peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


magas666.peperonity.net

{=}Amerika ir Seksas{=}

Kai kuriø ástatymø, tikrai egzistuojanèiø Jungtinëse Amerikos Valstijose, pavyzdþiai:

Harisburgas, Pensilvanijos valstija: Ástatymas draudþia mylëtis su sunkveþimio vairuotojais muitinëse.
Nevadoje: Ástatymas draudþia mylëtis be prezervatyvo. (O kaip jie dauginasi???)
Viloudeilas, Oregono valstija: ástatymas draudþia vyrams besimylint kalbëti neðvankybes þmonoms
Klintonas, Oklahomos valstija: ástatymas draudþia masturbuotis, þiûrint á maðinoje besimylinèius þmones.
Vaðingtono valstija: Ástatymas draudþia mylëtis su nekalta mergina bet kokiomis sàlygomis (áskaitant ir vestuviø naktá???)
Tremontonas, Jutos valstija: ástatymas draudþia mylëtis greitosios pagalbos automobilyje
Niukastlas, Vajomingo valstija: ástatymas draudþia mylëtis mësinës ðaldytuve mësai.
Aleksandrija, Minesotos valstija: ástatymas draudþia vyrui mylëtis su þmona, jei ið jo burnos sklinda svogûnø, sardiniø arba èesnakø kvapas.
Visose valstijose: ástatymas draudþia mylëtis su lavonu.
Eimsas, Ajovos valstija: ástatymas draudþia gulint lovoje su moterimi iðgerti daugiau nei 3 gurkðnius alaus.
Feirbenksas, Aliaskos valstija: ástatymas draudþia briedþiams poruotis ant miesto ðaligatviø.
Kingsvilis, Teksaso valstija: ástatymas draudþia kiaulëms poruotis Kingsvilio oro uosto teritorijoje.
Venturos grafystë, Kalifornijos valstija: ástatymas draudþia katëms ir ðunims poruotis be leidimo.
Vaðingtonas: ástatymas draudþia mylëtis bet kokia poza, iðskyrus veidu á veidà.This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.