peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Business Card


zolton.peperonity.net

-=ANEKDOTAI=-

Veiksmas vyksta naktá:
- Mama, atneðk vandens.
- Pats atsikelk ir atsigerk.
- Na, mama, atneðk vandens.
- Jei dar cypsi, dirþo duosiu.
- Mama, kelsies dirþo, atneðk vandens!

Skambutis telefonu:
- Laba diena, jûsø sûnus iðveþtas á ligoninæ.
- Kodël?! Nejaugi vël kà nors padarë? -teiraujasi mama
- Ne, chemijos vadovëly buvo klaida...

KAS SKRENDA GELTONAS IR ÐLAMA? MUSË SU LIETPALÈIU...

Eina eziukas nakty per dykuma.Atsitrenkia i kaktusa ir sako:
"Mama ka tu cia darai?"

Du studentai sëdi kambaryje. Vienas:
- Klausyk, jauti ? Ið kaþkur ðaðlyku kvepia?
- Durniau, nuimk musæ nuo cigaretës...


skrenda du zvirbliai.
vienas sako:
-as skrendu aplink ,o kaip tu?
atsako:
-as skrendu per tuneli!
kitas:
-gerai tu skrisk ,o as ne per tuneli!
skrenda zvirblis per tuneli ir kaip tik
vaziuoja baikeris ir nutrenke ta zvirbli.paziuri
kad zvirblis siltas ir sirdis plaka ir parsiveze
ta zvirbli.jis ta zvirbli i narveli ,patrupino
duonos ir ipyle vandens.zvirblis pabunda su skau-
dancia galva ir sako:
-grotos,duona , vanduo, baikeri nutrenkiau!


ZIURI BEZDZIONE I VEIDRODI.
-IR SAKO :
JEI TOKIA BUCIAU TIKRAI NUSISAUCIAU


Lietuva patenka i Rusijos nelaisve.
Ir visnas zmogelis sugalvoja kaip is tos nelaisves issivaduoti.
Jis nuvaziuoja pas rusijos prezidenta ir praso:
- Na ponas ar negaletumet padaryt tokios malones ir padaryt Lietuva 1 diena laisva .
Tik viena diena.......
Prezidentas kategoriskai atsisako. Tada lietuvaitis praso :
-Na tai jau bent viena valandai padarykit lietuva laisva.
Rusijos prezidentas sutinka ir netrukus gauna pranesima .
Lietuva skelbia kara amerikai .
Po kik laiko gauna dar viena pranesima .
Lietuviai pasidave Amerilieciamas .


Suvaþinejo naujas rusas viðtà ir klausia
pro ðalá einanèio berniuko:
- Klausyk, ar èia ne tavo tëvø ðita viðta?
Tas vaikis paþiûrëjo paþiûrëjo ir sako:
- Spalva tai lyg ir tokia pati, bet mûsiðkë ne
tokia ploksèia..


Jei dirbant kompiuteriu, ka?kas atsitinka, elkites taip, lyg jus pats to norejote.

16MB - tai ne atmintis - tai sklerozë

Klausimas:
- Kà pirmiausiai darytø bomþas, atsisëdæs prie kompiuterio?
Atsakymas:
- Pradëtø raustis po Recycle Bin.


Vaiksto meska per kaledas ir keikiasi ruskai. Tai kiskiui i ausi duoda, tai egle su saknym israuna:
-Ir koks velnias man liepe rugseji ta kava gerti


Mokslininkams pavyko sukryþminti ðeðkà su papûga. Dabar naujasis gyvûnas moka atsipraðyti


Atvaþiavo nykðtukas á benzino kolonëlæ. Ir praðo pardavëjo:
- Bûkite malonus, ápilkite vienà laðà benzino!
Pardavëjas:
-Kààà?! Vienà laðà?!
- Taip, pone, tik vienà laðà.
- Hmmm... Tai gal nori, kad ir padangas dar pripersèiau?!...This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.