peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


ngvulelenigolo.peperonity.net

UBUFEBE NJE

BUNZIMA UBUFEBE
Bunzima ubufebe, bukuvuka
ngisho ungumzalwane, phela
mina ngakhuliswa ngenkonzo
ekhaya futhi sasihlolwa
siyizintombi zomhlanga ngakho
ngangingayazi indoda kwaze
kwaba nigshada nalobhuti
owayephethe oseva
ngenkathi nami ngisenguseva
esontweni. Phela ngangisaphuma
kusunday school ngaba useva
sekuthi ukuqhubeka kwesikhathi
lobhuti useyofundela ubufundisi
uyabuya lapho useyangeshela
usengethembisa umshado kwaba
ngiba wumama mfundisi kanjalo
ke. Cha yena umyeni wam
uyangidla ngalesithuphulu zana
sompipi
wakhe yikona ke ukuthi ngike
ngihalele ukuzwa okuhlukile
ikakhulukazi uma ngbuka
izithombe zocansi namaporn
movies, phela kuma seminar
omama siyakhuthazwa ukuba
sizibuke lezithombe kanye nama
porn movie ukuze sizofunda
ngezindlela zokugculisa abayeni
bethu bangabulawa yindlala
sikhona baze balingeke
nanokuthi futhi kfanele ispade
sisbize ngespade uma
sesisekamereni nakuba kwaqala
kwanzima ngsandushada kodwa
sengajwayela sengke ngimcele
nje umyeni wam ngithi
awungbhebha baba hhay avele
asuke ahlale gocikicane wompipi
yena uyangigculisa ngempela
ngoba phela angkwazi okunye
ngazi yena. Uyena
owangthathela ubuntombi bami.
pho lena yokuhalela okuhlukile
angkwaz ngempela ukuyxoxa
ngize ngithi ukuyithi halamuzi
uma nginothembi umngan wami
wakdala yena wavele wamitha
sisaseva kwaba ukuliyeka kwakhe
isonto kuymanje uneyngane ezi3
zinoyise abehlukene noko ngyaye
ngixoxe ngbuye nganeno funa
axoxele ontabakaykhonjw a
basesontweni bese ngiba
yindaba.
Sekuthi ke ngelinye ilanga ngi off
umyeni wami esemhlanganweni
wabefundisi epmburg, kufike
lobhuti wasemalawi ovame
ukusikhandela lemoti endala.
Ufika nje kusekseni ubaba
ubeshilo ehamba ukuthi angase
afike azolungisa lemoti, phela
yiyona engizijwayeza ngayo
njengoba ngsanduthola ilaysense
nje.
"aw yebo mama" kbingelela lomfo
emnyango yebo ishmael ninjani
kphendula mina "syaphila ubaba
utshelile minakhanda moto
lapha"kuchaza yena ngesizulu
eslimele. Yebo ushilo
ungaqhubeka kusho mina
ngiykhomba laphaya phansi
kweshlahla phela likhulu igceke
lemishini esihlala kuyo. Abonge
akhiphe izipanela
nami ngbuyele endlini ngimenzele
itiye namakhekhe ngimhambisele.
Abonge. Usephakathi nomsebenzi
manje "uphi umfana wakho
namuhla" kbuza mina "lowo
wabheda mama uthanda nsangu
nawunga futhi yathanda
nantombazane natshwara
zomyeka lofana udlala naskhathi
mina niserios namsebenzi yena
wadlala 2much"
cha angimshiye nangu
engkhulumela isizulu sakhe
angimshiye. Ngbuyele endlini
ngivule ibhaybheli ngizifundele
lona ngibe ngihabula ikhofi.
Ngizizwe ukuthi impela
ngingumama mfundisi.
Ay kwale manje ake ngithi ukuya
kwi website kamabhebhana
kancane ngisho ngicabanga
ngifike ngiqondane nendaba
kasbefe. Aw uxoxa ngomthondo
omkhulu omnandi. Hhay bo nakhu
sengizwa ngiqhanyelwa kusenjalo
nansi isms ka thembi ethi ake
ngingene kuwebsite u big dick.
awu, imithondo engaka!
mengiybuka lemithondo ngizwe
ngiyhalela, kube manzi ingquza
same time,"aw sathane suka emva
kwam"ngikhuleka ngenhliziyo
nokho kwale ukuba ngiyvale lesite
ngiye ekameren ngithi ukuzikopa,
ay angiyjwayele eyokuzikopa
ngiyeke ngiye kukhompyutha
ngibuke le movie. Haw umpipi
ongaka nkosi! kungake kuse nje
ubaba esenongaka kodwa
bakithi! cha noma sixoxa
ngokukhululeka nomyeni wami
kodwa eyokumcela ayokhulisa
umpipi ngingayqala ngaphi uzothi
kungani ngifuna ube mkhulu
bese ngthini? ew koda ngaze
ngawuhalela bo!
Ngisukume aw u ishmayeli
wenzani laphaya, oh uthe qalaqala
akabona muntu wachama,
useyaqeda, nangu esethintitha,
aw imvubu! kbabaza mina.
Imnyama bhuqe ngiybona ngila,
aw liwphethe umthondo
lelikwer..., ngizikhuze alifuneki
leligama aw kodwa unawo bo!
Uma esewbuysela uze angathi
uyadunusa kushuthi mkhulu futhi
mude lompipi, yiyonanto okthiwa
umthondoke le hhay lento
kababa, phela ubaba uma eqeda
ukuchama uvele awyeke
uzbuyelele ebhulukweni avale
uziphu kubingathi akaze enze
lutho. uma ngingawzwanga
umthondo namuhla angsophinde
ngiwuzwe, kucabanga mina
konje ngzowthola kanjani, phela
lelikwer... hhay, u ish
uyanghlonipha.
Cha angimbize azodla sengobona
esengaphakathi endlini. "ish i
breakfast isilungile, ngicela
ungene"kumemeza mina.
"niyabonga mama but nizodlela la
emnyango nidirty 2much
nizongena na oil nishiye oil
kwama chair akho mama' esho
cha likhona ibench uzohlala
kulona kuncenga mina, ok
niyabonga mama mfundisi,
angene ngigqoke iphinifa manje
iphenti alikho, ngzomqala kanjani
kodwa, ngizibuza. oh ngalthola
isu nanku uzip wakhe awvaliwe.
khuphula uzip ish ngisho
ngokunganaki, aw niyabonga
mama mfundisi ey na anaconda
yagodora
uma esho i anaconda ngavele
ngaqhanyelwa kakhulu kwazise
ngiybone ngamehlo, "usho i
anaconda ish?' ngizibuzisa ya
mama but i tame aynankinga
esho ngokuncokola, uma uthi
itame uqinisile nje noma yingoba
ukwamfundisi ngifuna
akhululeke, noma kuphio mama
itame ayhluphi unles you tease it.
aw nglithande
lelo lika tease it, ngbuze uma
uytease kanjani kanje ngisho
ngithi gqebhe umqhewu
wephinifa, ahleke ngibone kuthi
fuku kuzip, ngisho ngithi
ngambamba. athi hhay mama
mfundisi asiyeke "hhay ish uma
sisow2 ungangbizi ngomama
mfundisi othi nozipho or uthi
nozi, sengizwa kahlukuthi
ngiyambhebhisa manje
athi ikumoyzela, ngisho ngibe
ngimkhombisa i hustler magazin
ngisho ngimbuza "kuyiqiniso yini
ukuthi ninemithondo emikhulu"
yaz akaphendulanga wavele
wangbamba wangdonsela
kuyena wanghlohla ulimi
emlonyeni nam ngalamukela,
ngasho ngaphuthumisa isandla
emasendeni ngsafuna ukubamba
ubig size.
Aw umile uthe mpo, hhey waze
wamkhulu lomthondo bo! yaz
isandla sami asihlangani
mengiwbambile, ngehlise
ibhulukwe aleqe ngaphezulu
useyangikopa manje kwazise
iphenti bengivele ngingalfakile,
ngithi ukugxamalaza ngfuna
angkope kahle wona umunwe
ungakanani! Sidonsane siye sithi
voshosho kusofa, ngibe
ngaphansi simuncane angikope.
"awume ngovala emnyango"
kusho mina ngikhiye, ngbuye
kube yiso leso, ungikhuhla
ubhontshisi ngomunwe ey
angisenandaba nomunwe
sengfuna angbhebhe kengizw
lento ehlale ishiwo uthembi
(ubumnan di bomthondo
omkhulu). Kwale ngisho,
“Ngbhebhe Ish,” kusho mina.
Awufake uthi shelele ngamoyzela.
Umnandi umpipi omkhulu
kuphahluka mina. “kanti
umfundisi?” kwedelela u ish. “Aw,
ngbhebhe ish,” kuziba mina.
Langbhebha we mah, aw
umnandi ngempela! kuthi
angmemeze manje aw ngasho
ngachama, langibelesela
ikwer...labantu ngomthondo
ngasizwa sishisa isibumbu
sami, bese ewfaka futhi uthi
bushe aw ngaze ngaythola into
ekade ngangiylangazel ela
ngiybukela kude, awumnandi
umthondo omkhulu ngyakutshela,
buza mina, lapho ngiguqe
ngamadolo kusofa wendoda,
ngyadliwa hhay indaba yabantu
bethi. athi uwfaka kwengenhla
imbobo kube buhlungu, “hhay
lapho ish,” ngthetha
kona ngiyaye ngiqhanyelwe uma
ngibabuka bebhejwa
kuleyombobo. Hhaw kanti
kubhlungu kanje, cha abuyele
kweyokuchama awushaye. Uyaz
ua ewushaya ungathi ngyaqala
ukbhejwa. Uyaz kuvele kubingathi
ngsezulwini. Aw wema aw wema
ngasho ngachama, wezwa uish
ukuthi sengchamile wangbhebha
washesha manje wasidedela
isdoda, inkihlinkihli. Aaw
wamchamela umkamfundisi,
ngamsula umthondo ngibe
ngiwbukisisa, ' aw cha uqukethe
ish!"kbabaza mina "umnandi yazi
utight lyk awnandoda mama
mfun...sorry nozi" hhay ngyobuye
ngkutshele ukuthi why ngi tight
kodwa nginendoda ish lets not
rush evrything ngisho
ngimqabula ngibe ngim brasha
isfuba.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.