peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


lektire.peperonity.net

Tvrdica - Jean Baptiste Molier

MOLIERE
(JEAN - BAPTISTE POQUELIN)

TVRDICA


1. Francuska u XVII. vijeku

Klasicizam u Francuskoj zapoæinje 1610. godine smræu Henrika IV., a završava 1715. smræu Luja XIV. U tom razdoblju Francuska dominira Europom jakošæu svoje vanjske politike i snažnim utjecajem književnosti i umjetnosti.
U velikom broju razvijaju se u Francuskoj razne umjetnièke grane, a kralj usredotoèuje djelovanje gotovo svih književnika, glazbenika, slikara i graditelja oko svoje rezidencije u dvorcu Versailles kraj Pariza.
Od mnogih imena koja su pridonijela slavi Francuske književnosti i umjetnosti treba istaknuti kazališne pisce Corneillea i Racinea, basnopisca La Fontaine, kritièara i književnog teoretika Boileaua, povjesnika i kronièara Saint-Simona, književnice Gospoðu de la Fayette i Gospoðu de Sevigne, duhovitog autora Maksima La Rochefoucaulda, arhitekta Mansarta, projektanta znamenitoga versailleskog parka Le Notrea, slikara Poussina i skladatelja Couperina.

2. Bilješka o piscu

Jean-Baptiste Poqelin roðen je 1622, u Parizu, kao sin dvorskoga tapetara. Kao sin situirane graðanske obitelji polazi gimnaziju kod isusovaca u Parizu, a pravo studira u Orleansu. Vrlo kratko službuje kao odvjetnik, a 1643 osniva zajedno sa obitelji Bejart kazališnu družinu “Illustre Theatre” (“Èuveno kazalište”).
S Bejartovima nastupa u pokrajini i Parizu i 1644. uzima umjetnièko ime Moliere, po kojemu je poznat i danas. Nakon nekih financijskih poteškoæa Moliere, sada veæ voða družine, odlazi na dugo putovanje po Francuskoj koje traje od 1645. do 1658. godine, pod zaštitom jednog moænog plemiæa. Na tim putovanjima Moliere piše i izvodi svoje prve kratke komedije. 1658. godine nastupa pod zaštitništvom kraljeva brata u Parizu. Slijedeæe godine izvedene su Kaæiperke, prvi veliki Molierov književni i kazališni uspjeh, i otada je on poznata i viðena osoba kazališnog Pariza.
Nakon izvedbe Škole za žene i kralj se osobno zauzima za njega, dodijelivši mu kao prvom francuskom glumcu stalnu novèanu pomoæ.
Umro je 1673. godine, od tuberkuloze, nakon èetvrtog izvoðenja Umišljenog bolesnika. Èetiri dana nakon smrti trajali su pregovori oko njegova sprovoda. Tek je kraljevim nalogom smio biti pokopan na groblju, a ne izvan njega. Ipak je pokopan u onom djelu groblja koji je pripadao mrtvoroðenima, dakle nekrštenima, jer se nikada nije odrekao glumaèke karijere.
Prema zapisima suvremenika, Moliere je bio nizak i pomalo zdepast, okruglih nogu i jake glave usaðene u ramena. Bio je otvoren i pošten, što mu je u svim krugovima stvorilo vrlo mnogo prijatelja i zaštitnika, pa èak i naklonost Luja XIV. Kao izvanredan glumac karakternoga tipa, interpretirao je gotovo sve svoje glavne junake.

3. Poèeci kazališta

Poèetkom XVII. stoljeæa Francuskom putuju mnoge putujuæe družine, koje nastupaju po sajmovima i gostionicama na improviziranim pozornicama. Takva je bila i Molierova družina. Nakon što se vratila sa svojih putovanja po francuskoj pokrajini 1658. i pošto se predstavila kralju izvedbom jedne Corneilove tragedije, postiže èast da je kraljev brat uzima pod zaštitu , što je znaèilo da dobiva stalnu novèanu pripomoæ, kao i pravo nastupa u javnim dvoranama.
Nakon Moliereove smrti 1673., njegova družina, koja je bila u neprestanim umjetnièkim sukobima s onom iz Hotel de Bourgone, spaja se s trupom kazališta Marais, ali glumci ne dobivaju nikakve privilegije niti poèasni naslov kraljevi glumci. 1680.g. kralj Luj XIV. spaja bivšu Moliereovu družinu, ujedinjenu s kazalištem Marais i glumce Hotel de Bourgogne, pomiruje ih i osniva Comedie-Francaise. Tako je nastalo prvo stalno državno kazalište u Europi, koje je imalo svoj status i bilo materijalno osigurano. Zadaæa im je bila svakodnevno prikazivanje francuskih ponajboljih dramskih djela.
Udruženi u grupe glumci su razmjerno dobro prolazili, pogotovo oni koji bi došli pod zaštitom.

4. Molierova djela

Više od trideset Molierovih djela koliko su nam danas poznata možemo podijeliti u nekoliko stilskih skupina:
a) Farse. Temelje se na èesto drastiènim efektima, zamjenama osoba i grubljom komikom. Najpoznatije od njih su Šganarelle ili Umišljeni rogonja (1660) i Lijeènik protiv volje (1666).
b) Komedie-baleti, operni libreti prigodnice za kraljevske sveèanosti, komiène pastorale i herojske komedije. Tu pripadaju komedije Graðanin plemiæ (1670), Umišljeni bolesnik (1673), Ženidba na silu (1664), Gospodin de Porceaugnac (1669), zatim melodrama Dom Garcie od Navarre (1659), te niz baleta i prigodica.
c) Polemièke komedije. To su djela koje Moliere piše u vlastitu obranu. Tako, odbijajuæi lažne optužbe nakon Škole za žene, piše Kritiku škole za žene (1663), te Versaillesku improvizaciju - iste godine.
d) Komedije temeljene na zapletima. Po uzoru na improvizirane talijanske komedije, Moliere piše èetiri takve scenske igre, od kojih su najpoznatije Ljubavni spor (1656) i Scapinove spletke (1671).
e) Komedije u kojima se kritièki promatra društvo i pojedini izopaèeni znaèajevi. Ove komedije ulaze u najviši domet Molierova književno-dramskog stvaralaštva. To su Kaæiperke (1659), Škola za muževe (1662), Škola za žene (1662), Don Juan ili Kameni gost (1665), Mizantrop (1666), George Dandin (1668), Tartuffe ili Varalica (1669), Škrtac (1668) te Uèene žene (1672).

5. Bilješka o djelu

Moliere je smatrao neka dostignuæa i ostvarenja literature opæim i zajednièkim dobrom iz kojeg se mogu crpsti mnogi poticaji.
Najpoznatiji Moliereov uzor za Škrca je Plautova komedija Auluarija, iz koje je preuzeo niz situacija i scenskih odnosa, s jednom temeljitom razlikom. Plautov Euklion, kao i Držiæev Skup, svoje je blago našao, a Moliereov Harpagon do svog bogatstva dolazi postepeno lihvom. U nizu je situacija prikazan onovremeni naèin stjecanja kapitala na raèun zaduženih, i to nemilosrdnim kamatnjakom i svim moguèim novèarskim spletkama.
U Škrcu možemo naæi tri temeljna motiva. Prvi je nastojanje sinovljevo da uz pomoæ sluge pokrade oca, što je izazvalo mnoge polemike. Drugi je rivalitet oca i sina koji se bore za naklonost iste djevojke, dok bi u treæem planu bile ljubavi Valera i Elise, te Mariane i Cleanta.
Scenskim zbivanjima oko Harpagonove Škrtosti, koja se rješavaju tek na kraju, gledaoca drže u neprekidnoj napetosti. Hoæe li Valere uspjeti u svojoj namjeri da dobije Elisinu ruku, kako æe završiti spor izmeðu oca i sina oko Marianine naklonosti, te hoæe li sin uspjeti oteti ocu škrinjicu s novcem?
Moliere je Škrcem opisao vrijeme u kojem je živio i kojeg je osjeæao. I sam dužnik u mladosti, osjeæao je pokvarenost okoliša koje nije moglo odoljeti zovu zlatnika ni po kojoj cjeni.

6. Lica
HARPAGON
Cleantov i Elisin otac, ima oko šezdeset godina:
HARPAGON : “I ja to govorim: sa svojom mlijeènom kožom, sa svoje tri zasukane dlake nad usnama kao maèji brk, s vlasuljama od kuèine, sa širokim hlaèama i razdrljenim trbusima.” (str. 134.)
Zbog svoje pretjerane škrtosti tjera sve ukuæane na oskudan život. Svojoj kæeri i sinu dopušta samo minimalno što im je potrebno za život, svoje konje ne hrani ako ne rade, a sluge izgledaju izgladnjelo. On je u stalnom strahu zbog skrivene škrinjice i sumnja na svakoga.
JACQUES : “...Jedan kaže da dajete tiskati posebne kalendare s udvostruèenim kvatrima i produljenom korizmom da uštedite na postovima kojih se moraju držati svi vaši ukuæani. Drugi prièa da uvijek sa slugama izazovete neku svaðu uoèi darivanja o Novoj godini ili kad odlaze iz službe samo da naðete izgovor da im ništa ne biste morali dati. ...Ukratko, kad veæ hoæete da vam kažem, kamo se god èovjek okrene svuda vam se rugaju i smiju, a nigdje vas ne nazivaju drugaèije nego škrtac, lakomac, lihvar i gulikoža.” (str. 140.)

CLEANTE
Harpagonov sin, voli Marianu. Poštovao je oèevu moæ da odluæuje nad njegovim željama, ali se zbog njegove škrtosti spremao da ga pokrade.
CLEANTE - “Da, volim. Ali prije nego ti kažem ostalo: znam da ovisim o svome ocu; da naziv sina traži od mene da se pokorim njegovoj volji, da se ne smijemo ni s kim vezati bez pristanka onih koji su nam dali život...” (str. 113.)
MARIANE - “Nisam. Ja ne znam tko je on, ali znam da je stvoren zato da bude voljen. Kad bih mogla slobodno birati, izabrala bih najradije njega, i on je upravo razlog što se tako strašno bojim muža koga hoæe da mi dadu.”

ELISE - Harpagonova kæi, voli Valera.
VALERE
Anselmov sin, voli Elisu. Uspio se ugaðanjem zasvidjeti Harpagonu.
VALERE - “Vidite kako sam u tome spretan i kako sam mu vješto morao ugaðati da mu se uvuèem u službu; kako se sakrivam pod maskom simpatija i duševne srodnosti da mu se svidim i kako se svaki dan pred njim pretvaram da steknem njegovu sklonost.” (str. 112.)

MARIANE - Anselmova kæi, voli Cleanta. Njena majka želi da se uda za bogatog èovjeka kako bi se rješili bijede. Frosine joj predlaže Harpagona, jer je veæ u šezdesetoj.

ANSELME - Valerov i Marianin otac. Mislio je da su mu djeca i žena stradali u oluji na brodu.
FROSINE
Svodnica, uvijek uspjeva u svojim poslovima, osim sa Harpagonom.
FROSINE - “Ali ja sam umjetnik da muzem ljude: znam tajnu kako da ih smekšam, da im poškakljam srce i da im napipam mjesto gdje su osjetljivi.”

JACQUES - Harpagonov kuhar i koèijaš. Vrlo dobro zna kakav mu je gospodar, koji ga ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.