peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


papyzius.peperonity.net

Fernando Alonso

Gimæs 1981-øjø liepos mënesá Ispanijoje, Oviedo mieste, Fernando jau 1984-ais metais, bûdamas vos trijø metø amþiaus dalyvavo pirmose kartingo lenktynëse.

Nuo to laiko Fernando dalyvavo ávairiuose kartingo èempionatuose, o jau 1993-ais laimëjo pirmàjá Ispanijos èempionatà jauniø kategorijoje. 1994-95-ais pakartojo savo pasiekimà, o nuo kitø metø dalyvavo pasaulio èempionate.

1995-ais Alonso liko 3-as, bet jau kitàmet tapo Ispanijos ir pasaulio èempionu jauniø kategorijoje.

1997-eji ir tarptautinë A kartingo kategorija. Ispanijos ir Italijos èempionas, taip pat Alonso dalyvavo Europos èempionate. Kitais metais toje paèioje kategorijoje tapo pirmuoju Ispanijoje.

1999-ais dalyvavo “Euro-Open Movistar“ serijose, kur 9 kartus startavæs ið “pole“ pozicijos ir 6 kartus laimëjæs tapo ðio èempionato nugalëtoju.

2000: “Formulë-3000“. 2 vieta Vengrijoje ir pergalë Belgijoje.

Pagaliau “Formulë-1“ – 2001-ais Fernando debiutavo “Minardi“ ekipoje (nors jau turëjo kontraktà su “Benetton Renault“).

Sezono pabaigoje buvo praneðta, jog kitàmet Alonso taps oficialiu “Renault“ pilotu-bandytoju, kas ir ávyko.

2003-øjø sezone Fernando, kartu su komandos partneriu J.Trulli atstovavo savo ekipai ne tik bandymø metu. Ispanas tapo oficialiu ekipos lenktynininku ir pasirodë itin gerai, nors kelis kartus ir padarë jaunatviðkø klaidø. Bet kokiu atveju Fernando ásiminë ne klaidomis. Jis tapo jauniausiuoju istorijoje lenktynininku, laimëjusiu “Grand Prix”. Tai ávyko Vengrijoje, kur jis ratu aplenkë patá M.Schumacherá!

2004-ais Alonso vaþiavo neypatingai gerai sezono pradþioje, bet vëliau pasitaisë, atgavo savo formà ir pasirodë pakankamai neblogai.

2005-ieji buvo Fernando metai - jis tapo jauniausiu F-1 istorijoje èempionu!


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.