša djevojka u tom kraju. Nakon što ih je više puta posijetio Ricardo Manardi, priznao joj je svoju ljubav. Pošto je njen otac pazio na nju, bio je problem kako da se sastanu. Ricardo je rekao neka noæ prespava na terasi, pa da æe on naæi naèin da doðe kod nje. Ona je rekla roditeljima da joj je u sobi vruæe spavati, pa da uz njihovo dopuštenje namjerava spavati na terasi. Ricardo je došao te noæi na terasu. Cijelu noæ bili su zajedno, a pred jutro su zaspali. Kad se njen otac pred jutro probudio, vidio ih je na terasi kako skupa leže. Pozvao je ženu da se i ona uvjeri u njihovu ljubav. Kad su se probudili, Catarina je poèela plakati, jer se bojala oca i njegove osvete. Iznenadila se je kad je dobila dopuštenje za njihovo vjenèanje.

PETI DAN, NOVELA OSMA

LIKOVI: Nestaðo degli Onesti
Paola Traversi

MJESTO DOGAÐANJA: “U Raveni, prastarom gradu Romanjie, bilo...”

FABULA: Nestaðo degli Onesti, bogat i otmjen plemiæ zaljubio se u djevojku plemiæke obitelji Traversi. Htio ju je osvojiti rasipajuæi svoje bogatstvo nad njom, meðutim ona ga nije htjela. Jednog je dana on poslan na molbu roditelja u Kjeso, gdje je ugledao scenu kako vitez tjera mladu djevojku. Pomislio je kad bi Poala vidjela takvu scenu, da bi ga od straha možda zavoljela. Vratio se u Ravenu, pozvao je nju i svoju rodbinu na ruèak. Vidjevši takvu scenu, Paola je pomislila da je njoj namjenjena, i strahujuæi za sebe zavoli Nestaða. Uskoro su se nakon toga vjenèali.

ŠESTI DAN, NOVELA SEDMA

LIKOVI: Madona Filipa
Rinaldo de Puljezi
Lazarina de Gvacaljotrija

MJESTO DOGAÐANJA: “U gradu Pratu postojao je nekad...”

FABULA: U ono vrijeme, u Pratu je postojao zakon koji je govorio da ako je muž naðe u preljubu, ženu može dati na sud i da ona može biti obješena. Rinaldo de Puljezi je tako pronašao u preljubu svoju ženu sa Lazarinom. Priveo ju je pred sud da joj oni sude. Kad su je upitali da li priznaje preljub, ona je potvrdno odgovorila, ali da želi upitati muža, da li mu je ona uvijek udovoljavala želje kada je on to htio. On je na to pitanje odgovorio potvrdno. Žena je rekla sudu da ne vidi razloga zbog æega bi doma stajala neiskorištena, za vrijeme dok nije potrebna svome mužu. Sud je rekao da ona ima pravo, pa su izmjenili zakon tako, da bilo koja žena koja zadovolji svog muža, može zadovoljavati i druge muškarce.

SEDMI DAN, NOVELA DRUGA

LIKOVI: Peronela
Muž Peronele
Ðanelo Striniario

MJESTO DOGAÐANJA: “Prije kratkog vremena se u Napulju...”

FABULA: Peronela se oženila siromahom. Pošto nisu imali novaca, on je svako jutro išao rano raditi ili tražiti posao. Kasno se vraèao doma. Za to vrijeme, dok je on radio, Peronela se zabavljala s Ðanelom Striniarom, koji bi dolazio kod nje èim bi joj muž otišao na posao. Tako je bilo više dana, sve dok se jednog jutra ne vrati kuæi. Kada Peronela primjeti da se muž veæ vratio sa posla, reèe Ðanelu da se brzo sakrije u jedno veliko bure koje su imali u kuæi. Peronela ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.