peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


serbianknight.peperonity.net

Velika Srbija - USD

Prva etapa u definitivnom razgranièenju treba da bude rešavanje ovih taèaka koje su za Srbe od vitalnog privrednog i strateškog znaèaja.
Svim dosadašnjim »sporazumima« bolje reèeno nametnutim rešenjima vodilo se raèuna da i to malo srpskih etnièkih prostora koji su ostavljeni Srbima bude dovedeno u što teži komunikacijski, privredni i strateški položaj kako bi sa tih prostora iscurelo preostalo srpsko stanovništvo.

U sklopu te strategije posebnu ulogu igrao je Dubrovik, kako Srbi nebi dobili izlaz na more i kako bi se rtom Prevlaka faktièki zatvorila i kontrolisala Boka Kotorska. Posebnom medijskom kampanjom u zapadnim medijima obradjen je Dubrovnik i njegovo navodno bombardovanje kako bi se moglo nametnuti današnje nelogièno rešenje koje je i van svih svetskih merila o granicama. Neæemo ulaziti u istorijski kontekst gde je Stefan Nemanja u zlatu platio Mletcima samostalnost Dubrovaèke regije.

Svi ovi prostori, definisani kroz ove tri taèke, moraju biti hitno vraæeni u korpus srpskog etnièkog prostora.
Da bi i Hrvatska mogla da zaokruži svoj teritorijalni prostor, stvori homogenu, komunikacijski funcionalnu i strateški lako branjenu državu, treba izvršiti teritorijalnu razmenu.Delove RSK pripojiti Hrvatskoj a teritoriju izmedju Istoène i Zapadne Slavonije pripojiti RSK.Srpski etnièki prostori koje treba razmeniti su znatvo veæi od Hrvatskih i iznose 1,7:1 u km2 dok je ekonomski potencijal približno jednak.

Ovaj prostor je posle I svetskog rata i pre stvaranja prve Jugoslavije bio obeæan Srbima pa je sasvim logièno da ako se veæ razgradjuje Jugoslavija podjemo od tada predvidjenih granica. Titove administrativne republièke granice su inprovizacija komunistièkog vremena i one ne mogu predstavljati osnovu za pretvaranje u državne granice.
Stvaranje Muslimansko-Hrvatske federacije u toku samog rata na prostorima Bosne i Hercegovine imalo je za cilj da se blokiraju Srbi te da im se i na taj naèin oduzmu njihovi etnièki prostori. Ta glupost od federacije nikad u suštini nije ni zaživela, danas predstavlja taèku razdora i nestabilnosti a njeno raspadanje je neminovno i sasvim logièno.

Stvaranje neke kvazimuslimanske države na bazi Brozovih »nacija« u samoj Evropi je iluzorno i to niko pa ni zapad neæe prihvatiti. Najlogiènija i najsvrsishodnija bi bila podela te Muslimansko-Hrvatske federacije gde bi žuto osenèane površine bile pripojene Hrvatskoj, a plave Republici Srpskoj.

Èak i na karti Bosne i Hercegovine izdate od strane KFOR-a jasno su oznaèene zone pod kontrolom Hrvata odnosno Muslimana. Ta podela faktièki je veæ napravljena ali se iskljuèivo iz taktièkih razloga status federacije održava kako bi se vršio dodatni pritisak na Republiku Srpsku.
Posle završetka I Svetskog rata Srbiji kao èlanici pobednièke koalicije i zemlji koja je najviše stradala, saveznièke slile su ponudile teritorijalna proširenja, celu Bosnu i Hercegovinu, deo Dalmacije i Slavoniju. Stoga vam i nudimo ovu modifikovanu mapu gde su tadašnje obeæane granice prenešene na etnièku kartu SFRJ iz 1981

Pogrešnom odlukom, i željom da se u jednoj državi okupe svi Slovenski narodi stvorena je Jugoslavija kao zajednica Srba Hrvata i Slovenaca. Ako se upravo na inicijativu Hrvata i Slovenaca razbija Jugoslavija naše je pravo da zahtevamo teritorije koje smo u tu zajednicu i ukljuèili.

Sada se moraju stvoriti jasno definisane granice kako se sa "braæom" nebi ponovo sukobljavali veæ bili dobre komšije.
Posle rešavanja svih ovih teritorijalnih sporova u obliku neuralgiènih taèaka, neophodnih razmena teritorija i podele Bosne i Hercegovine dolazimo do dve zaokružene i stabilne države, Hrvatske i Ujedinjenih Srpskih Država USD.

Pitanje Makedonije i njeno ukljuèenje u USD je prevashodno pitanje shvatanja makedonske javnosti. Mislimo da ta javnost trenutno ne shvata neophodnost ukljuèenja u USD jer pogrešno procenjuje moguænost oèuvanja Makedonije kao samostalne države. Oni trenutno ne shvataju da je njihova pozicija neodrživa i da mogu biti rasparèani od strane Albanije, Grèke i Bugarske i podeljeni u te tri države. Naše je mišljenje da na Makedoniju kao teritoriju sa pravoslavnim stanovništvom ne treba vršiti pritisak u pravcu ukljuèenja u USD jer æe oni sami veoma brzo uvideti da im je to jedino rešenje opstanka.

Ovakav koncept je jedini logièan i održiv naèin razganièenja koji jedini obeæava stabilnost Balkana.To je znatno manje od onoga što je Srbiji obeæano posle I svetskog rata i to se mora ostvariti.This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.