peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


psiho-pedagogia.peperonity.net

6.1. Finalități: ideal educațional,scop,obiective

6.1. Finalitățile educației: clasificare (ideal educațional, scop, obiective).

Educaţia, aşa după cum demonstrează inclusiv etimologia acestui concept (lat. educe, educere – a duce, a conduce), nu este o activitate desfăşurată în sine şi pentru sine, ci una care urmăreşte atingerea anumitor finalităţi. Finalitățile educației reprezintă orientările asumate la nivel de politică a educației, în vederea realizării activității de formare-dezvoltare a personalității umane, conform anumitor valori angajate în proiectarea sistemului și a procesului de învățământ. Aceste finalităţi sunt determinate preponderent de contextul social-istoric în care se desfăşoară acţiunea educaţională, şi mai puţin de dorinţele proprii ale elevului sau ale celui care organizează, declanşează şi conduce acţiunea educativă. Finalităţile educaţiei se structurează pe 3 nivele ierarhic organizate: 1.ideal educaţional; 2.scopuri educaţionale; 3.obiective educaţionale.
Clasificări ale finalităților educației: Finalităţile educaţiei pot fi clasificate pe baza următoarelor criterii: 1. după forma de obiectivare a orientărilor valorice: a) finalităţi de tip proiect: idealul pedagogic, scopurile pedagogice, obiectivele generale ale sistemului de învăţământ; b) finalităţi de tip produs: obiectivele specifice procesului de învăţământ, obiectivele operaţionale. 2. după modul de raportare la sistemul de educaţie: a) finalităţi macrostructurale (raportate la nivelul macrostructural al sistemului de educaţie: idealul pedagogic, scopurile pedagogice, obiectivele generale); b) finalităţi microstructurale (raportate la nivelul microstructural al sistemului de educaţie: obiectivele specifice procesului de învăţământ, obiectivele operaţionale). 3. după gradul de generalitate reflectat: a) finalităţi de maximă generalitate: idealul pedagogic, scopurile pedagogice; b) obiective pedagogice specifice: obiective cognitive, afective, psihomotorii; c) obiective pedagogice operaţionale, definite în cadrul activităţii didactice.
Ideal educațional: Idealul educaţional exprimă cerinţele şi aspiraţiile unei societăţi într-o anumită etapă istorică sub forma unui model dezirabil de personalitate umană. Idealul educaţional are un nivel ridicat de generalitate şi se atinge pe termen lung, la realizarea sa contribuind sistemul educativ în ansamblul său. Idealul educaţional realizează legătura dintre ceea ce este şi ceea ce trebuie să devină omul în procesul educaţiei. Idealul educaţional al şcolii româneşti nu se referă doar la desăvârşirea interioară a personalităţii, ci are în vedere şi asigurarea dimensiunii de ordin vocaţional a procesului instructiv-educativ, vizând exercitarea unei profesiuni cu randament optim. Dimensiunile complementare ale idealului pedagogic: a) dimensiunea socială vizează: tendinţa generală de dezvoltare a societăţii pe termen mediu şi lung; fundamentele filosofice şi politice ale evoluţiei sociale; valorile culturale şi economice angajate în diferite prospecte sociale; deschiderile instituţiilor sociale spre (auto)perfecţionare; b) dimensiunea psihologică se referă la: tipul de personalitate care corespunde tendinţei generale de evoluţie a societăţii; tipul de învăţare socială, bazat pe cunoştinţe fundamentale, cu grad de aplicabilitate şi adaptabilitate maximă; substratul motivaţional al (auto)realizării umane; c) dimensiunea pedagogică se referă la posibilităţile de care dispune sau cu care va trebui investită acţiunea educaţională pentru a putea pune în practică acest ideal. Idealul educaţional din societatea noastră: presupune formarea unei personalităţi integral - vocaţionale şi creatoare, capabilă să exercite şi să iniţieze roluri sociale în concordanţă cu propriile aspiraţii şi cu cerinţele sociale.
Scopul educațional: Scopurile educaţionale reprezintă finalităţi educaţionale cu nivel mediu de generalitate, care se realizează în intervale medii de timp. Scopurile educaţionale sunt anticipări mentale ale diverselor acţiuni de formare a personalităţii umane şi se referă la rezultatele ce urmează să se obţină în cadrul unui şir de acţiuni educaţionale. Specificul scopurilor educaţionale constă în faptul că acestea practic detaliază idealul educaţional la nivelul diverselor situaţii instructiv-educative. Astfel, dacă idealul educaţional este unul singur, scopurile educaţionale vizează finalităţi educaţionale particulare, specifice spre exemplu diverselor laturi ale educaţiei, diferitelor nivele şi profile de învăţământ şi diferitelor tipuri de şcoli. Documente legislative din care se desprind scopurile educaţiei: Scopurile pedagogice ale sistemului de învăţământ pot fi deduse din Articolul 4 din Legea Învăţământului (1995), care evidenţiază faptul că idealul “personalităţii autonome şi creative” implică: însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale; dobândirea capacităţilor cognitive, abilităţilor practice, atitudinilor motivaţionale şi caracteriale, necesare în plan intelectual, moral, tehnologic, estetic şi fizic; asimilarea strategiilor de învăţare necesare (auto)instrucţiei permanente; formarea conştiinţei morale în spiritul respectării depline a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; profesionalizarea tinerei generaţii la nivelul cerinţelor societăţii moderne informatizate.
Obiectivele: După cum idealului educaţional îi corespund mai multe scopuri educaţionale, unui scop îi corespunde un şir de obiective educaţionale. Idealul şi scopurile educaţionale fiind mai generale şi mai îndepărtate ca timp de realizare, este necesară detalierea acestora printr-un şir de obiective, fiecare anticipând o performanţă ce va putea fi observată şi evaluată la sfârşitul acţiunii educaţionale.
Obiectivele sunt finalităţi educaţionale care au un nivel redus de generalitate şi se realizează în intervale scurte de timp, referindu-se la lecţii sau secvenţe de lecţii. Obiectivele educaţionale sunt enunţuri cu caracter anticipativ care descriu în termeni exacţi, măsurabili, rezultatele aşteptate a fi obţinute la finele unei secvenţe de instruire. În funcţie de natura şi conţinutul rezultatelor vizate, obiectivele educaţionale se împart în obiective de ordin cognitiv, obiective de ordin afectiv-motivaţional şi obiective de ordin comportamental. Obiectivul continuă drumul de concretizare, detaliere, specificare a scopurilor în plan acţional bine delimitat, pe termene variate (şcolaritate, ciclu curricular, an şcolar, predarea-învăţarea unei discipline, a unei teme, capitol, lecţii, secvenţe); obiectivele didactice sunt enunţuri care dau expresie intenţiei de a determina o schimbare în personalitatea elevului ca urmare a implicării sale în activitatea de predare şi învăţare (M. Ionescu); obiectivul desemnează schimbări generale sau particulare proiectate în mod intenţionat, observabile şi măsurabile, şi are grade diferite de generalitate.
Funcţii pe care le îndeplinesc obiectivele: a) funcţia de orientare valorică a procesului didactic, b) funcţia de reglare a procesului de învăţământ, c) funcţia de anticipare a rezultatelor şcolare, d) funcţia evaluativă. Structura obiectivelor pedagogice: a) obiectivele generale ale procesului de învăţământ vizează „scopurile” sau „ţelurile” care orientează activitatea tuturor cadrelor didactice pe toată perioada şcolarităţii, integrând diferite produse parţiale sau specifice realizate în timp şi spaţiu, la nivelul instruirii formale, nonformale şi informale; b) obiectivele de generalitate medie vizează „scopurile” sau „ţelurile” unor niveluri, forme, discipline specifice de instruire care pot fi „semioperaţionalizate” prin acţiuni ale tuturor cadrelor didactice din domeniul respectiv, care angajează anumite părţi ale materiei de învăţat (capitole, subcapitole) sau anumite posibilităţi de evaluare sumativă-cumulativă a cunoştinţelor, deprinderilor, strategiilor asimilate la diferite intervale de timp; c) obiectivele operaţionale vizează „ţelurile” sau „ţintele” concrete ale fiecărei activităţi didactice realizate de elevi sub conducerea managerială a cadrului didactic, pe secvenţe de timp exacte, care valorifică resursele interne şi externe ale învăţării disponibile în situaţia respectivă.
În lanţul finalităţilor educaţionale, obiectivul este ultima verigă, cel care va particulariza şi concretiza idealul şi scopurile educaţionale. Obiectivul indică modificarea ce urmează a se produce în mod intenţionat în structura personalităţii celui educat. Modificările pot surveni, aşa după cum precizam anterior, la nivelul proceselor şi însuşirilor psihice, calităţi intelectuale, aptitudini, motivaţii. Asigurarea funcţionalităţilor specifice obiectivelor educaţionale necesită operaţionalizarea acestora. Obiectivul este expresia anticipării unui rezultat așteptat într-un context concret al instruirii. Obiectivul ne arată “ce se urmărește în fiecare secvență a procesului educațional și cum se evaluează performanțele obținute".
Organizarea pe niveluri a obiectivelor educaţionale: Criterii de clasificare: 1) Criteriul macro-...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.