peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


lektire.peperonity.net

Starac i more - Ernest Hemingvej

Ernest Hemingway


STARAC I MORE


1.BILJEŠKA O PISCU

Ernest Hemingway je poznati amerièki pripovjedaè ovog stoljeæa. Živio je od 1898. do 1961. godine. Završio je srednju školu i postao novinskim dopisnikom u Europi. Kao dobrovoljac sudjelovao je u I. svj. ratu. Pisao je mnoge novele i romane, a posebno se istakao romanom o I. svj. ratu “Zbogom oružje”, romanom o španjolskome graðanskom ratu “Za kim zvono zvoni” i kratkim romanom “Starac i more”. Za posljednji roman dobio je Nobelovu nagradu za književnost. Njegova druga poznatija djela su romani “I sunce se ponovo raða”, “Imati i nemati”, “Smrt popodne”, “Preko rijeke i u šumu” itd.

2.TEMA ove pripovjetke je život ribara Santiaga i njegova pustolovina na moru.

3.IDEJA : Možemo reæi da je kroz borbu starca s ribom, koja predstavlja silu prirode, zapravo prenesena ideja o èovjekovoj mudrosti koja može nadvladati i najjaèeg neprijatelja.

4.KRATAK SADRŽAJ

UVOD I POÈETAK:

U prvom dijelu upoznajemo starca Santiaga, njegove prijatelje, a takoðer i malog djeèaka kojeg Santiago osobito voli. Upoznajemo naèin starèevog života, njegove probleme i u tom dijelu najviše saznajemo o sociološkim i psihološkim osobinama glavnog lika. Otkrivamo i druge pojedinosti vezane uz odnose meðu ljudima, tj. starca i ostalih mještana.
ZAPLET:

U zapletu se poèinje razvijati radnja i atmosfera postaje sve napetija. Starac i djeèak se pripremaju za isplovljavanje. Namjeravaju i nadaju se nešto uhvatiti. Starac dugo, dugo plovi dok napokon ne naiðe na ribu, mnogo veæu nego što je i pomislio. Veæ na poèetku je svjestan da æe imati puno muke i posla da je savlada.
VRHUNAC:

Starac, èamac i riba danima plove prostranstvom oceana no ni starac ni riba se ne predaju. U dugotrajnoj borbi s ribom, Santiago zadobije teške rane. No, on se ne predaje i ne gubi nadu, jer se osjeæa dovoljno jak i mudar da pobijedi. Nakon što savlada ribu, vraæa se polako ploveæi ka obali i razmišljajuæi kako borba nije završila i kako æe ga sada poèeti napadati more. I doista, tek tada poèinje prava borba za opstanak : borba za ribu, ali i za vlastiti život. Starac se bori svom svojom snagom protiv riba koje ih napadaju, otkidaju komade s njegovog ulova i na kraju se vraæa kuæi dotuèen, a na neki naèin i poražen.

RASPLET:

Suprotno njegovom osjeæaju velikog gubitka, po povratku svi ga poštuju i hvale. No, to Santiagu nije dovoljno, njegova pobjeda nije potpuna, on se ipak osjeæa poraženim.

5.PSIHOLOŠKA KARAKTERIZACIJA STARCA SANTIAGA

Starca možemo opisati kao hrabrog i ustrajnog èovjeka koji se bori za sebe, za svoj opstanak, žestoko se boreæi protiv svog neprijatelja, ali istovremeno ga poštujuæi kao protivnika. Riba je za njega neprijatelj, ali ipak joj se divi, zadivljen je njenom jaèinom i velièinom, uzbuðen je i doživljava to kao izazov prirode. Ima veliku vjeru u sebe i hrabro ide u borbu s jaèim. Starac je primjer èovjekove snage, vjere, upornosti i samopouzdanja.

“>>Bori se<<, reèe on. >>Borit æu se dok ne umrem.<< Ali, sada u noæi bez traèka svjetlosti, u prisustvu vjetra i ravnomjernog kloparanja jedra uèini mu se da je veæ možda i mrtav. On sklopi ruke i osjeti svoje dlanove. Nisu pripadali lešu, mogao je da osjeti bol života kad bi ih samo otvorio i stisnuo. On nasloni leða na dasku, siguran da nije mrtav. Leða su mu to potvrdila.”, citat, str. 89.

“Ribu nisi ubio samo zbog toga da bi uživao i da bi je prodao na pijaci, pomisli on. Ubio si je iz ponosa i zbog toga što si ribar. Volio si je živu, a voliš je i mrtvu. Ako je voliš, nije li grijeh ubiti je. Ili je onda još veæi?”, citat, str.82

“Veæ se èitav sat smrkavalo starcu pred oèima, a znoj mu je pekao oèi i opekotinu iznad oèiju na èelu. Nije se plašio svjetlaca koji su mu igrali pred oèima. To je bilo razumljivo zbog napornog izvlaèenja konopca. Ali dvaput je osjetio vrtoglavicu i nesvjesticu – a to ga je zabrinjavalo.”,citat, str.69

SOCIOLOŠKA KARAKTERIZACIJA STARCA SANTIAGA

Santiago potjeèe iz siromašne obitelji i sam je siromašan što vidimo iz njegovog izgleda i unutrašnjosti njegove kuæe.

“Starac je bio tanak i suv, s dubokim brazdama na potiljku. Na jagodicama je imao zagasite mrlje kožnog tumora koji izaziva odsjaj sunca sa površine tropskog mora. Mrlje su mu pokrivale dobar dio lica a na rukama su mu se otkrivali duboko urezani ožiljci od neprekidnog izvlaèenja konopaca sa teškim ribama. Ali, nijedan od onih ožiljaka ne bješe svjež. Oni su bili isto toliko stari kao i erozije u kakvoj pustinji bez riba. Na njemu je sve, osim oèiju, izgledalo staro, a oèi su mu bile boje mora i sijale vedro i nepobjedivo.”, citat, str. 13

“Koliba je bila sagraðena od žilave kore pupoljka kralevskih palmi, zvane >>guano<<, i u njoj se nalazio krevet, sto, stolice kao i ognjište na zemljanom podu gdje se moglo kuvati na drvenom uglju. Na mrkom zidu od presovanog, isprepletenog lišæa žilavog guana visila je slika svetog Isusovog srca u boji kao i slika Gospe od Kobre.”, citat, str. 18

No, znao je kako opstati i to ga je održalo na životu. Starac je duhovno bogat, u snovima doživljava lavove kao simbol snage i hrabrosti. Voli i poštuje druge ljude, posebno mu je drag djeèak Manolin, a može se reæi da su i drugi ljudi njega voljeli. Jako je vezan za djeèaka Manolina, želi ga pouèavati ribarenju i drugim životnim stvarima, želi mu uvijek biti prijatelj.

“Djeèaku je bilo žao kad bi vidio starca kako se svakog dana vraæa svojim malim èamcem praznih ruku. I on je silazio svakodnevno da mu pomogne da iznese užad namotanu u klupèad i kuke za ribe ili harpune, kao i jedro omotano oko jarbola. Jedro bijaše zakrpljeno džakovima od brašna, i savijeno u balu, pa je izgledalo kao zastava poslije beskrajnih poraza.”, citat, str. 13

“Djeèak vidje da starac diše i onda ugleda starèeve ruke i poèe plakati. Otišao je sasvim tiho da mu donese malo kafe, i plakao je silazeæi.”, citat, str.94

6.NAJZANIMLJIVIJE U ROMANU

U ovome romanu najzanimljiviji je središnji dio koji opisuje borbu izmeðu starca i ribe. Taj dio nosi simboliku èitave pripovjetke, jer nam predoèava težinu i bespoštednost borbe èovjeka za opstanak. Zato u tom dijelu dolazi do izražaja starèeve osobine kao što su :

1.Hrabrost

“Starac je vidio mnogo velikih riba. Imao je prilike da vidi mnoge teške i preko pet stotina kilograma i ulovio je dvije takve grdosije u toku cijelog svog života. Ali, nikada sasvim sam. Sada, sam i daleko od kopna privezan je za najveæu ribu koju je ikada vidio, veæu od svih koju je ikada èuo, a lijeva ruka mu je bila još uvijek zgrèena kao kandže u orla.”, citat, str. 52

2.Poštovanje prema protivniku

“>>Ipak æu je ubiti<<, reèe on. >>U svoj njenoj velièini i slavi.<< Mada to nije pošteno, mislio je, ali pokazaæu joj šta sve jedan èovjek može uèiniti i izdržati.”, citat, str. 54

3.Suosjeæanje zbog ubijanja

“>>Riba je takoðe moj prijatelj<<, reèe glasno. >>Takvu ribu nisam nikada vidio niti èuo o njoj. Ali, moram je ubiti. Drago mi je što nas niko ne prisiljava da ubijamo zvijezde.”, citat, str.60

“Tada mu bi žao velike ribe koja nema šta da jede, no odluènost da je ubije, ni za èasak ne popusti usprkos tome što ju je žalio. Koliko æe ona ljudi nahraniti. Pa, ipak, jesu li svi oni dostojni da je pojedu. Ne, svakako da nisu. Nema nijednog dostojnog da je pojede, kada èovjek pomisli na njen podvig i na njeno dostojanstvo.”, citat, str.61

“Ubit æeš me, ribo, pomislio je starac. Ali imaš i prava na to Nikad nisam vidio veæe, ljepše, mirnije i plemenitije stvorenje od tebe, brate. Doði i ubij me. Svejedno mi je ko æe koga ubiti.”, citat, str. 73

4.Izdržljivost, ustrojnost

“Veæ se èitav sat smrkavalo starcu pred oèima, a znoj mu je pekao oèi i opekotinu iznad oèiju na èelu. Nije se plašio svjetlaca koji su mu igrali pred oèima. To je bilo razumljivo zbog napornog izvlaèenja konopca. Ali dvaput je osjetio vrtoglavicu i nesvjesticu – a to ga je zabrinjavalo.”,citat, str.69

5.Pobožnost

“>>Nisam pobožan<<, reèe on. Ali, izgovorit æu deset >>Oèenaša<< i >>Bogorodice djevo<< samo da uhvatim ribu, a ako bude moja, otiæi æu na poklonjenje Kobreanskoj djevici.”, citat, str.53

7.METAFORIÈNOST

Metaforiènost ove pripovjetke sadržana je u osnovnoj ideji. Ribe i more su s jedne strane i simboli su snage, a s druge strane je samac ribar sa svojom vjerom, ustrojnošæu i mudrošæu. Santiago ulazi u borbu iznad svojih moguænosti bez izgleda da pobijedi ribu koju još nikada do tada nije vidio. No, tu je bila presudna njegova odvažnost i vjera u sebe i Boga da to može uspjeti. Njegova ustrajnost održala ga je i na životu. Simboliènost je u prikazu borbe èovjeka i prirode. Riba je bila fizièki jaka, ali èovjek je imao svu duhovnu snagu i mudrost. No, izgleda da u borbi s prirodom, èovjek nikad nije potpuni pobjednik, on na neki naèin i dobiva i gubi.

8.MIŠLJENJE (DOJAM O DJELU)

Ova pripovjetka E. Hemingway–a je uzbudljivo djelo o teškom životu ribara, o pobjedama i porazima s kojima se èovjek susreæe u životu. Takoðer je uvjerljivo prenesena radnja, simbolika i detalji koji doprinose upeèatljivosti prièe. Okosnica je èovjekova hrabrost i ustrojnost i zato ovu prièu treba svakako proèitati i pamtiti.

“>>Ali èovjek nije stvoren za poraze<<, reèe on. >>Èovjek može biti uništen, ali ne i pobijeðen.<<”, citat,str. 80


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.