peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


logo - Newest pictures
svetivid.peperonity.net

Ablacija mrežnječe

Mrežnjaču slikovito poredimo sa filmom fotoaparata radi lakšeg objašnjenja njene uloge i mesta u oku. Ukoliko je "film oštećen" i slika će biti loša, bez obzira na besprekornu optiku fotoaparata (u prenosnom smislu sačinjenu od rožnjače, prednje komore, zenice-blende, sočiva i staklastog tela). Kroz ove elemente putuje svetlosni zrak-signal do svojih prijemnika na mrežnjači.
Mrežnjača je deo „nervnog sistema” oka i satkana je iz fantastiènog spleta nervnih ćelija-fotoreceptora, koje prikupljaju vidnu informaciju i šalju je “centru za obradu”, koji se nalazi u potiljačnom delu mozga. Svi su ovi segmenti važni u formiranju kvalitetne slike i njenom prepoznavanju.
Ablacija mrežnjače predstavlja odlubljenje nervnog dela mrežnjače sa fotoreceptorima, od njene podloge-retinalnog pigmentnog epitela, uz nakupljanje tečnosti ispod mrežnjče. Pigmentni epitel ima važnu metaboličku i zaštitnu ulogu tako da u slučaju odvajanja mrežnjače od njega dolazi do odumiranja fotoreceptora i gubitka vida. Stanje je AKUTNO i zahteva HITNU hiruršku intervenciju.
Tegobe pacijenta koje prethode ablaciji obično su iznenadne pojave “bljeskova” ili “munja” u vidnom polju. One označavaju da je došlo do snažnog povlačenja staklastog tela, a neretko i do nastanka jednog ili više defekata na mrežnjači, tzv. ruptura, koje prethode ablaciji. Ukoliko se pacijent u tom momentu javi očnom lekaru, moguće je pregledom otkriti nastanak rupture i njenim PREVENTIVNIM oivičavanjem laserom sprečiti sledstveni razvoj ablacije. Ukoliko se međutim ablacija već razvila, njeno dalje širenje nije moguće zaustaviti laserom, nego je potrebna operacija.
Kada je došlo do ablacije pacijent primeti manju ili veću “zavesu” ilil “senku” u vidnom polju, najčešće u njegovom donjem delu, obzirom da se ruptura na mrežnjači obično razvija u gornjem delu mrežnjče, koji se projektuje u obrnutoj slici. Jedan deo pacijenata ne obrati pažnju na prve tegobe i misli da će one „proći same od sebe”, naročito ako je vid na drugom oku dobar. Međutim, ukoliko ablacija nastane na boljem oku, pacijenti brzo postanu svesni ozbiljnosti promena i blagovremeno zatraže pomoć.
Ablacija mrežnjače se brzo širi i ukoliko se odmah ne operiše ona zahvata i žutu mrlju, što ima za posledicu nagli pad vidne oštrine, svodeći se vremenom samo na prepoznavanje svetla i pokreta. Žuta mrlja je najosetljivija i brzo funkcionalno propada, zato što se u tom malom polju od svega 5 mm2 nalazi najveća koncentracija fotoreceptora – čepića, a ishrana mrežnjače, odnosno žute mrlje, prestaje kod njenog odljubljenja.
Puna vidna oštrina se može sačuvati samo ako nije došlo do odvajanja žute mrlje i zato se pri pojavi prvih znakova bolesti – “zavese” mora uraditi HITNA HIRURŠKA INTERVENCIJA, najbolje unutar 24 časa. Do operacije pacijent mora ležati striktno na leđima, kako bi se sprečilo širenje ablacije prema žutoj mrlji. Ako je već došlo do odvajanja žute mrlje, intervencija se može uraditi u roku od 3-7 dana sa istim rezultatom, koji je uvek slabiji od normalne vidne oštrine. Ako se, međutim, i dalje odugovlači sa intervencijom, dolazi do nepovratnih degenerativnih promena u mrežnjači, a pre svega u žutoj mrlji, što ima za posledicu sve slabiju postoperativnu vidnu oštrinu što je ablacija duže stajala, bez obzira na tehnički uspeh same operacije.
Prema mehanizmu nastanka, najveću grupu čine ablacije nastale kao posledica razvoja defekta na mrežnjači, odnosno rupture. Ruptura na mrežnjači nastaje zbog odlubljenja staklastog tela i sledstvenog povlačenja mrežnjače na mestu jakih pripoja staklastog tela za periferni deo mrežnjače. To se dešava zbog kolapsa staklastog tela, npr. kod kratkovidih osoba ili u procesu starenja, kao i naglog potresa staklastog tela pri povredi oka, ili njegove povećane pokretljivosti. Tečnost iz staklastog tela biva povučena kroz rupturu visinom osmotskog pritiska u sudovnjači i progresivno se nakuplja ispod mrežnjače dovodeći do brzog širenja ablacije.
Sa druge strane, veliki broj oèiju sa rupturom mrežnjače nikada ne razvije ablaciju, jer su u odsustvu jakih pripoja staklastog tela za mrežnjaču, fiziološki procesi u sudovnjači i pigmentnom epitelu dovoljni da održe mrežnjaču na mestu. Rupture mrežnjače kod takvih očiju se otkrivaju slučajno pri očnom pregledu, jer pacijenti nemaju tipične tegobe u vidu „bljeskova” ili „munja”.
Drugu grupu čine ablacije mrežnjače nastale kao posledica laganog povlačenja mrežnječe zbog prisustva membrana na mrežnjači, najčešće kod dugostojeće ablacije ili postojanja membrana prožetih krvnim sudovima u staklastom telu sa pripojima na mrežnjaču, npr. kod uznapredovalog dijabetesa. Treću, ređu grupu čine ablacije sa izlivom tečnosti ispod mrežnjaće, kod npr. tumora unutar oka, upala sudovnjače i urođenih anomalija.
LEČENJE
Ablacija mrežnjače se leči isključivo hirurškim putem. Cilj lečenja je zatvaranje rupture, koje se postiže izazivanjem priraslica izmedju mrežnjače i sudovnjače lokalnim zamrzavanjem na mestu rupture ili upotrebom lasera. Da bi se to postiglo ruptura se mora približiti sudovnjači, bilo spolja upotrebom serklaža, plombe i punkcijom nakupljene tečnosti ispod mrežnjače ili iznutra, pomoću tamponade gasom. Pre ubacivanja gasa se uklanja staklasto telo. Ova intervencija se naziva VITREKTOMIJOM i sve se više primenjuje u odnosu na klasičnu operaciju plombom i punkcijom. Razlog tome je što se uklanjanjem staklastog tela otklanja i mogućnost nastanka novih ruptura, odnosno ponovne ablacije, kao i to što nakon vitrektomije ne dolazi do promene dužine oka, što nije slučaj kod primene serklaža i plombe. Vitrektomija se osim toga primenjuje kao jedina operativna metoda kod ablacija nastalih zbog prisustva membrana na mrežnjači, kod dugotrajne ablacije mrežnjače ili dijabetesa. U toku operacije se te tvorevine u celini uklanjaju,čime se omogućava trajno naleganje mrežnjače. Kod ovih komplikovanijih oblika ablacije mrežnjače se za tamponadu pored gasa koristi i silikonsko ulje. Ono ima prednost nad gasom što pacijent odmah vidi nakon operacije i zato se uvek koristi ako je reč o poslednjem oku, ali zahteva i dodatnu intervenciju, tj. vaðenje silikonskog ulja, približno dva meseca nakon prve operacije. Kod komplikovanih ablacija mražnjače često dolazi i do ožiljnih procesa, tj. stvaranja novih membrana,čak i nakon potpunog njihovog uklanjanja, što zahteva jednu ili više dodatnih operacija.
SAŽETAK
Važno je prepoznati znakove nastajanja rupture i SPREČITI nastanak ablacije upotrebom lasera. Ako je došlo do nastanka ablacije, treba sprečiti trajni gubitak vidne oštrine HITNOM hirurškom intervencijom, unutar 24 časa, u odgovarajućim centrima koji se bave ovom hirurgijom, pre nego što dođe do odvajanja žute mrlje. Ako je i to vreme propušteno, onda je potrebno sprečiti dalji progresivni gubitak vida i nastanak težih oblika ablacije RANOM intervencijom, u roku ne dužem od nedelju dana. Što je vreme od nastanka ablacije do operacije duže i funkcionalni rezultat je slabiji, bez obzira na potpuno naleganje mrežnjače. Nelečena ablacija vodi definitivnom slepilu u roku od godinu dana.
Specijalna bolnica SVETI VID neguje izuzetno kvalitetnu, savremenu hirurgiju mrežnjače i staklastog tela. Na čelu tima za zadnji segment oka nalazi se dr Zoran Tomić, istaknuti vitreoretinalni hirurg, zaslužan za razvoj savremene vitreoretinalne hirurgije i hirurgije makule –žute mrlje.
Ovde su granice operabilnosti pomerene ka višim mogućnostima uz preciznost hirurške tehnike i izuzetnu opremljenost bolnice savremenom aparaturom najnovije tehnologije.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.