peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


lektire.peperonity.net

Zlatarevo zlato - August Senoa

ZLATAROVO ZLATO


1. Bilješka o piscu.
August Šenoa 14. studenoga 1838. godine u Zagrbu. U roditeljsom domu u ponjemšenoj obitelji Èeškoga podrijekla stekao je ljubav prema umjetnosti: Otac mu je rado polazio koncerte i kazalište, a mati je voljela književost. Poslje smrti majke 1848. god., svršivši u Zagrebu osmi razred odlazi u Peèuh k roðacima, gdje završava prvi razred gimnazije 1850. god. Vraæa se u Zagreeb gdje maturira 1857. god. u gornjogradskoj gimnaziji, i upiisuje se na Pravosloovnu akademiju. Od poèetka listopada 1859. god. nastavlja pravni studj u Pragu. Tu ostaje do 1865. godine. Ne položivš na vrijeme odrðene spite bio je prisiljen baviti se žurnalistikom, te se vraæa u Zagreb i radi u redakciji “Pozor”. 1868. godine postaje gradski bilježnik. Iste godine vjenèa se sa Slavom pl. Ištvaniæ. Postaje ravnatelj hrvatskoga zemaljskog kazališta 1870. god. postaje dramaturg. Njegov prvi roman Zlatarovo zlato izlazi 1871.god. 1873. godine postao je gradskii senator i napušta kazalište. Od 1874. godine do smrti ureðuje hrvatski književni èasopis “Vijenac”. Umro je 13. prosinca 1881. godine. Ležeæi bolestan diktirao je “Kletvu” i rekao je “Nedajte mi umrjeti imam juš toliko toga napisati”. Najpoznatija djela su mu: “Seljaèka buna”, ”Zlatarovo zlato”, “Prosijak Luka”, “Mladi gospodin”, “Prijan Lovro”, “Dijogenes”, “Kanarinèeva ljubovca”, “Vjeèni Žid”i “Zagrebulje”.

2. b) Pisac govori o tome kako je sluèajno došao na ideju da napiše roman "Zlatarovo zlato" i kako je našao temu ,odnosno fabulu za svoj roman.
3.
- Zagreb u šesnaestom stoljeæu kraljevine Maksa 2. i banovanje biskupa Ðure Draškoviæa
- karakteristike zagrepèana
- opisivanje Magde, portetiranje, osobine...
- Grga Èokolin, opisivanje, karakter, karikiranje...
- Petar Krupiæ (plemiæ) život, njegovo školovanje
- Dora - opis, karakter, ljepota, život
- Grga Èokolin pokušava pridobiti Doru, ali ne uspjeva
- osveta Grge Èokolina na Magdi zbog Dore
- popodne 4. dana po svetoj trojici 1574. godine
- opis Gregorijanca
- dolazak kanonika Antuna Vramca
- dijalog izmeðu Gregerijanca i konjanika
- godina dana poslije sastanak na Medvedgradu
- opisivanje Pavla Gregorijanca
- Dora pada u nesvjest, Pavle ju spašava
- odnosi Doru kuæi
- opisivanje Zagreba
- prva nedjelja poslije Šimunja 1576. godine
- dva kanonika stoje pred drvenom kurijom, jedan od njih oèekuje Franju Stolinkoviæa
- kanonici odlaze u dvor
- opis odnosa izmeðu Stjepka i Alapiæa
- dolazi Stolinkoviæ, njegovo portretiranje
- Pavao odlazi kod Dore, pita je za zdravlje, govori joj koliko je voli
- 9 sati
- portretiranje Barbare, opisivanje dogaðaja oko Grge Èokolina
- Stjepko doznaje o ljubavi izmeðu Pavla i Dore
- Pavle dolazi kod Stjepka, Stjepko je ljut i tjera Pavla kod Klare Gruberove
- u šumi Pavle susretne Miloša i daje mu zadatak da èuva Doru
- prije dolaska Pavle odlazi vidjeti Doru
- gotova je misa i Freijovka dolazi govoriti sa Magdom
- dolazi do razumijevanja izmeðu ljubavi Dore i Pavla, narod je htio objesiti Magdu
- opisivanje krajolika grada Samobora
- opisivanje sobe Klare Gruberove
- Pavao dolazi kod Klare, ona ga zavodi, Pavao se naljuti i odlazi
- u šumi Pavao susreæe Jerka
- Jerko prièa Pavlu o tome da su oni braæa, odlaze spasiti Doru
- 11 sati ujutro
- brijaè i njegovi pomoænici pokušavaju oteti Doru
- Pavao spašava Doru
- Dorin tata doznaje cijelu istinu
- Dora se vraæa doma
- 1577 godina
- Stjepko je usmrtio Pavlinu majku
- Pavle nareðuje Jerku da èuva Doru
- Tri kralja 1578, zima
- Hrvatska dobiva bana 1578 godine
- Dorin tata (Petar Krupiæ) mora stražariti, dolazi do sukoba, on je ranjen
- narod se dogovara protiv Stjepka
- brijaè obavještava Stjepka o dogaðanjima
- Pavle dobiva zlatni lanac od cara
- dolazi do velikih sukoba u Zagrebu
- Klara zaprosi Pavla, ali on ju odbija
- Dorina smrt
- Pavle je ljut na Klaru

4.

Bilješke o prostoru i vremenu:

- Zagreb 16 stoljeæe
- popodne èetvrti dan po svetoj trojici 1574. godine
- godina dana poslije sastanka na Medvedgradu
- opisivanje izgleda Zagreba
- prva nedjelja poslije Šimunja 1576. godine
- dva kanonika èekaju nekog pred drvenom kapijom
- devet sati
- opisivanje krajolika Samobora
- 11 sati
- 1577 godina
- Tri kralja 1578 godine, velika zima

Bilješke o likovima:

- karakteristike zagrepèana
- opisivanje Magde
- opisivanje Grga Èokolina, karikiranje osobina
- opisivanje Petra Krupiæa, školovanje
- opisivanje Dore, ljepote, duše
- opisivanje Pavla Gregorijanca
- opisivanje Stjepana Gregorijanca
- portretiranje Barbare
- opisivanje Jerka
- opisivanje Klare Gruberove

Bilješke o fabuli:

- Grga Èokolin pokušava pridobiti Doru, ali ne uspjeva
- osveta Grge Èokolina na Magdi zbog Dore
- dolazak kanonika Antuna Vramca
- dijalog izmeðu Gregorijanca i konjanika
- Dora pada u nesvjest, Pavle ju spašava
- Pavle odnosi Doru kuæi
- dolazi Stolinkoviæ
- Pavao odlazi kod Dore, pita je za zdravlje, govori joj koliko je voli
- Pavle dolazi kod oca, Stjepko je ljut i tjera Pavla kod Klare Gruberove
- Pavao dolazi kod Klare, ona ga zavodi, Pavao se naljuti i odlazi
- u šumi Pavao susreæe Jerka
- Jerko prièa Pavlu o tome da su oni braæa, odlaze spasiti Doru
- brijaè i španjolski konjanici pokušavaju oteti Doru
- Pavao spašava Doru
- Dorin otac doznaje cijelu istinu
- Dora se vraæa kuæi
- Stjepko je usmrtio Pavlovu majku
- Pavle moli Jerka da èuva Doru
- Hrvatska dobiva bana 1578 godine
- Pavao Krupiæ mora stražariti, dolazi do sukoba, on je ranjen
- narod se dogovara protiv Stjepka Gregorijanca
- brijaè obavještava Stjepka o dogaðanjima
- Pavle dobiva zlatni lanac od cara
- dolazi do velikih sukoba u Zagrebu
- Klara zaprosi Pavla, ali on odbija
- Dorina smrt
- Pavle je ljut na Klaru
- smrt Stjepka Gregorijanca
- Pavlova smrt
- Nikina (Pavlov brat) smrt

5.

a)

Graðani  srednji stalež
Seljaci  niži stalež
Feudalci  viši stalež
Borbe s turcima  turska osvajanja
Nacjonalne prilike  sukob meðu klasama

b)

Roman "Zlatarovo zlato" ima takav naslov zbog toga jer je zlatar Petar Krupiæ imao mudru i pametnu kæerku, i ona je njemu bila vrednija od svih zalta koje je posjedovao.

6.

a) Dora Krupiæi i Pavle Gregorjanac.
b) Ona pripada graðanskom, a on feudalnom staležu.

7. Dore Krupièeve i Pavle Gregorjanca.8.

Povjesni: Kralj Maks II, Biskup Ðuro Draškoviæ, Stjepan Gregorijanac
Graðani: Magda, Dora, Brijaè, Starac Mio, Antun Vramec
Feudalci: Petar Krupiæ, Stjepko, Pavle, Marta, Klara

9. Lik Dore Krupiæeve je idealan lik.

10.

a) Oni razgovaraju vrlo nježno.
b) "... Zdrav æu biti i živ, ako od vas melema bude, jer -skoèi strastveno mladiæ- moj život si ti, moje zdravlje si ti. Od onog dana, kadno te smrtvu iznjeh ..."

11. Lik Dore Krupiæeve je idealan , a Grge karikiran.

12. Umijesto rijeèi "èudan svat" mogli bismo upotrijebiti rijeè èudan èovijek.

13. Deminutiv je brijaèiæa - njegova je uloga da nam kaže da je on nitko i ništa tj. da ništa ne predstavlja.

14.

Glava: debela, obla
Obrve: guste, svedene
Oèi: male, crne, bodljive
Nos: tup, širok, uzvinut, crven
Lice: okruglo

Tim pridjevima se istièu ružna obilježja.

15.

Glava: obla kao glava od kupusa
Oèi: bodljive kad ih nije vinska magla zastirala
Nos: da se bojiš primaæi na pušèana praha

16.

Kratak sadržaj:

Radnj se odvija u 16 st. u Zagrebu. Plemiæ Pavao Gregorijanec spašava Doru Krupiæevu prilikom jedne gužve u gradu i dovodi je zlataru Petru Krupiæu. Odmah se zaljubio. Prilikom iste nevoljeu gradu smili mu se nijemi prosijak Jerko i zamoli svoje sluge da ga odnesu na njegove dvore da se izljeèi. Dora je slovila kao lijepa, vrijedna, skrušena i vjerna bogu i domu, iako je rano ostala bez majke pa ju je uz oca odgajala kuma Magda. Brijaè Grga Èokolin nije uspio isprositi Doru za ženu pa se zakleo da æe Krupiæevoj obitelji nanjeti sva zla. Pokušao je djevojku u gradu oklevetati zbog èega ju je otac otjerao kod roðaka van grada. Putem su ju presreli plaæenici Stjepka Gregorijanca s namjerom da ju otmu i osramote, ne bi li tako onemoguæili da se Pavao njome vjenèa. Kao što je brijaè Grga bio doušnik Stjepku, tako se prosjak Jerko zajedno sa plemiæem Pavlom urotio protiv Grge i oca Gregorijanca. Dodatnu nevolju èini barunica Klara koja je rano ostala Samoborska udovica i smrtno se zaljubila u ljepog Pavla. Jerko je objasno Pavlu da nije nijem, da imaju zajednièkog oca, da mu je majka bila služavka na oèevom dvoru, da ju je Stjpko napastovao i kad je vidio da je trudna protjerao ju je sa dvora. Umrla je u teškoj bjedi, a on joj se zakleo da æe cijeli život šutjeti, kako nitko nebi saznao ništa o njemu. Do sada mu je pomagao roðak fratar u samostanu. Kad su nastale svaðe izmeðu vlastele i graðana, u vrijeme kad je Petar bio na ratištu protiv Turaka, Klara je unajmila jednog zlobnika koji se pojavio u Dorinoj kuæi, za vrijeme dok je bila sama. Prethodno je taj zlobnik ranio Janka koji je èuvao Dorina ulazna vrata. Dori se predstavio kao èovjek koji traži zaštitu, u nevolji je i bježi. Smilio se Dori, donijela mu je vode i dok je gledala kroz prozor zlobnk joj je podmetnuo otrov. Kratko nakon što je probala navodno gorku vodu preminula je. U taj èaš došao je nesretni Pavao koji nje ništa mogao napraviti protiv toga.Iduæeg dana Dora je bila sahranjena. Za vrijeme dok je ležala na odru u crkvi Pavao se sreo sa Klarom i obeæao joj najljuæe nevolje za sve što je uèinla. Pavao je otišao na ratište sa ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.