peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


savickas.peperonity.net

receptai

rasi puikiu receptu kaip yik tau............................ BULVËS SU GRYBAIS


1 kg bulviø,
50 g dþiovintø grybø,
1 svogûnas,
1 kiauðinis,
0,5 stiklinës grietinës,
1 ðaukðtas sviesto,
1 ðaukðtas miltø,
petraþoliø lapeliø,
druskos, pipirø.


Bulves apskusti ir iðgremþti vidø, paliekant 1 cm storio sieneles. Bulves ir iðskobtà vidø sudëti á verdantá vandená ir kelias minutes pavirti.
Grybus nuplauti, iðvirti ir smulkiai supjaustyti.
Svogûnà susmulkinti ir pakepinti svieste. Grybus sumaiðyti su svogûnais, iðskobtø bulviø gabaliukais, petraþolëmis, druska, pipirais, kiauðiniu. Viskà gerai iðmaiðyti ir sudëti á bulves. Bulves sudëti á riebalais iðteptà troðkinimo indà, uþpilti grybø nuoviru ir troðkinti, kol bulvës suminkðtës. Tada bulves iðgriebti ir á nuovirà suberti miltus bei grietinæ. Viskà iðmaiðyti, sudëti atgal bulves ir dar 5 min. patroðkinti. Pabarstyti petraþolëmis.
******************************* BULVINIAI BLYNELIAI SU GRIKIAIS


1 kg bulviø,
200 g grikiø kruopø,
1 svogûnas,
kvapniøjø pipirø,
druskos,
pipirø,
aliejaus blyneliams kepti.Grikiø kruopas perliejame verdanèiu vandeniu, nuvarviname. Nuskustas bulves sutarkuojame, sumaiðome su kruopomis ir smulkintu svogûnu, áberiame druskos, pipirø. Ið masës formuojame storokus volelius, suvyniojame á marlæ kaip vyniotinius, apsukame siûlu, galus uþriðame. Dedame á verdantá vandená, pasûdome, áberiame kvapniøjø pipirø ir verdame 30 minuèiø. Iðimame, trumpam panardiname á ðaltà vandená, atvësina-
me, iðvyniojame ið marlës. Supjaustome 2 cm storio grieþinëliais ir apkepiname aliejuje ið abiejø pusiø.

******************************* AMÛRO SAUSAINËLIAI


Teðlai:
250g miltø, 200g cukraus
ant peilio galo kepimo milteliø
1 ðaukðtelis vanilinio cukraus
1 kiauðinis, 250g sviesto
1 ðaukðtelis malto cinamono
250g migdolø
truputi maltø gvazdikëliø
þiupsnelis druskos
Ádarui:
1 stiklinë apelsinø dþemo
Ap


Migdolus sumalti. Visus teðlos ingridientus...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.