peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


zemon.peperonity.net

Mahni sozleri

Nalan : Böyle Gelmiþ Böyle Gider sözleri
Herkesin Özlemi bir yudum sevgi
Bu rüzgarýn peþinde olmuþuz deli
Savrulup gitti kuru yaprak misali
Kimden sorulacak bunlarýn vebali

Kimse sözünde durmadý ki
Çare bulmadý ki

Nedenini sorma
Hiç kafaný yorma
Böyle gelmiþ böyle gider

Dört elle sarýlmýþ umuda herkes
Tek vücut olmuþ gibi ahlýyor nefes
Mutluluðun esiri olmuþ gidiyor
Doymadan tadýna neden yýllar bitiyor

2 .. Ahmet Kaya : Þiire Gazele sözleri
Senin eþkin meni düþürdü dile
Ne çe aþýðh olur bülbüller güle
Hasret çektim, könül verdim, seni sevdim men,
Hasret çektim, könül verdim, seni sevdim.

Böyle bir güzele, eþkimir gazele,
Þiire gazele könül verdim þiire gazele

Eger menden ayrýl, gezip dolansýn
Menim bu eþkime yigane kalsýn
Alýþaram, ot tutaram, hem yanaram men
Alýþaram, ot tutaram, hem yanaram.

Bunuda bilmerem, sensiz men gülmerem
Könlümü vermerem, heç kesemem könlümü vermerem

3. Ahmet Kaya : Yakarým. Geceleri sözleri
Bu aþkýn nüshasý rüzgarlarda
Aslý bende kalacak
Bizi hasret saracak
Bulutlar çýldýracak

Ayrýlýk baþýmý döndürüyor
Kavuþmayý özlettin
Ýntiharlar kuþandým
Bu aþký sen kirlettin

Geçtim borandan kardan
Yitirdim bahçeleri
Ellerimi tutmazsan gülüm
Yatamam geceleri

Bu aþkýn nüshasý rüzgarlarda
Kahrý bende duracak
Sende ihanet gülüm
Bende matem kalacak

Bu aþkýn efkarý þarkýlarda
Yüzün bende solacak
Bizi zaman yenecek
Ve anýlar kalacak

Geçtim borandan kardan
Yitirdim bahçeleri
Ellerini tutmazsam gülüm
Yatamam geceleri

4. Zerrin Özer : Býrak. Ellerimi sözleri
Gidiyorum çaresizim yalvarýrým
Ellerimi býrak...
Böyle bir anda sanma ki hissizim
Gidiyorum içim burkularak

Býrak býrak ellerimi, býrak býrak ellerimi
Arzularým çýlgýn gibi nasýl istiyorum
Bilsen seni öpmeyi...

Þarký olurum bir gün
Seslenirim sana uzaklardan
Yýldýz olur görünürüm
Gökyüzünün karanlýðýndan
Ne olur...Ne olur...Ne olur
Býrak býrak ellerimi
Arzularým çýlgýn gibi
Nasýl istiyorum bilsen seni öpmeyi...


5. Yýldýz Tilbe : Sevemedim. Ayrýlýðý sözleri
Seni, yalnýz seni yaþamak isterdim kendimce
Bize aþký haram etmiþim bilmeden delice
Ah çekip aðýrlýðýmca
Seni özlemek hata deðil
Ah çekip aðýrlýðýmca
Seni özledim þaka deðil
Sýðýnýp anýlara
Geçilmiyor ki uykulara
Susma çýðlýk çýðlýða
Dön dayanamýyorum
Sevemedim ayrýlýðý gel
Alýþamadým
Bak gözlerime baðýþla
Bitmesin
Aþka yenik düþtüm, ayýplandým senin uðruna
Senin için kovdum kalan gururumu sonunda

6. Zerrin Özer : Yalan sözleri
Aðlýyorum ben sensiz köþelerde
Aðlýyorum ben sensiz anýlarda
Soruyorum dostlara neden böyleyim
Ben bu muyum sevgilim düþtüm bu hale
Ben bu muyum sevgilim düþtüm bu hale

Yalan, yalan beni düþündüðün yalan
Yalan, yalan beni aradýðýn yalan
Yalan, yalan beni sevdiðin yalan
Yalan, yalan gözyaþlarýnda yalan

Duyuyorum ben rüzgarda sesini
Duyuyorum ben yaðmurda ismini
Seninle olunca sýzlar yüreðim
Seninle olmayýnca aðlar yüreðim
Yýllar geçse bile seni seveceðim
Aþkýn ile avunup sensiz öleceðim

Yalan, yalan beni düþündüðün yalan
Yalan, yalan beni aradýðýn yalan
Yalan, yalan beni sevdiðin yalan
Yalan, yalan gözyaþlarýnda yalan


7.Zerrin Özer : Veda sözleri
Konuþ sevdiðim
Yüreðinin þarkýsýný söyle
Gece karanlýk, yýldýzlar bulutlarýn arkasýnda yitip gitmiþ
Rüzgar iç çekiyor yapraklarýn arasýnda
Býrak çözeyim saçlarýný, kulaklarýný göðsüne bastýrayým
Ve orada o tatlý yalnýzlýkta gözlerimi kapatýp
Kalbinin mýrýltýlarýný dinleyeyim yüzüne hiç bakmadan

Bende bakamam
Dayanamam gözlerine, tut ellerimi,
Bu aþk böyle bitmemeli ne olur gitme
Böyle sensiz çaresiz býrakma beni

Söylediklerin bitince
Sessiz oturalým hiç kýmýldamadan
Yalnýz aðaçlar fýsýldaþsýn karanlýkta
Ve öylece bitsin gece
Birbirimizin gözlerine bakýp ayrý, ayrý yollara gidelim
konuþ sevdiðim...
Yüreðinin þarkýsýný söyle bana

Kim býrakmýþ kim
Kim býrakmýþ seni söyle, tut ellerimi
Gitme aþkým gitme böyle ne olur gitme
Böyle sensiz çaresiz býrakma beni

Güller duruyordu gecenin içinde
Sarý güller...
Ne olur koparma, dedim
O kadar güzel duruyorlar ki orada
Ah! ... dedin, biz de birlikte güzeldik
Ve koparýp gülleri býraktýn ellerime

8. Serdar Ortaç : Geceler Uzun sözleri
Seninle yaþanan hayal geceler gibiyim
Tenimde sýcaklýðýn var.
Ýçimden esip geçecek bahar yeliyim
Gözümde hüzün seli var

Bir yer var, biliyorum, bir sen var
Bir yer var, biliyorum, sürgün var

Geceler uzun, baþýmda yar
Yine bitecek bu sonbahar
Tut elimi, son defa býrak
Senin olamam senin kadar

9.Ýzel : Son Arzum sözleri
Gitmek ne kolay
Silmek ne kolay
Bunlar deðil ki
Affetmek olay

Suç benim
Ben cezamý çekerim
Bir hata ettim özür dilerim
Son arzum olsun inat etme

Bak bir son kez gözlerime
Bir yolunu bulurum girmenin ben
Gözlerinden kalbine

10. Tarkan : Dudu sözleri
Aðlamadan ayrýlýk olmaz
Hatýralar uslu durmaz
Kalanlar gideni gönlünde taþýr
Aþk sevene yük olmaz
Biz böyle bilir böyle yaþarýz
ooooooooo oooooooo
Oda biliyor
oooooooo oooooooo
Oda seviyor
ooooooo oooooooo
Bile bile kafa tutuyor aþka
Gözü kara
O yine bildiðini yapýyor

Çiçek gibi tazecik
Kýymetli birtanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri
Lýkýr lýkýr içmeli
Gözleri derya deniz

Bu gönül ona torpil geçiyor
Etrafýnda fýr dönüyor
El bebek gül bebektir o
Ne yapsa inadýna hoþ görüyor
Kara kara düþündürüyor
ooooo oooooooo
onunda içi gidiyor
oooooo oooooooo
O da tasalanýyor
ooooooooo oooooooo
Bile bile kafa tutuyor aþka
Gözü kara
O yine bildiðini okuyor
Sen güldüðüme bakma
Görde duyda inanma
Tuz buz oldu kalp ah on bin parça
Aldýðýn her nefeste
Attýðýn her adýmda burda olsa
Cancaðazým yanýmda olsa

Çiçek gibi tazecik
Kýymetli birtanecik
Ana sütü gibi tertemiz
Dudu dudu dilleri
Lýkýr lýkýr içmeli
Gözleri derya deniz

Ata ata dertleri hep içime attým
Ýnsan gibi yaþamak benimde hakkým
Ýçimdeki zemberek kýrýldý artýk
Tamiri mümkün deðilse iþte o gün yandýk
Hergün yaðmur yaðabilir, insan hata yapabilir
Birbirimize tutunursak, belki güneþ doðabilir

11. Tarkan : Verme sözleri
Sebebimden doðmuþ oldum seçmeden
Çekeceðim derdim nedir bilmeden
Yüklediðin yükle yýkýldým kaldým
Vereceksen akýl verme istemem

Verme verme verme akýl verme
Vereceksen huzur ver vereceksen huzur ver

Azý karar çoðu zarar diyenler
Niye çok alýrlar hep az verirler
Akla ikna olup aþký üzenler
Sanma bizden daha mutlu gezerler

Verme verme verme akýl verme
Vereceksen huzur ver vereceksen huzur ver

Karý nerden bilsin zarardan dönen
Döneceksen þimdi dön ben beklemem
Kovulur mu gönül konduðu yerden
Vereceksen akýl verme istemem

Verme verme verme akýl verme
Vereceksen huzur ver vereceksen huzur ver


..Sezen Aksu : Zalim sözleri
Ten beyaz saç kızıl güller
Kahkahasında bülbüller
Kirpiği kapkara tüller
Ben o afete vuruldum
Göz değil nakış mübarek
Bendeki aşk değil ibadet
Elleri sevdi nihayet
Ben ebedi saadetten kovuldum

Gölgemi aldım yanıma
Vurdum hasretin yoluna
Benzedim bahtsız Mecnun'a ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.