peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


maxel1.peperonity.net

Satrijos ragana

Ðatrijos Raganos dvaras - ne socialinio ar moralinio blogio ásikûnijimas, kaip Þemaitës ar Lazdynø Pelëdos kûryboje, o visø pirma groþio ir þmogiðkumo ilgesio vieta. Dvaras yra tarsi paskutinë senøjø tradicijø ir nykstanèios kultûros sala naujos dvasios ir naujø idëjø jûroje, sala, kuri pamaþu grimzta, negalëdama naujosios dvasios priimti ir ja gyventi. Senasis dvaras kûrinyje iðkyla kaip demokratiðkumo simbolis, kaip daugelio etiniø ir estetiniø vertybiø ðaltinis, kaip graþiausiø svajoniø ir polëkiø prisiminimas.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.