peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


lektire.peperonity.net

Odiseja - Homer


Odiseja


Likovi:

Odisej
Telemah
Atena
Zeus
Posidon
Penelopa


Bilješka o piscu

Tko je Homer ? Na ovo pitanje ne može se pouzdano odgovoriti jer o Homeru nemamo iz starine vjerodostojnih vjesti. Njega uèeni ljudi smatraju ne samo najveæim pjesnikom starogrèkim veæ zaæetnikom Europske književnosti , jer su dijela koja su se saèuvala pod njegovim imenom najstarija od svih Europskih književnosti. On je svoju liènost podredio svom umjetnièkom cilju. Nije ovo usamljen sluèaj u svjetskoj književnosti da je pijesnik nekog velikog književnog dijela ostao nepoznat. Upravo je zbog toga mašta èitalaca stvarala o Homeru razlièite konbinacije. To je uzrok da se ne može sa sigurnošæu tvrditi gdje se Homer rodio i kada, a ni to je li uopæe postojao pjesnik s tim imenom .
Mnogi su gradovi polagali pravo na to da budu Homerova domovina. U poznatim stihovima:
Sedam se gradova takmi da rodno su mijesto Homera
Smirna, Rod, Kolofon, Salamina, Hij, Arg i Atena.
Po nekim podacima iz odiseje kojima se dodiruju neki dogaðaji i politièke i trgovaèke povijesti , a koji sežu u 7. st. pr. n. e. moglo bi se zakljuèiti daje Homer tih dogaðaja ili nešto mlaði od njih. Predaja o Homeru govori da je bio slijep i da je pijevao do kraja života. Po onome što predaja kaže mogli bismo Homera usporediti s našim narodnim pijevaèima koji su išli od mijesta do mijesta , pjevali pjesme o junacima i tako zasluživali za svoj kruh. Iz odiseje bi se moglo zakljuèiti da je njen pjesnik pripadao aristrokraciji , jer je prožet njezinim duhom i pogledima.
O djelu

Glavini lik ovoga djela je Odisej. Njegova domišljatost i realistièan duh vidi se u polifamovoj peæini. U mnogim prigodama u Odisejevu se znaèaju otkrivaju neke crte koje su glavno oruðe trgovaca, a to su : hladnokrvnost, proraèunatost, rasuðivanje i laž. On se njima obilato služi i onda kada bi najhladokrvniji èovhjek izgubio svoj mir i podlegao nagonu srca, a i onda kada to ne zahtjevaju okolnosti. On zna naprimjer da æe u kobnom susretu s Skilom morati izgubiti šestoricu drugova i da æe njihova smrt biti na neki naèin zalog za spasenje ostalih. On to prihvaæa jer drugog izlaza nije bilo, a od drugova krije taj strašan èas.Odisej je odraz Grèkog društva na prijelazu iz rodovske zajednice u robovlasnièki društveni sistem. Ona ima ogromno znaèenje za pruèavanje toga perioda razvitka društva, njegova naèina života i mišljenja. U odiseji je vrlo vjerovatno odražena ta faza društvenog razvitka u svim odnosima. Da nam nije saèuvana odiseja i ilijada, mi se nebismo u potpunosti shvatili ni jreligiju starih Grka ni njihovu literaturu ni umjetnost. U Ilijadi i odiseji najpotpunije je izražena Grèka mitologija, koja je bila neiscrpno vrelo za Grèku umjetnost.
Sadržaj

Odisej , znamenitom Grèkom junaku i kralju Itake na povratku it Troje zameo se svaki trag. Na Itaci se pronio glas da je nastradao, pa su nagrnjeli prosci da Penelopa, njegova žena poðe za jednog od njih. Njoj nije do udaje, prosci su zbog toga nestrpljivi, nasrtljivi i drski u Odisejevu domu poèinju svakojake nevaljavštine. Prosci se goste i zqabavljaju i tako rastaèu Odisejevu domovinu. To traje veæ èetvrtu godinu. Konaènu su se bogovi sažalili na Odiseja i odluèili da prestanu njegova stradanja. U tome ima velika udjela božica Atena, koja uvijek iskaèe u pomoæ Odiseju kad se naðe u nevolji. Tako na skupštini bogova Atena se zauzela za Odiseja. Odiseju se zamjerio bogu Posidonu što mu je zaslijepio sina Polipena. Zbog toga mu prijeæi da se vrati kuæi. Kako Posjedon nije bio na skupštini bogovi odluèe da se nakon 20 godina Odisej vrati kuæi. Atena odmah otiðe do Telemaha da potakne da sazove narodnu skupštinu i da zaprijeti proscima što Telemah i uèini. Prosci ga izruguju i ne žele otiæi iz njegove kuæe sve dok se njegova majka ne odluèi za jednog od njih. Telemah kreæe na put da sazna štogod o ocu Odiseju. Atena odnosno preobražena u Mentora odvede Telemaha do Pigena da naðe Nestora. Nestor nije mnogo rekao nego ga uputi Menelaju. Na Olimpu Bogovi ponovno vijeæaju. Atena je ponovno potakla pitanje Odisejeva povratka. Odluèeno je da se Odisej napokon vrati kuæi. Hermon glasnogovornik bogova obavijesti Nimfi odluku bogova radi koje je i došao. Kalipsa poðe Odiseju saopæiti odluku bogova. Odisej je u prvi mah mislio da se radi o još jednoj varci, a tek je onda uvidio da Kalipsa govori istinu. Odiseja je za svog daljeg putovanja imao još dosta poteškoæa. Odisej je došao do Fenièana koji su priredili gozbu unjegovu èast. Odisej je Fenièanima ispripovjedao sve o svojim mukama i patnjama. Pripovjedao im je o Kiklopu kojeg je oslijepio i zbog kojeg je kažnjen od boga Posidona. Prièao im je o Kirki koja je njegove prijatelje pretvorila u svinje, a na kraju povratila im ljudski oblik, a Odisej i prijatelji su ostali kod nje godinu dana. Tada im je isprièao o mrtvaèkom carstvu gdje vidje majku za koju ne zna da je umrla. Isprièao im je o sirenama koje su svojom izmamile svakog mornara koji onuda proðe. Govorio je o strašnoj Skili i Ohalijevom govedu. Nakon dugog razgovora Odisej krene na put u Itaku.
Fenièani ga usnulog odvedu do Itake. Ispuste ga na zelju ispod masline. Atena je Odiseja prerušila u ružnog starca da ta ga nitko na Itaki ne prepozna. Tada ga uputi kod Eumeja. Eumej lijepo primi starca ne znajuæi da je on njegov gospodar. Eumej je govorio lijepih stvari o Odiseju. Odisej odluèi da sada ovako prerušen sazna o odanosti sluškinja. Atena ode do Telemaha da ga obavijesti da brzo doðe kuæi. Telemah se vrati kuæi u tajnosti i tad prepozna svog oca Odiseja. Atena, Odisej i Telemah zajedno planiraj napad na prosce. Odisej odlazi prerušen u kuæu gdje ga prepoznaje služavka po ranjenoj nozi. Na kraju ipak doðe do pokolja prosca, ali je kraj sretan jer Penelopa prepoznaje svog muža nakon mnogo godina.


Penelopina vjernost

Penelopa je Odisejeva žena izmorena od tuge i oèaja zbog gubitka voljenje osobe. U proteklih 20 godina mnogo puta je bila u zabludi o povratku Odiseja pa tako da u prvi mah nije prpoznala svog muža. Ovoga puta je htjela biti mudra i postavlja Odiseju zamku. Na kraju ipak u starcu prepoznaje svog Odiseja. Penelopa je bila uvijek èvrsta žena i nije dala da je prosci zavedu. Str. 131.

Telemah - sin Odiejin i penelopin još je bio vrlo mlad kad je morao postati glava kuæe. Bio je vrlo neiskusan i slab da se suprostavi mnogim proscima koji su nemilice trošili njihovo imanje. Po savjetu Ateninu odlazi sam u Svijet da traži svog oca za kojeg davno ne èuje je li živ ili mrtav. Telemah dobro obavlja svoj posao, ponio se hrabro i odluèno i zajedno sa svojim ocem uništava prosce.

Oisej - kralj Itake glavni lik istoimenog djela. Opdisej se odlikuje hrabrošæu, domišljatošæu i strpljivoæu. On je vrlo hrabar i pametan i vrlo hrabar èovjek i po tome je bio poznat u cijelom kraljevstvu i šire u svijetu. Mnogi su samo na izgovor njegovog imena osjeæali strah. On je uso bio i verlo osjeæajan èovjek velikog srca.

Atena – bila je božica mudrosti i rodila se naoružana iz Zeusove glave. Ona je bila velika zaštitnica Odiseja, i njegove obitelji. Trudila se pomoæi Odiseju i njegovu sinu u bilo kojoj situaciji. Na kraju se njaezina velika ljubav i trud isplatila jer je Odiseju vratila obitelj i život.

Tema : Život i pustolovine Odiseja.
Ideja : Ljubav i borba na kraju uvijek pobjeðuju.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.