peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


varzts.peperonity.net

!!!GELTONA!!!

GALIMA GELTONATu nusijuok, ir að nusijuoksiu,

Tu uþdainuok, ir að dainuosiu tau, ðypsosiuos tau.

Dings liûdesys ir dings abejonës,

Nosies nenukabink, nenusimink nenusimink.Pr. Galima galima savo gyvenimà sukt atgal ratu,

Bût maþu vaiku ir vël juoktis garsiai.

Galima galima, nori ir galima dar ne per vëlu,

Tik nenusiminki tu.

Tu nusijuok, ir að nusijuoksiu,

Tu uþdainuok, ir að dainuosiu tau, ðypsosiuos tau.

Dings liûdesys ir dings abejonës,

Nosies nenukabink, nenusimink nenusimink.
-----------------------------
APKABINK MANE


1.Mënuo delnuos supavo lelijà

Klausia kodël ðirdis jai negyja.

Mënuo delnuos supavo, liûliavo

O lelija, o ji buvo tavo.Vëjas kalnuos dainas jai dainavo,

Lapai balti á taktà lingavo.

Vëjas kalnuos dainavo, niûniavo,

O lelija, o ji buvo tavo.Tik nenuskink, praðau nenuskink.PR. Apkabink tu mane, apkabink,

Taip, kad rankose suvirpëèiau.

Uþrakink, savyje uþrakink,

Kad iðeiti nebenorëèiau.

Apkabink tu mane, apkabink

Taip, kad lûpomis liest galëèiau.

Paskandink, savyje paskandink

Kad ðirdy lelija þibëèiau.
--------------------------
TU NETIKËJAI MANIM GELTONA

Vëjau,

Að tau eiles sudëjau

O vëjau,

Kuriuo að patikëjau

Að patikëjau

Að patikëjau

Pr. O kodël tu netikëjai manim

Tu nemylëjai ðirdim

Tu netikëjai manim

O kodël leidai gyventi viltim

Su aðarotom akim

Tu netikëjai manimVëjau,

Graþinki mano ðirdá

Tà ðirdá

Kurios tau nereikëjo

Tau nereikëjo

Tau nereikëjoPr. - - - - - - - - - - - - 1k

O kodël

Kodël ir vël ir vël ir vël ir vël

Kodël

Kodël ir vël ir vël ir vël ir vëlPr. - - - - - - - - - - - - 2kO kodël

Kodël ir vël ir vël ir vël ir vël

Kodël

O kodël
-----------------------------


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.