peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


marexo.peperonity.net

*klecko laiskai*

----------------------------

*2005 01 19*

Að tik noriu, kad þinotum, jog kolkas tu esi geriausia kas galëjo man atsitikti,,,,, ir að kartais bijau, kad viso to gërio galiu netekti,,,,,
tu tikrai man daug reiski ir esi man tikrai brangus þmogutis,,,,, tik að visdar bijau ásileisti tave vidun,kad paskui neskaudëtø....
Ir að visdar neleidþiu sau iki galo tavæs mylëti,,,,,,, visus tuos jausmu laikau suspaudusi ir nukiðusi á gyliausia ðirdies kampelá,bet,,,,,,, jauèiu, kad kasdien tie jausmai vis labiau verþiasi á pavirðiu ir að nieko negaliu padaryti,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, að þinau, kad vienà dienà viskas sprogs ir iðsiverð,,,,,, tada að be tavæs negalësiu,,,,,,,,,,,,, to turbût labiausiai ir bijau......
Þinok viskà daug lengviau paraðyti nei pasakyti:)

*2005 01 20*

.........................kuo toliau tuo llabiau að tavim þaviuosi............ tu esi velniskai fainas þmogutis.... tu net neásivaizduoji kaip að dþiaugiuosi, kad pasimaiðiau tau po kojomis ir, kad mes dabar kartu...
man su tavim labai gera... þinau, kad yra toks þmogeliukas, kuris manæs visada laukia ir, kuriam esu labai brangi,,,, nerealu,,,,,,,,,,,,,,,,
bukim kartu ilgai,,,,This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.